{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Forbrugervalg 2021

Hvert 4. år dannes der ny bestyrelse for det lokale forsyningsselskab Provas A/S, der ejes af Haderslev Kommune. Forbrugervalget til bestyrelsen følger valget til byrådet.

Vil du være med til at bestemme, hvordan vi skal gøre det, så spild ej din mulighed men stem på din favoritkandidat til forbrugervalget til bestyrelsen.

VALGPERIODEN er fra den 10. september til og med 8. oktober 2021.

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. januar 2022.

Bestyrelsen havde i 2021 planlagt fem ordinære møder, et seminar, en generalforsamling samt et temamøde med kommunen.

Bestyrelseshonorar
Kommunalbestyrelsen fastsætter bestyrelsesmedlemmernes honorar, som reguleres årligt pr. januar måned. Bestyrelseshonoraret er et årligt honorar og pr. januar 2021 var honoraret sat til: 

  • Formand: kr. 128.711,28
  • Næstformand: kr. 53.629,68
  • Resten: kr. 26.815,44

Forbrugervalg 2021

Vigtige datoer

2. – 26. august: Opstilling af kandidater. I denne periode kan alle interesserede stille op til forbrugervalget.
3. august: Informationsmøde om forbrugervalget blev afholdt i Forsyningshuset. 
1. september: Offentliggørelse af kandidater. Fra denne dato kan du se, hvem du kan stemme på.
10. september – 8. oktober: Valgperiode. Fra denne dato kan du stemme elektronisk eller ved fysisk fremmøde.  
22. oktober: Valgresultat. Offentliggørelse af de nyvalgte forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.

Opbygning af bestyrelsen

Provas består af 5 selskaber med hver deres bestyrelse, som samlet har 9 medlemmer, idet flere bestyrelsesmedlemmer går igen fra bestyrelse til bestyrelse.

  • 4 medlemmer vælges af ejeren Haderslev Kommune
  • 2 medlemmer vælges af borgerne som er vand- og spildevandsforbrugere
  • 3 medlemmer vælges af Provas' medarbejderne

Den nuværende bestyrelse kan ses her.

Som i andre aktieselskaber varetager bestyrelsen den overordnede og strategiske ledelse. Den daglige ledelse varetages af direktøren.

Hvem kan stille op som kandidat?

Alle myndige borgere, kan stille op som kandidater til valget - også selvom man ikke er vand -og spildevandsforbrugere.

For at stille op som kandidat, skal man have underskrift fra 10 fysiske stemmeberettigede stillere.
Kandidaten sender en mail via valgsystemet til de 10 stillere, som kandidaten har valgt. 

Har stillerne ikke mulighed for at tilgå valgsystemet, kan der udformes en fysisk stilleliste som rekvireres her.

Et generalforsamlings- eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne.

Om kandidaterne

Kandidaterne kan ses i bunden af siden. 

Hvem kan stemme på kandidaterne ?

For at kunne stemme til forbrugervalget, skal man være vand -eller spildevandsforbrugere. 

Hvem der er forbrugere defineres på nedenstående måde:  

  • En husstand eller erhvervsenhed som modtager en forsyningsydelse fra Provas til eget forbrug, og afregnes individuelt til et af selskaberne på valgtidspunktet, kan afgive én stemme pr. husstand.
  • Afregnes en husstand eller erhvervsenhed ikke individuelt fra Provas, men kan fremvise et kundenummer på valgtidspunktet som benyttes til en serviceydelse fra Provas, kan der afgives én stemme pr. husstand eller erhvervsenhed.
  • Hvis et selskab ejer mere end 10 boliger, kan der max stemmes 10 gange.
  • Juridiske personer kan stemme, hvis de har fuldmagt fra stemmeberettigede kunder/erhvervsdrivende iht. Erhvervsstyrelsens register.

