Opdatering: Kogeanbefaling ophævet

Alle bakteriologiske analyser for de fem områder under Vojens Vandværk er godkendt af myndigheden. Dermed er kogeanbefalingen ophævet.

Slut med kogeanbefaling i Vojens og omegn

8. august 2023

Sandfilter på Vojens Vandværk

Her til formiddag har Styrelsen for patientsikkerhed og drikkevandsmyndigheden meddelt, at anbefalingen om at koge vandet i område 3 kan ophæves.

Det betyder, at ingen, i forsyningsområdet til Vojens Vandværk, længere behøver at koge deres vand, før de drikker det.

Ophævelsen sker på baggrund af de seneste prøver, vi tog den 4. august. Her blev der udtaget prøver i alle fem områder og på afgang fra vandværket, siger driftschef hos Provas, Malene Staub. 

Hen over weekenden er prøverne blevet dyrket og analyseret. Her til morgen er alle bakteriologiske analyser blevet godkendt af myndigheden, hvormed kogeanbefalingen kunne ophæves igen. 

Der er ikke krav om yderligere opfølgning, udtagning af prøver eller nye analyser. Det betyder også, at vi nu går over til normalt program for prøvetagning på vandværk og ledningsnet, siger driftschef Malene Staub. 

Den gamle rentvandstank er stadig lukket af og skal renoveres inden den kan tages i brug igen.

Alle berørte kunder er orienteret via SMS og e-Boks.


Bakteriefund i område 3 kaster igen kogeanbefaling af sig

29. juli 2023

Rød kort område 3
Vandkunder i område 3 skal igen koge vandet.

Styrelsen for patientsikkerhed og Haderslev Kommune anbefaler her til aften, at alle i område 3 igen koger vandet. 

På de sidste akkrediterede analysesvar har vi desværre endnu engang fundet bakterien intestinale enterokokker. Fundet er gjort på taphaneprøven i område 3, mens prøverne på ledningsnettet alle var rene, siger driftschef i Provas, Malene Staub.

Men Styrelsen for patientsikkerhed er meget klare i deres tilbagemelding: Der skal udstedes en kogeanbefaling, også selvom prøven for ledningsnettet var ren. Årsagen til kogeanbefalingen er, at det er en igangværende opsporing, hvor der før har været noget på ledningsnettet.

Område 3 berører færrest vandkunder af vandværkets fem områder. Området er primært et industriområde, hvor der er en del ferielukninger. Derfor kan det ændrede forbrugsmønster være årsagen til fundet, siger Malene Staub. 

Vi har taget nye prøver for hele område 3 og fortsætter til vi har to på hinanden følgende rene prøver på såvel taphane som ledningsnet.

Øvrige områder behøver fortsat ikke koge, da alle deres testresultater stadig er rene.

Kunderne orienteres via SMS og e-Boks, ligesom det er muligt at følge med her på hjemmesiden..

FAKTA
Det er Styrelsen for patientsikkerhed og Haderslev Kommune, der træffer de endelige afgørelser om kogeanbefaling, og ophævelser heraf, sammen med Embedslægen.

Der skal være 2 på hinanden følgende rene vandprøver, før kogeanbefalingen kan ophæves igen. 

Når alle fem områder er blevet frigivet, vil der blive foretaget opfølgende analyseprøver efter 1-2 uger. Er prøverne stadig rene, vil vi gå over til normalt analyseprogram med regelmæssige kontroller.

Der er ikke forbindelse mellem vandledningerne i de fem områder. Derfor kan kogeanbefalingerne ophæves forskudt.


Slut med anbefaling om at koge vandet fra Vojens Vandværk

28. juli 2023

Kvinde slår vand i ansigtet

Styrelsen for patientsikkerhed og Haderslev Kommune er blevet enige om, at anbefalingen om at koge vandet fra Vojens Vandværk kan ophæves for hele forsyningsområdet.

Det betyder, at det nu ikke længere er nødvendigt at koge vandet.

Alle områder har nu haft to på hinanden følgende rene prøvesvar. Som følge af at vi har fortsat den intensive testning i hele området lige til nu, forventer vi svar på de sidste prøver i løbet af weekenden.

Herefter vil der blive foretaget opfølgende analyseprøver om 1-2 uger. Er prøverne stadig rene, vil vi gå over til normalt analyseprogram med regelmæssige kontroller.


Endnu et område slipper for kogeanbefaling

27. juli 2023

kort over koge områder
Områderne 3 og 5 anbefales fortsat at koge vandet. Kort: Provas.

