{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Sorteringsvejledning

Sådan sorterer vi genbrug og restaffald i Haderslev Kommune. 

Hvorfor skal vi overhovedet sortere affald? Se vores videoer "Sortering for sønderjyder" her

Hvor skal affaldet hen? I skraldespanden? Eller er det genbrug? Og skal det så i genbrugsbeholderen eller på genbrugspladsen?

Få hjælp til, hvordan du sorterer dit affald og genbrug, så vi sparer på ressourcerne og hjælper miljøet og hinanden.
Klik på det rum, hvor dit affald/genbrug kommer fra, og find ud af, hvor det skal hen – og hvad det bliver brugt til.

Sorteringsmuligheder

Restaffald

Affald fra skraldeposen i køkkenet kaldes restaffald eller dagrenovation. Når skraldeposen er fuld, lægger man den i sin affaldsbeholder udenfor. Beholderen tømmes hver 14. dag, hvorefter affaldet bliver kørt til et forbrændingsanlæg. Der bliver affaldet brændt, og energien bruges til elektricitet og fjernvarme.

Genbrug

Meget af det affald, der kommer i affaldsbeholderen og bliver brændt, kan faktisk genbruges.
Når tingene genbruges, sparer vi både penge og ressourcer, og derfor gør vi hinanden en stor tjeneste ved at sortere og genbruge. Du kan lægge papir, pap og plastposer samt glas, metal (f.eks. dåser) og hård plast i genbrugsbeholderen. Alle materialer skal være rengjorte.

Farligt affald

Farligt affald kan skade miljøet, hvis det ikke bliver sorteret og håndteret korrekt. Farligt affald er f.eks. batterier, olie, kemikalier, maling, spraydåser, elpærer, medicin og mindre elektroniske apparater.

Farligt affald kan afleveres på genbrugspladsen. Man kan også få en gul kasse til at indsamle det derhjemme. Når kassen er fyldt eller vejer 12 kg, sætter man den oven på den sorte restaffaldsbeholder, og så tager skraldemanden den med og sætter en ny gul kasse.

I beholderen er en plastpose, som affaldet skal lægges i for at holde kassen ren. Der er også en separat lille kasse til batterier.

Genbrugspladsen

Meget af det affald, der kommer i affaldsbeholderen og bliver brændt, kan faktisk genbruges.
Men det er ikke alt, vi kan tage med i genbrugsbeholderen. Til gengæld har vi tre genbrugspladser i Haderslev Kommune, hvor vi tager imod alle former for genbrugsmaterialer og farligt affald. Noget går til direkte genbrug (forskellige velgørenhedsorganisationer afhenter ugentligt effekter til deres genbrugsbutikker), andet sælger vi videre til genanvendelse, f.eks. aluminiumsdåser, tekstiler og papir. Der kan afleveres haveaffald og hentes kompostjord på alle genbrugspladserne.
Personalet på pladserne er altid klar med rådgivning om sortering, så spørg løs. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. Jo bedre sortering, desto bedre pris får vi for vores genbrugsmaterialer.