privat

Spildevand

Provas leder spildevandet væk fra den enkelte ejendom og renser det, så det ikke længere er en belastning for vandmiljøet. Det sker ved hjælp af af cirka 900 km ledning, 275 pumpestationer og 16 renseanlæg. Dertil kommer en række minibiologiske anlæg placeret på enkelte ejendomme.

Vi renser vandet, så det som minimum overholder de krav, der stilles af myndigheden. De største renseanlæg findes i Haderslev, Vojens og Gram.

En konstant overvågning af pumpestationerne og renseanlæggenes funktion sikrer en stabil drift.Luk