Nu slipper område 4 også for at koge vandet

Siden lørdag den 22. juli, har områderne 1 og 2 været de eneste af de fem områder tilknyttet Vojens Vandværk, der har været fri for at koge deres drikkevand. Nu gør område 4 dem selskab.

Styrelsen for patientsikkerhed og Haderslev Kommune er i dag blevet enige om, at der også kan gives grønt lys til at ophæve kogeanbefalingen for område 4.

Det betyder, at områderne 1, 2 og nu også 4 (de grønne områder) ikke behøver at koge vandet længere. 

Område 3 og 5 skal fortsat koge

Områderne 3 og 5 (de røde områder) anbefales dog fortsat at koge vandet, da vi stadig afventer svar fra de sidste prøver. 

Efter at vi i søndags havde en dykker nede i den ældste af anlæggets to vandtanke, har vi nu kunne identificeret den gamle rentvandstank, som primær årsag til forureningen. 

Selv om kilden, med al sandsynlighed, er den ældste af vandværkets to vandtanke, fortsætter vi med at afsøge bredt, om der skulle være andre kilder. Derfor vil vi også foretage vandprøver for område 3 og 5, indtil de begge har vist to på hinanden følgende rene prøver, siger driftschef i Provas, Malene Staub.

Prøvesvarene for de sidste to områder forventes at være klar i løbet af weekenden.

Berørte kunder i område 4 orienteres via SMS of e-Boks. Man kan også følge med her på vores hjemmeside under Driftsforstyrrelser.

Prøvesvarene afgør

Der er ikke forbindelse mellem vandledningerne i de fem områder. Derfor kan kogeanbefalingerne ophæves forskudt.

Selv om områderne 1 og 2 har være undtaget for kogeanbefalingen et stykke tid, har vi fortsat de hyppige test for de to områder også. Den sidste prøve for de to områder er klar i løbet af weekenden.

Når alle fem områder er blevet frigivet, vil der blive foretaget opfølgende analyseprøver efter 1-2 uger. Er prøverne stadig rene, vil vi gå over til normalt analyseprogram med regelmæssige kontroller.


Vand fra Vojens bør koges inden brug

18. juli 2023

Vand fra vandhane hældes i gryde
Hvis du får vand fra Vojens Vandværk anbefales du at koge vandet.

Under en rutinekontrol har Provas fundet en overskridelse af vandkvaliteten på ledningsnettet. Fundet gør, at Styrelsen for patientsikkerhed har valgt at udstede en midlertidig kogeanbefaling.

Konkret betyder det, at alle der modtager vand fra Vojens Vandværk, anbefales at koge vandet før det indtages.

Vi foretager netop sådanne kontroller jævnligt for straks at kunne fange eventuelle afvigelser hvis og når de opstår, udtaler direktør for Provas Esge Homilius.

Esge Homilius forklarer yderligere, at man som borger ikke skal være bekymret, hvis man allerede har drukket af vandet. Men får man det dårligt, bør man under alle omstændigheder kontakte lægen.

Overskridelsen er mindre, og kogeanbefalingen er mest ud fra et forsigtighedsprincip. Men vandet skal naturligvis overholde gældende grænseværdier. Derfor er vi også i fuld gang med at lokalisere kilden til problemet, siger Esge Homilius.

Direkte berørte vandkunder bliver orienteret via SMS, e-Boks eller flyer i postkassen. 

Du kan følge med på hjemmesiden under Driftsforstyrrelser for hvornår kogeanbefalingen afblæses igen.

FAKTA om at koge vandet

Der er tale om intestinale enterokokker, henholdsvis 1 og 2, som er tegn på forurening med afføring fra dyr eller mennesker.

Kog derfor altid vandet før du indtager det eller bruger det til tandbørstning. Dette gælder også før du hælder det i kaffemaskinen, da den brygger ved meget lavere temperatur.

Ifølge Embedslægen er 2 minutters kogning ved 100 grader nok til at dræbe bakterier i vandet. Er det i elkedel, skal vandet koges op 2 gange med 2-5 minutters mellemrum.

Vask op i maskine ved minimum 60 grader, eller benyt forkogt vand ved opvask i hånden.

Er vandet klart, kan det stadig bruges ukogt til havevanding, tøjvask, brusebad og karbad. Vær dog her opmærksom på, at børn ikke drikker af badevandet. Grøntsager skal skylles i kogt vand før de spises.

Husdyr må gerne drikke vandet.

Kort over Vojens Vandværks forsyningsområde
De berørte adresser befinder sig indenfor det blå område. Kort: Haderslev Kommune.

Bliv orienteret på SMS ved driftsforstyrrelser

Tilmeld dig vores SMS-service og bliv orienteret ved akutte hændelser i dit nærområde.