{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Grundfos samarbejde - intelligente pumper

Grundfos og Provas har indgået i et 4-årigt samarbejde om at bruge ny pumpestyringsteknologi til at indsamle data om spildevandsflowet. Formålet er at udvikle et intelligent styringssystem, der kan optimere driften af spildevandsnettet.

Innovationsprojektets mål er i første omgang at optimere 25 pumpestationer i Haderslev Kommune via systematisk indsamling af data om bl.a. flowet i spildevandet. Data bliver bl.a. omsat til hhv. bedre hydraulisk overblik og energioptimering, fordi pumperne bliver indstillet til at yde lige præcis det, de skal. Dertil kommer gevinster ved driftsoptimering, fordi Provas kan fjernaflæse pumpens tilstand og dermed bedre planlægge vedligeholdelsesopgaver.