privat

Ekstra restaffald? 
Har du mere restaffald end normalt, kan du få hentet en ekstra sæk affald. Fyld affaldet i en almindelig plastsæk og stil den ved siden af din affaldsbeholder. Så tager vi den med, når vi tømmer din beholder.

Sækken må ikke veje mere end 15 kg, og den skal forsynes med et kontrolmærke med dit navn og afhentningsadressen. Mærket kan du få hos Provas eller på en af genbrugspladserne. Betaling for afhentningen sker sammen med opkrævningen af den almindelige renovationsafgift. Mærket koster 26,63 kr.

Restaffald

Restaffald er det affald, der bliver tilovers, når genanvendeligt og farligt affald er sorteret fra. Restaffald er eksempelvis brugte bleer, kødaffald eller pap- og plastemballage fra fødevarer, såsom mælkekartoner og pizzabakker.

Det er vigtigt, at du fylder dit restaffald i en plastpose, som du lukker med en knude eller lignende. Aske, sod, strøelse fra mindre kæledyr og skarpe genstande, som f.eks. glasskår, skal pakkes forsvarligt ind, inden de kommes i affaldssækken/beholderen. Brugte kanyler må under ingen omstændigheder kommes i affaldssækken/beholdere. Har du behov for at bortskaffe brugte kanyler, kan du få udleveret en kanyleboks på genbrugspladsen.

Restaffald - sommerhuse
Har du sommerhus, kan du vælge mellem forskellige tømninger:
 
- Hver uge i sommerhalvåret (sæk, 180 l, 240 l, 360 l)
- Hver 14. dag i perioden 1. april – 30. september (kun 110 l sæk)
- Hver 14. dag hele året (sæk, 180 l, 240 l, 360 l)
 Luk