{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ny affaldssortering om et år

Om et år skal borgerne i Haderslev Kommune sortere endnu mere af deres husholdningsaffald. Fredag blev kontrakten med renovatøren, Urbaser, underskrevet.

I maj måned 2022 bliver de nye, nationale krav til sortering af husholdningsaffald rullet ud i Haderslev Kommune. Det betyder, at borgerne i Haderslev Kommune til den tid skal i gang med at sortere blandt andet madaffald og tekstiler. Provas har haft renovatøropgaven i udbud, og fredag stod det klart, at den nuværende renovatør på affaldsområdet, Urbaser, kom med det billigste bud og vil stå for tømningen af både affalds- og genbrugsbeholdere i Haderslev kommune, når den nye affaldsordning træder i kraft.

- Vi er meget tilfredse med at kunne underskrive kontrakt med Urbaser. Vi har et godt samarbejde med dem, og det er en stor fordel, at de kender både ruterne og forholdene i Haderslev Kommune, for det vil medvirke til at gøre overgangen til den nye affaldssortering mere glat, siger driftschef Malene Staub, Provas, og fortsætter:

- Samtidig er det også glædeligt, at de medarbejdere, der i dag er beskæftiget med at tømme affalds- og genbrugsbeholdere i Haderslev Kommune, kan fortsætte i deres job.

Vil indsamle erfaringer

Mens en del andre kommuner allerede har indført indsamling af blandt andet madaffald, går der i Haderslev Kommune et år, før der kommer ændringer til den nuværende sorteringsordning. Og det er helt bevidst.

- Vi reducerer omkostningerne ved at lade den nuværende kontrakt løbe ud, og samtidig har vi mulighed for at lære af andres erfaringer. Der findes mange, forskellige måder at håndtere det på, og for Provas er det vigtigt, at vi vælger den rigtige løsning første gang, både når det handler om økonomi, og når det handler om at gøre det så nemt for borgerne som muligt, siger Esge Homilius, administrerende direktør, Provas.

En god, økonomisk start

Når det gælder økonomien, har Provas ifølge bestyrelsesformand Thies Mathiasen allerede taget det første stik hjem ved at underskrive kontrakt med Urbaser:

- Det økonomiske har naturligvis optaget os meget. Vi skal gå fra i dag at tømme to forskellige beholdere med syv forskellige typer affald til at tømme tre forskellige beholdere med 10 forskellige typer affald. Det kommer til at koste borgerne mere, men med den aftale, vi nu har indgået med Urbaser, er der blot tale om et mindre beløb. Det er en god start, og det er jeg meget tilfreds med.

Hvad den endelige merudgift i forbindelse med den nye affaldsordning bliver, ligger endnu langt fra fast. Dels skal der indkøbes nye affalds- og genbrugsbeholdere, og dels skal der indgås aftaler med virksomheder, der kan aftage de indsamlede materialer.

- Der er stadig meget, der skal afklares. Derfor er det godt, at vi nu har et år til både at indsamle erfaringer fra andre og finde de bedste løsninger, siger Esge Homilius.

Fakta om den nye, nationale affaldsplan

Den nye, nationale affaldsplan blev vedtaget i sommeren 2020 og har til formål at sikre en ensartet indsamling af affald og genbrugsmaterialer på tværs af kommunerne.

Med den nye affaldsplan er kommunerne forpligtet til at hustandsindsamle og sørge for genanvendelse af følgende materialer:

 • Metal
 • Glas
 • Pap
 • Papir
 • Plast (både blød og hård)
 • Madaffald
 • Tekstiler
 • Drikkekartoner
 • Farligt affald
 • Restaffald til forbrænding

 

I Haderslev Kommune indsamles i dag syv af de 10 typer affald, mens madaffald, tekstiler og drikkekartoner vil blive indsamlet fra maj måned 2022.

For yderligere information kontakt venligst:

Bestyrelsesformand Thies Matihasen, Provas
Telefon: 40 40 77 46
e-mail: thma@haderslev.dk

Administrerende direktør Esge Homilius, Provas
Telefon: 23 62 98 82
e-mail: esge@provas.dk 

Driftschef Malene Staub, Provas
Telefon: 51 51 85 95
e-mail: mast@provas.dk

Fredag d. 4. juni underskrev Provas kontrakt med renovatørvirksomheden Urbaser om indsamling af affald og genbrug i henhold til den nye, nationale affaldsplan. Som man kan se på billedet, foregik det tilhørende håndslag med behørig brug af plastikhandsker. Fra venstre: Erik Bohn Andreasen, driftschef, Urbaser Jens Hansen, driftsansvarlig, Urbaser (i baggrunden) Thies Mathiasen, bestyrelsesformand, Provas Malene Staub, driftschef
Fredag d. 4. juni underskrev Provas kontrakt med renovatørvirksomheden Urbaser om indsamling af affald og genbrug i henhold til den nye, nationale affaldsplan. Som man kan se på billedet, foregik det tilhørende håndslag med behørig brug af plastikhandsker. Fra venstre: Erik Bohn Andreasen, driftschef, Urbaser Jens Hansen, driftsansvarlig, Urbaser (i baggrunden) Thies Mathiasen, bestyrelsesformand, Provas Malene Staub, driftschef