{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Årsrapporter

Årsrapporter

Provas årsberetninger

Vores årsberetning handler om året, der gik. Vi fortæller om vores målopfyldelse og nøgletal på udvalgte områder.

Regnskaber for Provas Holding A/S

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.

Regnskaber for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.

Regnskaber for Provas-Haderslev Vand A/S

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Haderslev Vand a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.

Regnskaber for Provas-Haderslev Affald A/S

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Haderslev Affald a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.

Regnskaber for Provas-Haderslev Spildevand A/S

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Haderslev Spildevand a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.