{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Boringer i Vojens nedlægges i 2022

I løbet af første kvartal 2022 vil tre vandboringer i området vest for Billundvej og nord for Overgårdsvej, Vojens blive nedlagt.

Årsagen er, at pesticider i grundvandsmagasinet har gjort dem uegnede til drikkevand. Boringerne har derfor heller ikke været brugt til drikkevandsforsyning de sidste 5 år.

Haderslev Kommune har godkendt, at Provas sløjfer boringerne. Det er en autoriseret brøndborer, der sløjfer de 3 boringer.

De to boringer er taget ud af drift og der pumpes ikke grundvand derfra. Den sidste vandboring er er en afværgepumpe, som i dag pumper til Gram Å. Når boringerne nedlægges vil afværgepumpningen ophøre.

Vandstanden i grundvandsmagasinet vil stabilisere sig i kote 34-36, når der ikke længere pumpes fra afværgeboringen.

De laveste punkter i terrænet er langs Overgårdsvej, hvor terrænkoten ligger omkring kote 39 - 40. Det betyder at grundvandet i dette område vil være omkring 3-5 m under terræn.

Provas har i samarbejde med et rådgivende Ingeniørfirma og Haderslev Kommune vurderet, at der ikke er risiko for at grundvandsstanden vil stige eller retablere sig i eller over terræn, når afværgepumpningen ophører.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lone Bomberg Andersen, Projekt- og planlægningsingeniør på loba@provas.dk eller 20 31 63 58.