{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Årsrapporter

Årsrapporter

Provas årsberetninger

Vores årsberetning handler om året, der gik. Vi fortæller om vores målopfyldelse og nøgletal på udvalgte områder.

Regnskaber for Provas Holding a/s

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.

Regnskaber for Haderslev Forsyningsservice a/s

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.

Regnskaber for Haderslev Vand a/s

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Haderslev Vand a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.

Regnskaber for Haderslev Affald a/s

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Haderslev Affald a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.

Regnskaber for Haderslev Spildevand a/s

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Haderslev Spildevand a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.