{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ny affaldssortering

Ny affaldssortering i Danmark

I løbet af foråret 2022 får alle i Haderslev Kommune, inkl. sommerhuse, nye beholdere til sortering.
Her på siden vil vi løbende samle spørgsmål og svar om den nye affaldsordning.

Spørgsmål og svar

Generelt om den nye affaldssortering

Hvorfor får vi ny affaldssortering?

I Danmark er vi Europamestre i at producere affald.
Nu skal vi i stedet være Verdensmestre i at genanvende.

I juni 2020 vedtog Regeringen (S) sammen med Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, LA og Alternativet en national Klimaplan for en grøn affaldssektor.

Med klimaplanen forpligter vi os alle sammen til at sortere mere affald. Ved at sende mere til genanvendelse frem for til forbrænding, sparer vi på vores knappe ressourcer - samtidig med at vi udleder mindre CO₂ og andre skadelige stoffer.

Ved at strømline indsamlingsordningen i Danmark, bliver det nemmere for os alle at blive ved med at sortere, selv når vi bevæger os rundt i landet. Det bliver også meget nemmere for anlæggene at indsamle og omdanne det vi har sorteret.

Og jo, det nytter noget for et lille land at sortere affaldet.

Danmark har ikke de store mængder af råstoffer, som vi kan sælge og leve for. Men vi har højt specialiseret viden og teknologi.

Ved at vise verdens store økonomier, at vi kan opretholde vores høje levestandard, uden brug af olie og kul men i stedet genanvende frem for at producere nyt, er vi med til at inspirere andre.

Hvad er nyt ved ordningen?

I Haderslev Kommune indsamles de fleste af affaldstyperne allerede, men vi mangler madaffald, mad- og drikkekartoner samt tekstiler.

Det er der ikke plads til i de nuværende beholdere, så derfor får alle husstande erstattet deres beholdere til restaffald og genbrug. Fremover har vi dermed tre beholdere.

Beholder 1: Todelt til mad- og restaffald.
Beholder 2: Todelt til papir/pap og metal/glas.
Beholder 3: Todelt til blød/hård plast og mad- og drikkekartoner.

Vi ved, at det kan være frustrerende at skulle finde plads til en ekstra beholder. Men på et tidspunkt kan vi slet ikke forstå, hvorfor vi ikke var gået i gang noget før.

Som det fremgår, har vi ikke en beholder til tekstiler. På nuværende tidspunkt har vi nemlig ikke en god og endelig løsning på indsamling af det. Indtil andet bliver meldt ud, kan du aflevere de udslidte tekstiler på genbrugspladsen.

Hvornår træder ordningen i kraft?

I Haderslev Kommune træder den nye affaldsordning i kraft 1. maj 2022.

I løbet af april/maj får du leveret nye beholdere på din adresse. Ved samme lejlighed tager vi dine gamle med, og giver dem nyt liv.

Sammen med de nye beholdere modtager du også lidt informationsmateriale, så du kommer godt i gang med at sortere. Du får også til et års forbrug af poser til dit madaffald.

Hvilken størrelse beholder får jeg?

Som udgangspunkt får du nye beholdere, der svarer til den størrelse beholder, du har i dag. Det er dog muligt at skifte størrelse på beholder.

Hvordan du skifter størrelse på den beholder, som Provas anbefaler, står i det e-Boksbrev alle boligejere vil modtage i løbet af efteråret.

Jeg har ikke plads til mit affald – hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at beholderne ikke overfyldes. Hvis affaldet flyder over, holdes det ikke adskilt af skillevæggen og det ødelægger den gode sortering. Et godt råd kan være at pakke affaldet, så det fylder mindre. Det kan også være, du har en for lille beholder og skal en størrelse op – eller have en ekstra til de genanvendelige materialer. Du kan også overveje om fx pappet fra fødselsdagen, eller vinflaskerne og dåserne fra festen i stedet kan køres på genbrugspladsen. Så fylder det ikke i beholderen.

Hvornår bliver min beholder tømt?

 • Du får hentet mad- og restaffald hver 14. dag
 • De genanvendelige materialer hver 4. uge

Har du mere affald, end dine beholdere kan rumme, kan du evt. justere på størrelsen af din beholder til mad- og restaffald eller en ekstra til de genanvendelige materialer.

Hvad gør jeg med mine gamle beholdere?

Når vi leverer dine nye beholdere, tager vi dine gamle med. Dine gamle beholdere bliver desuden smeltet om til nye beholdere.

Jeg bor til leje – hvad skal jeg?

