privat

Priser

Priser 2017

Hent den samlede prisliste for 2017 for at se, hvad det koster at få hentet dit affald og genbrug.

 

Priser for 2016 kan du hente her.

 

 

 

 Luk