Kloakledninger og grundvand på privat grund

Der kan være mange årsager til, at du pludselig får vand i kælderen eller oplever langvarige vandpytter i haven. Læs her hvad årsagerne kan være og hvordan du kan forebygge.

Højt grundvand på græsplæne.

Når vandet står højt

Det vådere klima har gjort jorden vandmættet i længere perioder rigtig mange steder. Det betyder, at grundvandet stiger og en del af overfladevandet bliver på overfladen, i stedet for at trænge ned i jorden.

Hvis grundvandet i et område i forvejen står højt, eller hvis din ejendom ligger meget lavt i terrænet, vil du hyppigere opleve uønsket vand på terræn.

Ødelagte rør kan fungere som utilsigtede dræn, som gør det muligt for grundvand at trænge ind i spildevandsystemet og forårsage uhensigtsmæssige overløb på terræn og i vandløb.

Dekorativ

Her ligger rørene

Hos Provas kan vi desværre ikke hjælpe med ledningsoplysninger på privat grund. Så har du brug for at vide hvor dine egne rør og brønddæksler ligger, kan du søge hjælp hos kommunen.

Disse oplysninger kan du nemlig muligvis finde i Haderslev Kommunes byggesagsarkiv.

Link til Haderslev Kommunes Byggesagsarkiv

Af sikkerhedsmæssige årsager er vores ledningsoplysninger ikke offentligt tilgængelige.

Er du VVS'er, entreprenør eller lignende, så kontakt Kundeservice på 73 520 520.

Måske er du også interesseret i

Image added

Dit spildevand

Få svar på hvorfor det lugter fra dit afløb, hvad du gør hvis kloakken er stoppet, du har fået besøg af rotter mv.

Dit spildevand
Image added

Priser for håndtering af spildevand

Her kan du læse om priserne for spildevandshåndtering for både privatkunder og erhvervskunder.

Priser for håndtering af spildevand
Image added

Bundfældnings- og samletanke

Tømningsordningen er obligatorisk i Haderslev Kommune og omfatter alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak.

Bundfældnings- og samletanke
Image added

Spuling og tv-inspektion af kloaknettet

Sådan skal du forholde dig, hvis du har fået besked på, at kloaknettet i dit område skal spules og tv-inspiceres.

Spuling og tv-inspektion af kloaknettet
Image added

Bestil spildevandsstik

Kloakmestre, der ønsker at bestille et spildevandsstik, skal udfylde en online formular. Du finder den på denne side.

Bestil spildevandsstik
Image added

Separatkloakering

Separatkloakering handler om at adskille regnvand og spildevand i kloaksystemet for at forebygge oversvømmelser.

Separatkloakering