Som lejer skal du ikke foretage dig noget, det er ejeren af ejendommen der vælger beholderne til ejendommen. Den nye affaldssortering gælder alle borgere i Haderslev Kommune og uanset om du bor til leje eller ej. I større etagebyggerier eller områder med fællesløsninger, kan der være andre beholderstørrelser og beholdere, der ikke er rumdelte. Det vil fremgå på beholderen, hvilken type affald, der skal i.

Jeg har et sommerhus i kommunen – gælder sorteringen for mig?

Ja, det gør den. Der kan dog være sommerhusområder, hvor adgangsforholdene gør det svært for skraldebilen at komme frem. Her arbejder Provas og Haderslev Kommune på at etablere fælles miljøstationer, som sommerhusejere og turister skal bruge.

Madaffald

Hvad er madaffald?

Madaffald er madvarer. Både råt og tilberedt. Men begrebet dækker over lidt mere.

Dette må du komme i beholderen:

 • Brød
 • Kød
 • Mælkeprodukter
 • Frugt og grønt
 • Skaller fra æg og nødder
 • Afskårne blomster
 • Kaffegrums, teblade og kaffefiltre
 • Køkkenrulle (dog ikke selve rullen, den sorteres som pap)

Dette må du IKKE komme i beholderen:

 • Haveaffald
 • Dyreekskrementer
 • Døde dyr
 • Ispinde og spisepinde af træ

Hvad skal jeg sortere madaffaldet i?

Sammen med dine nye beholdere får du også udleveret grønne poser til madaffaldet svarende til et års forbrug.

Når du begynder at mangle grønne poser, hænger du blot en tom pose på din beholder. Så lægger skraldemanden en rulle nye poser til dig.

Hvad sker der med madaffaldet?

Madaffaldet køres til et behandlingsanlæg, hvor madaffaldet bliver kværnet til en grødet masse, der kaldes pulp. I denne proces bliver plast og andre urenheder sorteret fra. Pulpen bliver derefter lavet om til biogas, som bliver til grøn el, brændstof og varme. Det, der er tilbage, ender som gødning på landmandens marker.

Jeg har ikke noget madaffald. Kan jeg fritages for ordningen?

Alle borgere skal sortere deres madaffald og kan derfor ikke fritages for ordningen. Du må dog gerne kompostere noget af dit madaffald. Det må dog kun være madaffald, der ikke er tilberedt af hensyn til rotter og andre skadedyr.

Hvordan får jeg flere poser?

Inden du løber tør for poser til madaffaldet, binder du en pose på håndtaget af din beholder til mad- og restaffald inden den tømmes. Så lægger skraldemanden nye poser

Kommer der nu maddiker i min affaldsbeholder?

Maddiker kommer, hvis fluer har direkte adgang til madaffaldet. Hvis du lukker låget helt, og sørger for at binde en god og stram knude på affaldsposen, og undgår at lave huller i den, vil du minimere risikoen for maddiker og lugtgener.

Mad- og drikkekartoner

Hvad er en mad- og drikkekarton?

En mad- og drikkekarton består af karton på ydersiden og et lag af plast eller aluminium på indersiden.

En mad- og drikkekarton kan fx være til mælk, fløde, juice, suppe, bechamelsovs, kakao, bønner, flåede tomater, Sun Lolly is osv.

Hvor rene skal mad- og drikkekartonerne være?

Inden kartonerne sorteres fra, skal de tømmes for indhold. Det vil sige, at al mælk, juice osv. skal hældes ud. Yoghurtkartoner m.m. skal være klemt tomme eller skrabet rene.

Hvorfor indsamle mad- og drikkekartoner?

Mad- og drikkekartoner skal sendes til genanvendelse. Efter indsamling bliver kartonerne sendt til et behandlingsanlæg, hvor kartonerne skilles ad. En stor del af kartonen kan genanvendes til ny emballage som fx pap og karton. Plast og aluminium sorteres også fra til genanvendelse.

Skal låget blive på?

Plastiklåg må gerne blive på. De kan også sorteres som hård plast.

Bliver min beholder ikke ulækker?

Du mindsker risikoen for snask i bunden og op ad siderne i beholderen, hvis du sørger for at tømme kartonerne grundigt inden de sorteres. Ved særligt beskidte kartoner, som der fx har været yoghurt eller skyr i, kan du med en smule vand skylle kartonen og lade låget blive på.

Tekstiler

Hvad med indsamling af tekstiler?

Vi er stadig i gang med at undersøge, hvordan vi bedst og mest enkelt kan indsamle tekstiler, som de færreste husstande har store mængder af. Man kan naturligvis stadig aflevere brugbart tøj til direkte genbrug både på genbrugspladserne og hos de velgørende organisationer.