{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Kloakarbejde skaber trafikale udfordringer

Haderslev Kommune og Provas går nu i gang med omfattende kloakrenovering i Haderslev By. Arbejdet, der varer frem til marts 2019, er første etape i klimasikringen og udviklingen af Jomfrustien.

Der ligger en gammel kloakledning under Bygnaf, som kommer fra Teaterstien i Haderslev. Den er gået i stykker på grund af årtiers trafikbelastning. Ledningen skal selvfølgelig renoveres, men den skal også være større, så den fremover kan tage en del af regnvandet fra Jomfrustien.

Renoveringen starter torsdag 16. august kl. 7, og Teaterstien er derfor spærret for gennemkørsel frem til 19. august kl. 20. Der er skiltet omkørsel via Aastrupvej og Allegade/Ny Allegade.
Provas arbejder næsten i døgndrift samtlige dage for at begrænse arbejdsperioden og minimere de trafikale gener.

Arbejdet på Bygnaf
Selve gravearbejdet på Bygnaf starter sidst i september og forventes færdig i marts. Bygnaf bliver spærret for gennemkørsel med forventet omkørsel som ved arbejdet på Teaterstien. Der vil være adgang til alle erhvervsdrivende på Bygnaf i hele projektperioden, dog med enkelte undtagelser af højst en uges varighed. Når ledningsrenoveringen er færdig, lægger Haderslev Kommune ny belægning på vejen og fortovet i stil med det, der vil komme i fremtiden i Jomfrusti-området.

Næste skridt i Jomfrusti-projektet
Jomfrustien har historisk set været plaget af oversvømmelser, og da klimaforandringerne over tid vil medføre flere ekstreme nedbørshændelser, har Haderslev Kommune besluttet at klimasikre Jomfrustien.

Klimasikringen sker som led i det store byprojekt, hvor Jomfrusti-bydelen omdannes til en attraktiv grøn bydel samtidig med, at midtbyen via Jomfrusti-området forenes med havnen. Klimasikringen planlægges at blive en integreret del af parkerne, der ønskes langs Jomfrustien.