{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ny affaldsordning

Læs mere
Luk

Oversvømmelse ved Kelstrup Strand

Til ejerne af huse ved Kelstrup Strand

De historisk store regnmængder skaber problemer i hele Danmark. Haderslev Kommune er ingen undtagelse, og især ved Kelstrup Strand har februar-vejret bidraget til mange oversvømmelser.

Her er spildevandssystemet særligt stærkt belastet, fordi det ikke er bygget til at håndtere regnvand- og overfladevand. Provas pumper alt det regnvand igennem systemet, som det er muligt. Men det er ikke nok, og derfor sker der en opstuvning af vand med oversvømmelser ved Kelstrup Strand til følge.

Provas er på grund af udsigten til endnu mere regn i uge 9 i gang med at etablere en midlertidig nødløsning, som hjælper med at begrænse oversvømmelserne her og nu.

Er din ejendom berørt af oversvømmelser, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Sådan skal du forholde dig:

Skadelidte er altid forpligtet til at begrænse skaden i videst muligt omfang.

  1. Skadelidte skal anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab, hvor denne har ejendom (bygning og løsøre) forsikret.

  2. I anmeldelsen skal skadelidte beskrive, hvorledes skaden er opstået, samt hvor og hvornår skaden er sket. Hvis skadelidte mener, at Forsyningen er skyldig/ansvarlig i den opståede skade, skal dette beskrives og begrundes i skadesanmeldelsen. Desuden skal skadelidte oplyse forsikringsselskabet om Forsyningens kontaktoplysninger.

  3. I skadesanmeldelsen anbefales det at vedlægge/-hæfte fotos af skaden, hvis dette er muligt.

  4. Skadelidte skal opfølgende indhente tilbud på at få skaden udbedret og sende eller oplyse dette til forsikringsselskabets skadebehandler.