{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ofte stillede spørgsmål

Regninger

Hvorfor har jeg mere end et kundenummer?

Ved dannelsen af Provas fik vi overdraget alle kundedata fra Haderslev Kommune. Vand- og spildevandskunder samt affaldskunder var tidligere oprettet i to separate systemer, der nu er lagt sammen. Men for flere kunder var det ikke teknisk muligt at lægge data sammen, og derfor er der nogle kunder, der stadigt har to kundenumre. Vi arbejder på, at alle kunder på sigt kun skal have et kundenummer – det er nemmest for både dig og os.

Hvordan melder jeg mine regninger fra Provas til Betalingsservice?

Du kan gøre det på tre måder:

  • Du kan selv gøre det via din netbank.
  • Du kan henvende dig i din bank med regningen, og de vil hjælpe dig med det.
  • Du kan gøre det her på hjemmesiden. Her får du direkte adgang til en oprettelsesblanket, der er delvis udfyldt. Du skal selv udfylde resten. Oplysningerne finder du på dit FIK-kort (girokort) lige under dit navn. Gå til tilmelding her.

Hvorfor er der både en afregning og 1. aconto på samme regning?

Vi har valgt at samle afregningen og 1. aconto på samme regning, da de alligevel skulle udsendes på ca. samme tidspunkt.
Skal du have penge tilbage i forbindelse med afregningen, trækker vi beløbet fra 1. acontorate. Hvis du har betalt for lidt, lægger vi det oven i 1. acontorate.

Hvorfor får jeg en regning fra Provas, når jeg får vand fra vores private vandværk?

Det kommer an på, hvilken aftale det private vandværk har lavet med Provas.

I visse tilfælde afregner Provas på vegne af det private vandværk. Andre steder opkræver vandværkerne selv vandafgiften, men Provas opkræver spildevandsafgift på baggrund af det forgangne års vandforbrug.

Kan jeg som udlejer få sendt regningen direkte til min lejer?

Hvorfor skal jeg betale til Provas, når jeg har egen boring/nedsivning?

Provas opkræver statsafgifter på vegne af staten, og derfor skal du betale til Provas. Hvis der er fejl i oplysningerne, skal du henvende dig til Haderslev Kommune, der står for opdatering af BBR (Bygnings- og Boligregisteret).

Afdragsmulighed ved kloaktilslutning og spildevandsrensning

Skal din ejendom tilsluttes den offentlige kloak, eller har du fået et påbud om forbedret spildevandsrensning fra Haderslev Kommune, kan du få en afdragsordning, der løber over 20 år. Det er kommunen, der træffer beslutning om, hvorvidt du kan komme i betragtning til afdragsordningen. Du skal derfor henvende dig til Haderslev Kommune, hvis du ønsker at søge om henstand.

Læs mere om ordningen, kravene og hvordan du ansøger

Vand

Hvorfor er mit vasketøj rødt?

Hvis dit tøj er rødt, kan det skyldes, at det har været forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet
Du kan rense tøjet på følgende måde:
Du lægger tøjet i vand med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. Efter 30 minutter vrider du tøjet og vasker det i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skyller du tøjet og færdigbehandler det som efter en normal vask.

Hvorfor er vandet rødbrunt?

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet. Det kan skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen.
Det er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes, at kalk og jern, som har aflejret sig i ledningssystemet, rives løs.
For at få rent vand skal du skylle ledningssystemet godt igennem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Det varer normalt et par minutter.
Du kan læse mere om misfarvet vand her.

Hvorfor er vandet hvidt?

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt, at der luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.
Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt.
Luft i vandet kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

Hvorfor lugter mit vand?

Lugten af 'rådne æg' (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand.
Lugten opstår som regel på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget.

Hvorfor har jeg intet varmt vand?

Provas leverer vandet - ikke varmen.
Har du koldt vand, men ikke varmt vand, er det muligvis fjernvarmen, der driller.
Kontakt dit lokale varmeværk.

Jeg har solgt mit hus, hvad skal I have at vide?

Vi skal primært have oplysninger om din vandmåler. Når du fraflytter en ejendom, du har solgt, skal du sammen med køberen aflæse vandmåleren. For at kunne lave flytteopgørelsen skal Provas have følgende informationer:

  • Forbrugsadressen
  • Målernummer
  • Måleraflæsning
  • Fraflytningsdato
  • Information om fraflytter og ny adresse
  • Information om tilflytter

Du kan sende os informationerne ved at udfylde en formular her

Jeg kan ikke aflæse min vandmåler

Det sker, at der sætter sig aflejringer og snavs i måleren, så den ikke kan aflæses. Kontakt din vandforsyning for at få den udskiftet.