Sådan stemmer du

Du kan afgive din stemme til forbrugervalget 2021 på 5 måder: 

Med kundenummer

Nem ID: Har du et kundenummer til Provas, hvor du aftager vand og/eller spildevand til, og ønsker du at stemme via din folkeregisteradresse, kan du stemme med dit NemID ved at logge ind her og stemme. (stemmesiden er først aktiv i stemmeperioden 10. september - 8. oktober)

Adresse: Har du ikke NemID eller ønsker du at stemme med en anden adresse end din folkeregisteradresse (f.eks. hvis du har sommerhus eller har erhverv), kan du logge ind med dit kundenummer, som du finder på den seneste faktura – se eksempel her
For at logge ind med kundenummer, skal du klikke på knappen ”Adresse” inde på afstemningssiden eller klik her
Der skal logges ind med forbrugersted, som du modtager eller afleder vand fra samt dit kundenummer.

Uden kundenummer

Stemmekode: Har du ikke NemID eller kundenummer, men du aftager vand og/eller spildevand fra Provas, kan du bestille en stemmekode.
For at logge ind med stemmekode, skal du klikke på knappen ”stemmekode” inde på afstemningssiden eller klik her.
Sidste frist for at bestille en stemmekode er onsdag den 6. oktober kl. 12.00.

Rekvirer kundenummer: Er du lejer af en lejlighed uden individuel afregning til Provas og derfor ikke får en regning fra Provas med et kundenummer, kan du i stedet rekvirer et kundenummer og stemmekode via denne blanketBlanketten er først aktiv i stemmeperioden 10. september. Sidste frist for at bestille et kundenummer er onsdag den 6. oktober kl. 12.00. Herefter skal du bruge den tildelte stemmekode inde på afstemningssiden: Forbrugervalg 2021.

Tilflytter: Flytter du til Haderslev Kommune i perioden 1. september – 5. oktober 2021, og ønsker du at stemme til forbrugervalget,
kan du kontakte Kundeservice på tlf. 73 520 520 alle hverdage fra kl. 9-12. Kundeservice vil være behjælpelig med den videre proces.

 

Ønsker du ikke at stemme online

Ønsker du ikke at stemme online, er det muligt at møde fysisk op i Forsyningshuset i vores åbningstid kl. 9-12 alle hverdage. 
Ved fysisk fremmøde, bedes du medbringe legitimation, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. 

For yderligere spørgsmål, kontakt Kundeservice på 73 520 520  

Kandidater til forbrugervalget 2021

Gunnar Asmussen profilbillede

Gunnar Asmussen

Jeg vil arbejde for at forbrugerne bliver hørt, og får indflydelse på firmaets udvikling. Jeg vil arbejde for at udledningen til Lillebælt ikke vil være til gene for vore store turistområder. Jeg er p.t. medlem af bestyrelsen i Provas som forbrugervalgt, og er formand for Udlejerforeningen Sønderjylland.


Jan Gilling Timmermann profilbillede

Jan Gilling Timmermann

Jeg vil arbejde for økonomisk balanceret og sikker vandforsyning og for høje miljømål med spildevandet renset og udledt, hvor det påvirker miljøet mindst. Provas skal medvirke til begrænsning af klimaskader. Senioringeniør ved Vandmiljø Randers og har arbejdet med vand- og spildevandsprojekter i 36 år.


Poul Markussen Jensen profilbillede

Poul Markussen Jensen

Jeg ønsker at repræsentere HAB’s ca. 2.500 lejere/ brugere. Jeg er Seniorsergent fra Forsvaret 1973 - 2013. Uddannet hypnotisør- og hypnoterapeut. Derudover er jeg formand for HAB’s afdeling 14 og bestyrelsesmedlem i HAB’s organisationsbestyrelse.


Sune Hald profilbillede

Sune Hald

Jeg kærer mig om at få mest muligt for pengene. Med mig får du en repræsentant, der tør og kan stille kritiske spørgsmål og komme med forslag. Jeg er uddannet civilingeniør i miljøteknik og har 24 års relevant erhvervserfaring fra offentlig og privat virksomhed.


Søren Rishøj Jakobsen profilbillede

Søren Rishøj Jakobsen

Jeg betragter Provas som en utrolig vigtig virksomhed for Haderslev Kommune. De er med til at sikre: Rent drikkevand, renset spildevand, affaldssortering og bæredygtige løsninger til gavn for hele vores kommune og naturen. Den udvikling af Provas vil jeg gerne bidrage til fortsætter.