privat

Få en sms, inden vi kommer og henter dit affald

Vi kan sende dig en sms, dagen inden vi kommer og tømmer din genbrugsbeholder. På den måde husker du altid at sætte beholderen frem.

Du kan tilmelde dig sms-service her.

Hvornår henter vi affald?

Min affaldsplan
Klik her for at se, hvad der er tilmeldt på din ejendom
Her kan du bl.a. se, hvornår vi henter restaffald og genanvendeligt affald hos dig. 

Hvis du har problemer med at indtaste dine oplysninger i systemet eller se siderne, kan det have noget at gøre med dine sikkerhedsindstillinger på din computer. Ring evt. til vores kundecenter, hvis du har problemer. Så kan de hjælpe med de ønskede ændringer eller informationer.

Dagrenovation
Provas står for indsamlingen af dagrenovation i Haderslev Kommune. Dagrenovation starter kl. 6.

Genanvendeligt affald
Provas står for indsamlingen af genanvendeligt affald i Haderslev Kommune. Vi kommer forbi dig cirka hver fjerde uge.

Genbrugskalender for 2015-16: 
Du kan hente selve kalenderen her.
Her kan du hente en vejoversigt, hvor du kan finde dit rutenummer.

NB: Dit rutenummer kan være ændret.

Kalenderen dækker månederne fra oktober 2015 til oktober 2016. Til september 2016 får du en ny kalender.

HUSK: Du skal selv køre beholderen ud til skel eller til nærmeste farbare vej, og vende håndtaget rigtigt, inden kl. 7.30 på tømningsdagen.

Har vi ikke hentet dit genanvendelige affald, skal du give os besked senest tre dage efter, vi skulle have hentet det. Du kan give besked via vores selvbetjening.

Hvis du har fejlsorteret dit affald, eller din beholder ikke er placeret korrekt, får du en hilsen fra skraldemanden:

   

Sommerhuse, restaffald 2016
Klik her for at se, hvornår vi henter affald ved dit sommerhus.

Som udgangspunkt starter sommerhustømning i ugen op til påske og slutter i uge 43.

 Luk