{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Årsregnskaber

Årsregnskaberne indeholder oplysninger om indtægter og udgifter til drift og vedligehold samt et overblik over større investeringsprojekter.
Selskaberne Haderslev Vand a/s, Haderslev Affald a/s og Haderslev Spildevand a/s er underlagt princippet "Hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter skal være i balance.

Regnskaber for

Provas Holding a/s

Haderslev Forsyningsservice a/s

Haderslev Vand a/s

Haderslev Affald a/s

Haderslev Spildevand a/s

Tal og fakta

EAN- og CVR-numre

Haderslev Forsyningsservice a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 76 79 66 
EAN: 579 800 522 5836

Haderslev Vand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 85 
EAN: 579 800 522 5843

Haderslev Affald a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 50 
EAN: 579 800 522 5867

Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 77 
EAN: 579 800 522 5850

Ejerforhold

Provas består af i alt fem aktieselskaber: Provas Holding A/S samt datterselskaberne Haderslev Forsyningsservice A/S, Haderslev Vand A/S, Haderslev Affald A/S og Haderslev Spildevand A/S.

Alle selskaber er 100% ejet af Haderslev Kommune.

Forretningsorden for bestyrelsen
Vedtægter for Provas Holding A/S
Vedtægter for Haderslev Forsyningsservice A/S
Vedtægter for Haderslev Vand A/S
Vedtægter for Haderslev Affald A/S
Vedtægter for Haderslev Spildevand A/S

Rammeforhold

Miljøministeriet udformer love og bekendtgørelser inden for vandsektoren, vandkvalitet, spildevandskvalitet og affald. Inden for disse love og bekendtgørelser, udarbejder Haderslev Kommune planer for vand, affald og spildevand.

Det er Provas’ opgave at omsætte planerne i form af udbygning af vandledninger, renovering af spildevandsledninger, sikring af vandkvalitet, rensning af spildevand, dagrenovationsordning, tømning af bundfældningstanke og drift af genbrugspladser.

Kvalitetspolitik

Provas´ ydelser er vigtige for kunder og samfund. Derfor har vi stort fokus på at levere ydelser på det rigtige kvalitetsniveau ift. drikkevandssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Vi ønsker at levere bæredygtige løsninger til den rigtige pris, og vi fokuserer på at engagere vores medarbejdere i arbejdet med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, fordi vi hele tiden ønsker at forbedre os.

Vi vil:

  • Sikre tilfredse kunder og levere ydelser, der overholder kvalitetskravene.
  • Levere drikkevand baseret på uforurenet grundvand, der kun er renset for naturligt forekommende stoffer.
  • Opbygge vandforsyningsnettet, så vandkvaliteten kan opretholdes under transporten ud til forbrugsstedet.
  • Agere professionelt over for kunder, myndigheder og samarbejdspartnere.
  • Overholde samfundets love og myndighedskrav.
  • Vejlede og give information om vores ydelser til gavn for kunder og samfund.
  • Arbejde for langsigtede bæredygtige løsninger, så vi minimerer miljøbelastningen
  • Udvikle og inddrage medarbejderne i arbejdet med kvalitet, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.
  • Arbejde for et sikkert og sund arbejdsmiljø og for forebyggelse af uheld og arbejdsskader.
  • Løbende udvikle og forbedre vores ledelsessystem, så det understøtter vores strategi