privat

Følg med 
Følg med i udviklingen af ny genbrugsplads i Haderslev. Udfyld feltet i bunden. Så modtager du fremover vores nyhedsbrev om Haderslevs nye genbrugsplads.

Nyhedsbrev november 2016
Nyhedsbrev december 2016
Nyhedsbrev januar 2017
Nyhedsbrev februar 2017
Nyhedsbrev juni 2017
Nyhedsbrev oktober 2017


Interview med Birthe og Christian, projektledere på den nye genbrugsplads.

Ny genbrugsplads i Haderslev

Provas er i fuld gang med at lave en ny genbrugsplads i Haderslev. Den nuværende plads er ikke gearet til Haderslev Kommunes ambitiøse mål om, at alt affald skal genanvendes i 2025. Det mål kræver mere plads til bedre affaldssortering og bedre læringsfaciliteter, så kommunens borgere kan blive helt skarpe på genbrug og sortering. Den nye genbrugsplads bliver klar i 2019.

Kunder, myndighed og samarbejdspartnere bliver løbende involveret i udviklingen af den nye genbrugsplads. Vi har netop afsluttet ide- og analysefasen, hvor vi sammen med kommune og uddannelsesinstitutioner bl.a. har udarbejdet en visionsmappe for den nye genbrugsplads.    

Christian Hylgaard og Birthe Holm er projektledere på udviklingen af den nye genbrugsplads.

 

Strategiske pejlemærker

Bedre service til kunderne
Vi ønsker, at det bliver nemmere for vores kunder at sortere og komme af med deres affald. Derfor vil vi skabe et funktionelt og i sig selv bæredygtigt anlæg med masser af plads til sortering. Derudover vil vi gøre pladsen til en del af et multifunktionelt forsyningsunivers, hvor vi også kan lave udstillinger, undervisning, workshops, upcycling-værksteder og måske endda et mini-vandværk og -renseanlæg til rundvisninger. Formålet er at synliggøre perspektiverne i genanvendelse, involvere vores kunder og påvirke deres affaldshåndtering i positiv retning.

Bedre arbejdsforhold for medarbejderne 
Vi ønsker, at vores medarbejdere får et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor vi minimerer risikoen for arbejdsulykker med en mere optimal indretning af genbrugspladsen. Samtidig skaber vi plads til, at medarbejderne i endnu højere grad kan bruge og udvikle deres faglighed og bidrage til bedre sortering og indsamling af nye affaldstyper. Derved får medarbejderne en meget aktiv rolle i udviklingen af en mere ressourcebevidst kundegruppe. 

Bedre udnyttelse af vores ressourcer 
Vi ønsker at komme væk fra en ”brug og smid væk-model” til en ”cirkulær” model, hvor vi genanvender alt det, som vores kunder afleverer på genbrugspladsen. Der er en miljømæssig nødvendighed og et stort økonomisk potentiale i projektet. Derfor arbejder vi fokuseret på at skabe et nyt forsyningsunivers, hvor vi kan bidrage til, at Haderslev Kommunes borgere får nye vaner og ny viden om genbrug og miljøtænkning – til gavn for kommende generationer. Genbrugspladsen skal være fremtidssikret, så så vi også om 15 år kan sige, at vi har en tidssvarende plads med udviklingsmuligheder.  Luk