Zeisesvej, kloaksanering og separering.

Eksisterende kloakledninger er udtjente og har brug for at blive skiftet. På nuværende tidspunkt er området fælleskloakeret men vil fremadrettet blive separatkloakeret.

Periode: 06.11.2023 - 31.01.2024
Type: Kloak
Adresse: Zeisesvej 13-27
Kontaktperson

Kontaktperson: Sophie Brodersen

tlf. 2051 0031

Zeisesvej 13-27, Plan