Ekstra vandmåler - erhverv

Her kan du læse om vilkår og regler for opsætning af ekstra måler på erhvervsejendomme samt ansøgning om reduceret vandafledningsbidrag.

Stemningsbillede drej på hane

Virksomheder, der ønsker en ekstra vandmåler (også kaldet bimåler), skal udfylde et ansøgningsskema.

Åben ansøgningsskema (pdf)

Ansøgningsskemaet mailes til info@provas.dk eller sendes til:

Provas Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Provas vurderer i hvert enkelt tilfælde, om virksomheden kan få reduktion for udgiften til den vandmængde, der indgår i virksomhedens produktion eller på anden måde ikke bliver udledt som spildevand til vores renseanlæg.

Regler for opsætning og brug af ekstra vandmåler/bimåler

Ejere af ejendomme til erhverv eller med egen boring kan ansøge om at få opsat en ekstra vandmåler/ bimåler til at måle det vandforbrug, der ikke udledes som spildevand.

Det kan give en reduktion i vandafledningsbidraget

Reduceret vandafledningsbidrag

Virksomheder kan ansøge om at få nedslag i deres vandafledningsbidrag, hvis:

  • Virksomheden opererer på markedsmæssige vilkår.
     
  • Virksomhedens vandforbrug er over 500 m³.


Virksomheder med adresse på ejendomme, der kun anvendes til beboelse, kan ikke få reduceret deres vandafledningsbidrag.

Virksomheder med adresse på ejendomme, der både anvendes til erhverv og beboelse, kan få reduktion for den del af vandforbruget, der anvendes til erhverv.

Det er ejerens ansvar at opdele forbruget og dokumentere dette. 

Reduktionen bliver udregnet ved hjælp af trappemodellen.

Mere information, vejledning og ansøgning på

 www.trappetilmelding.dk.