Ministerbesøg i Provas 15. maj 2017

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt besøgte Provas for at høre om, hvordan vi bruger forsyningssektorens effektiviseringskrav som katalysator for medarbejderudvikling og innovation.

Direktør John H. Mølgaard var klar i sit budskab til minister Lars Chr. Lilleholt: Selv om vi er små i Provas, tænker vi innovation, inddragelse og udvikling i stor skala. Vi går efter at skabe bæredygtige og effektive løsninger, tilfredse kunder og engagerede medarbejdere, og vi bruger sektorens effektiviseringskrav som katalysator for innovation via medarbejderinddragelse og -udvikling. Derudover arbejder vi i stigende grad med samskabelse, fordi offentlige og private parter er nødt til at arbejde sammen på tværs af faglighed og interesser for at løse fremtidens udfordringer.

Tæt innovationssamarbejde med Grundfos
Ministeren blev introduceret for et nyt innovationssamarbejde med Grundfos. Virksomhederne skal i samarbejdet bruge data og viden om spildevandsnettet til at udvikle en mere automatiseret styring, der kan optimere ressourceforbruget. – Vi har valgt at samarbejde med Provas efter et succesfyldt pilotprojekt om bedre udnyttelse af vores pumpeløsninger. Her viste Provas et professionelt udsyn og delte uvurderlig praktisk viden om deres resultater, fortæller Christian Schou, Application Manager fra Grundfos.

Bæredygtighed over hele linjen
Ministeren hørte også om planerne for Haderslevs nye genbrugsplads og Jomfrusti-projektet, hvor behovet for klimatilpasning bliver brugt som løftestang for byudvikling. Formålet er at omdanne den slidte Jomfrusti til en rekreativt og attraktivt bymiljø, der forbinder havnen og middelalderbyen, fortalte projektleder Solveig Kappel fra Haderslev Kommune og Christian Hylgaard, arkitekt i Provas. De fortalte om det tætte partnerskab med mellem kommune og forsyning og om, hvordan de har brugt borgerinddragelse som redskab til at udvikle et projekt, der skaber værdi for de mennesker, der bor i området.

Ministeren blev tydeligt lettet på borgernes vegne, da projektleder Birthe Holm fra Provas fortalte, at man ikke skal bakke med sin trailer for at aflevere haveaffald på Haderslevs nye genbrugsplads. Hun fortalte også om planerne for at integrere pladsen i det eksisterende landskab på Knavvej, og om hvordan pladsen som helhed bliver bæredygtig – fra materialevalg i den arkitektoniske udformning til egen energiforsyning – og om de lærings- og værkstedsfaciliteter, der skal gøre borgerne skarpe på sortering og upcycling.

Også Bæk til Bælt
Endelig hørte minister Lars Chr. Lilleholt også om det store projektet Bæk til Bælt. Provas har fået til opgave at udarbejde en økonomisk og miljømæssig bæredygtig løsning på Haderslev Kommunes udfordringer i forhold til den fremtidige renseanlægs- og udledningsstruktur. Løsningen, der skal samle udledningen i Lillebælt og fjerne belastningen af kommunens små, sårbare vandløb, er lige nu i offentlig høring. Projektchef Trine H. Mikkelsen og projektingeniør Tommy Schultz fra Provas samt miljømedarbejder Cecilie Groule Nissen fra Haderslev Kommune fortalte om samarbejdet og projektets miljømæssige betydning. 

- Det var en lyttende minister, vi havde besøg af i dag. Lars Chr. Lilleholt var synligt optaget af at høre om vores udfordringer med at drive forretning både effektivt, innovativt og bæredygtigt på de nuværende politiske og økonomiske vilkår. Vi gav ham naturligvis en kasse med hjemmelavede goe raj og en flaske Haderslev Snaps til køreturen hjem. Nu må vi se, om han tager imod vores gode råd om et øget samarbejde mellem ministeriet og branchen, så vi kan sikre, at vand bliver det nye vind, slutter direktør John H. Mølgaard.Luk