privat

KANYLEBOKSE
Det er vigtigt, at du afleverer kanyler forsvarligt, så personalet på genbrugspladsen ikke kommer til skade, når de håndterer det farlige affald.

Gratis kanylebokse kan hentes på genbrugspladserne eller på apotekerne. Når boksen er fuld, kan man bytte den til en ny.

Hvis man kun har få kanyler, kan de som en nødløsning lægges i en lukket beholder, som afleveres på genbrugspladsen eller i den gule kasse.

Farligt affald

Farligt affald kaldes også problemaffald, fordi det kan give store problemer for miljøet, hvis det ikke behandles rigtigt. Nogle typer farligt affald kan sive ned i undergrunden og forurene grundvandet.

Den gule kasse
Du har pligt til at sortere dit miljøfarlige affald, og derfor tilbyder vi dig at låne en gul kasse til at aflevere affaldet i. Ordningen koster ikke ekstra.

Du kan hente en gul kasse hos Provas på Fjordagervej 32 eller på en af vores tre genbrugspladser. Du skal ikke bestille den i forvejen.

Du må aflevere følgende i den gule kasse:
Afkalkningsmidler, afløbsrens, engangslightere, kemikalier, olie- og benzinprodukter, opløsningsmidler, plante- og insektgifte, lim, maling, ovnrens, rensemidler, spraydåser, batterier (ikke bilbatterier) elpærer, brandalarmer. elektrisk håndværktøj, elektronisk legetøj, tyverialarmer, el-tandbørster, hårtrimmere, mobiltelefoner.

Inde i kassen ligger en plastpose til at lægge affaldet i, så kassen ikke bliver snavset indvendigt. Når kassen er fyldt op og låget lukket, skal du sætte den ovenpå dit affaldsstativ/din beholder inden kl. 6.00 på tømningsdagen for skraldespanden. Så får du den byttet til en tom problemkasse. Husk at fylde kassen helt, inden du stiller den til afhentning. 

Når du vil have din gule kasse tømt, skal den stilles op på låget af din affaldsbeholder, ellers tager skraldemanden den ikke med. Du kan også selv aflevere dit miljøfarlige affald på genbrugspladsen.                

Kanylebokse
Det er vigtigt, at du afleverer kanyler forsvarligt, så personalet på genbrugspladsen ikke kommer til skade, når de håndterer det farlige affald.

Gratis kanylebokse kan hentes på genbrugspladserne eller på apotekerne. Når boksen er fuld, kan man bytte den til en ny.

Hvis man kun har få kanyler, kan de som en nødløsning lægges i en lukket beholder, som afleveres på genbrugspladsen eller i den gule kasse.

Brug originalemballagen
Farligt affald skal være forsvarligt emballeret og helst i originalemballagen med tydelig markering af indhold. Forskellige former for farligt affald må ikke blandes sammen, fordi det gør det vanskeligt at behandle affaldet. Er du i tvivl, så spørg personalet på genbrugspladsen.

Batterier

I februar 2011 fik alle husstande udleveret en lille boks til batterier. I boksen kan du let og enkelt samle de brugte batterier fra fx legetøj, lommelygter og mobiltelefoner. Når batteriboksen er fuld, kan du lægge den i din gule kasse eller aflevere den på genbrugspladsen. Du kan også hente en ny batteriboks på genbrugspladsen.

Asbest/eternit
Du kan ikke aflevere eternitplader på genbrugspladserne. Det skal i stedet afleveres hos Affaldsregion Nord, Tingvejen 1, 6500 Vojens. Der gælder specielle regler i forbindelse med aflevering af eternit. Kontakt evt. Affaldsregion Nord på telefon 74 20 40 00. De har åbent mandag til torsdag 7.00-16.00 og fredag 7.00-14.00.Luk