{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Forbrugervalg 2021

Hvert 4 år dannes der en ny bestyrelse for det lokale forsyningsselskab Provas A/S, der ejes af Haderslev Kommune. Valgperioden følger valg til byrådet. Vil du være med til at bestemme, hvordan vi skal gøre det, så spild ej din mulighed og stil op som kandidat til forbrugervalget til bestyrelsen. Den nye bestyrelse indtræder den 1. januar 2022.

Provas afholder FORBRUGERVALG fra d. 10. september til 8. oktober 2021.

Forbrugervalg 2021

Vigtige datoer

2. – 26. august: Opstilling af kandidater. I denne periode kan alle interesserede stille op til forbrugervalget
3. august: Informationsmøde. Her kan du deltage og høre mere om, hvordan det er at være forbrugerrepræsentant
1. september: Offentliggørelse af kandidater. Fra denne dato kan du se, hvem du kan stemme på
10. september – 8. oktober: Valgperiode. Fra denne dato kan du stemme elektronisk 
22. oktober: Valgresultat. Offentliggørelse af de nye forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Opbygning af bestyrelsen

Provas består af 5 selskaber med hver deres bestyrelse, som samlet har 9 medlemmer, idet flere bestyrelsesmedlemmer går igen fra bestyrelse til bestyrelse;

  • 4 medlemmer vælges af ejeren (Haderslev Kommune)
  • 2 medlemmer vælges af borgerne som er (vand- og spildevandsforbrugere)
  • 3 medlemmer vælges af Provas' medarbejderne

Den nuværende bestyrelse kan ses her.

Som i andre aktieselskaber varetager bestyrelsen den overordnede og strategiske ledelse. Den daglige ledelse varetages af direktøren.

Hvem kan stille op som kandidat?

Alle myndige borgere, kan stille op som kandidater til valget - også selvom man ikke er vand -og spildevandsforbrugere.

For at stille op som kandidat, skal man have underskrift fra 10 fysiske stemmeberettigede stillere.

Hvem kan stemme på kandidaterne ?

For at kunne stemme til forbrugervalget, skal man være vand -eller spildevandsforbrugere. 

Hvem der er forbrugere defineres på nedenstående måde:  

  • En husstand eller erhvervsenhed som modtager en forsyningsydelse fra Provas til eget forbrug, og afregnes individuelt til et af selskaberne på valgtidspunktet, kan afgive én stemme pr. husstand.
  • Afregnes en husstand eller erhvervene ikke individuelt fra Provas, men kan fremvise et kundenummer på valgtidspunktet, kan afgive én stemme pr. husstand eller erhvervsenhed.
  • Hvis et selskab ejer mere end 10 boliger, kan der max stemmes 10 gange.
  • Juridiske personer kan stemme hvis de har fuldmagt fra stemmeberettigede kunder/erhvervsdrivende iht. Erhvervsstyrelsens register.

Sådan stemmer du

Du kan afgive din stemme til forbrugervalget 2021 på 3 måder: 


Nem ID: Har du NemID, kan du logge ind her og stemme. (stemmesiden er først aktiv i stemmeperioden 10. september - 8. oktober)

Adresse: Har du ikke NemID, kan du logge ind med dit kundenummer, som du finder på den seneste faktura – se eksempel her
For at logge ind med kundenummer, skal du klikke på knappen ”Adresse” inde på afstemningssiden.
Der skal logges ind med forbrugersted, som modtager eller afleder vand samt dit kundenummer.

Stemmekode: Er du lejer af en lejlighed og derfor ikke får en regning fra Provas med et kundenummer, (og ikke har NemID), kan bestille en stemmekode.
For at logge ind med stemmekode, skal du klikke på knappen ”stemmekode” inde på afstemningssiden: Forbrugervalg 2021

 

Ønsker du ikke at stemme online

Ønsker du ikke at stemme online, er det muligt at møde fysisk op i Forsyningshuset i vores åbningstid kl. 9-12 alle hverdage. 
Ved fysisk fremmøde, bedes du medbringe legitimation, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. 

For yderligere spørgsmål, kontakt Kundeservice på 73 520 520