Image added

Derfor skal du elske din kloak

Udstilling: Sommer og efterår udstiller Provas i én af kommunens orange containere. Underholdende udstilling om en snavset fortid til moderne idyl.

Derfor skal du elske din kloak
Image added

Åben byggeplads på Jomfrustien

Lørdag den 20. april var der mulighed for at kigge indenfor på byggepladsen. Det var der rigtig mange som benyttede sig af.

Åben byggeplads på Jomfrustien

Provas og Haderslev Kommune offentliggjorde 28. juni 2017 masterplanen for det store byudviklings- og klimaprojekt Jomfrustien – Levende rum i Haderslev. Planen er bl.a. at etablere et blågrønt promenade- og parkrum, der skal forbinde den gamle bykerne og nye havne-bydel. Nye park- og aktivitetsrum skal samtidig klimasikre midtbyen ved skybrud.                       

Projektets vestlige etape er planlagt til opstart 1. juni 2023, og omfatter bl.a. parkeringsarealet, Jomfrustien fra Teaterstien til Allégade, Allégade, Høppners Gård og Teaterstien. Arbejderne i den vestlige etape omfatter bl.a. 

  • Etablering af bassiner og parkanlæg ved eksisterende p-pladser.
  • Renovering og etablering af eksisterende og nye regn- og spildevandsledninger.
  • Ny belægning på veje og fortove.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være perioder hvor områder vil opleve gener i form af adgangsforhold, parkeringsforhold, støj mv., men vi gør alt for at begrænse generne for beboerne i området. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne sikkerhedsmæssigt forsvarligt, er det nødvendigt at lede trafikken væk fra området i perioder som angivet på figuren på denne side.

Læs mere om Jomfrustien på Haderslev Kommunes hjemmeside.
Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrev og se masterplanen.

Link til Jomfrusti-projektet på kommunens hjemmeside

Figur - Trafikken under projektets udførelse
Figuren viser trafikspærringerne under projektets udførelse.