privat

Standplads

Standpladsen (det sted, hvor din affaldsbeholder står) og adgangsvejen (strækningen fra standplads til skel mod vej) skal opfylde en række krav. 
Disse krav er udarbejdet af Arbejdstilsynet for at skåne skraldemanden for tunge løft og belastninger af ryggen, når han henter dit affald. 
Det er dit ansvar, at forholdene på din grund er i orden, så skraldemanden ikke kommer til skade.
 
Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, er det oftest den nemmeste løsning permanent at flytte beholderen til et sted på grunden, hvor kravene til standplads og adgangsforhold overholdes. Ellers skal du selv stille sækken/beholderen ud til vejen på tømningsdagen inden kl. 6.00. Dette gælder, hvis din adgangsvej for eksempel har grusbelægning, trin eller stigninger på over 10%.
 

Sådan står din beholder rigtigt

 

 

 Luk