Fælles om fremtiden

Provas er et forsyningsselskab i Haderslev Kommune. Det er os, der løser kommunens opgaver indenfor drikkevand, affald og genbrug samt regn- og spildevand. På denne side kan du læse om vores vision.

Planche af Fælles om fremtiden - en guide til dagligdagens arbejde
Fælles om fremtiden - en guide til dagligdagens arbejde.

Du kan finde den samlede virksomhedsstrategi "Fælles om fremtiden" her Fælles om fremtiden

Mission

Hos Provas er vi ansvarlige for, at der altid kommer drikkevand af god kvalitet ud af hanerne hos vores kunder. Dertil arbejder vi benhårdt for, at fremtidige generationer kan nyde lige så godt af samme gode drikkevandskvalitet. Det gør vi bl.a. ved at beskytte vores kildepladser og ved at vejlede omgivelserne i, hvordan vi i fællesskab passer på grundvandet.

Vi sikrer også, at kloakker og pumper altid fungerer, så spildevandet kan blive ledt forsvarligt ned på vores renseanlæg. Her renser vi vandet, inden vi leder det i omløb igen. Både fordi vi skal og vil passe på vores vandmiljø, men også fordi vi tager vores del af ansvaret for folkesundheden på os. 

Endelig er det også os, der er garant for en forsvarlig indsamling og sortering af husholdningsaffald. Så slipper vi for, at affaldet hober sig op i gaderne. Men indsamlingen sikrer også, at færre af vores knappe ressourcer går til spilde. 

Sidst, men ikke mindst, driver vi tre genbrugspladser, hvor vi altid står klar til at hjælpe vores kunder med at sortere det indleverede. På den måde hjælper vi hinanden med, at mere af det vi kasserer kan blive direkte genbrugt eller genanvendt. 

Vision

Som forsyningsselskab har vi en fælles opgave med at håndtere fremtidens kritiske infrastruktur. For at komme i mål arbejder vi med 4 strategiske hovedindsatser. 

Vi vil:

  1. Levere mere for mindre.
  2. Skabe styr på tingene.
  3. Opnå stærke fælles løsninger.
  4. Håndtere og lære af bump på vejen.

Værdier

Med afsæt i vores mission, vision og virksomhedskultur, bygger grundværdierne i Provas på: 

  • Respekt; vi anerkender, at der kan være flere vinkler til samme sag.
  • Troværdighed; vi er åbne, etiske og hensynsfulde.
  • Ansvarlighed; vi står ved vores økonomiske og samfundsmæssige ansvar overfor vores fag, kunder, omgivelser og arbejdsplads.