Min vandmåler er gået i stå

Hvis din vandmåler er gået i stå, skal du kontakte din vandforsyning, så den kan blive udskiftet. Gør du ikke dette, foretager vi et skøn af dit forbrug i forbindelse med årsafregningen. Skønnet er baseret på et gennemsnit af de seneste 3 års forbrug.

Der er brud på min vandledning

Opdager du et brud på jordledningen på din egen grund, skal du kontakte en VVS-installatør for at få bruddet repareret. Dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at jordledningen på din grund er tæt og vedligeholdes.
Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte din vandforsyning.

Min stophane ved vandmåleren virker ikke

Hvis stophanen ikke virker, så kontakt en VVS-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer.
Dette sker for din egen regning. Det er en god ide at motionere hanen et par gange i løbet af året.

Min vandledning er blevet gravet over

Er jordledningen på din egen grund blevet gravet over, skal den repareres af en autoriseret VVS-installatør.
Hvis stikledningen uden for skel er blevet gravet over, så kontakt din vandforsyning. Udgifterne til reparation af stikledningen skal betales af den ansvarlige for skaden.

Affald

Hvad må jeg putte i den gule kasse?

Afkalkningsmidler, afløbsrens, engangslighter, kemikalier, olie- og benzinprodukter, opløsningsmidler, plante- og insektgift, lim, maling, ovnrens, rensemidler, spraydåser, batterier (ikke bilbatterier) elpærer, brandalamer, elektrisk håndværktøj, elektronisk lejetøj, tyverialamer, el-tandbørster, hårtrimmer, mobiltelefoner.

Flydende væsker skal altid være i emballage, helst originalemballage. Det er vigtigt, at der tydeligt står, hvad indholdet er.

Husk at fylde kassen helt, inden du sætter den på din affaldsbeholder til ombytning.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får hentet dagrenovation og/eller genbrug?

Har skraldemanden ikke efterladt en besked til dig, skal du kontakte Provas på tlf. 73 520 520.
Du kan også give os besked her (både restaffald og genbrug)
Kontakter du os inden kl. 13, kan vi som regel nå at hente dit affald samme dag. Hører vi fra dig efter kl. 13, kommer vi dagen efter.

Kan jeg blive fritaget for renovationsordning?

Du kan blive midlertidigt fritaget fra tømningsgebyr, hvis du i en periode ikke bor i din ejendom, f.eks. på grund af renovering eller længerevarende ophold andre steder.
Det koster et gebyr på 184,00 kr. ved både af- og tilmelding.

Der skal altid betales grundgebyr, hvis ejendommen er bebygget.

Hvad koster det at ændre min affaldsbeholder til en anden størrelse?

Skift af mad- og restbeholder koster 287,50 kr. per. skift (2022-takst). Dette er inklusiv ændringsgebyr samt levering af ny beholder og hjemtagning af gammel.

Taksterne kan ændre sig fra år til år. Tjek derfor altid vores nyeste takstblad for opdaterede priser.

Hvad gør jeg, hvis jeg i en periode har for meget affald?

Hvis du i en periode har ekstra affald, kan du hente et grønt sækkemærke på genbrugspladsen.

Sæt mærket på en sæk med ekstra affald, stil den ved siden af din restaffaldsbeholder, så tager vi den med ved næste tømning. Det koster 50,00 kr.

Må jeg tage mit sækkestativ eller affaldsbeholder med mig, når jeg flytter?

Beholderen tilhører renovatøren, så det skal blive stående. Men sækkestativet tilhører dig, så det må du gerne tage med dig.

Kloak

Hvad gør jeg, hvis kloakken er stoppet?

Hvis din kloak ikke virker, kan det være på grund af en forstoppelse i den offentlige ledning eller i din private ledning. Provas vedligeholder den offentlige del af kloakken – ind til skel. Du skal selv vedligeholde den private del af kloakken – inden for skel.
Har du en skelbrønd, kan du se, om forstoppelsen er på din egen grund. Er brønden tom, er din egen kloak stoppet. Du skal selv bestille og betale en slamsuger for at få kloakken renset.
Er skelbrønden stoppet, kan du kontakte Provas. Vi betaler for oprensningen, hvis forstoppelsen skyldes fejl i den offentlige del af ledningen.

Hvad gør jeg, hvis det ”lugter af kloak”?

Husets interne installationer må ikke lugte. Men der kan komme kloaklugt fra gulvafløb og håndvaske, uden at de er defekte. Afløb og håndvaske skal renses jævnligt, især nye gulvafløb med indbygget vandlås.
Kloaklugt kan også forekomme fra utætte vandlåse og vandlåse, der udtørrer, fordi de ikke har været i brug i længere tid. Du kan åbne for vandhanerne og trække i ud i toilettet, så vandlåsene fyldes med vand.
Hvis dette ikke hjælper, bør du kontakte et VVS-firma.

Rotteproblemer

Opdager du rotter eller rottehuller på din ejendom, så henvend dig til Haderslev Kommune