Refusion ved vandspild

Har du haft et brud på din vandinstallation? Læs her om hvilke betingelser og regler der skal være opfyldt for, at du kan modtage refusion ved vandspild.

Utæt vandhane

Du kan søge om refusion for vandspild, hvis der har været brud på en vandinstallation.

Disse krav skal være opfyldt for at opnå refusion:

 • Bruddet i din vandinstallation skal være skjult.
 • Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør.
 • Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål.

Refusion efter brud i skjulte installationer

Hvis du har haft en skjult rørskade eller utæthed i din vandinstallation, kan du søge om refusion ved at udfylde 'Refusionsansøgning på vand'. Du finder blanketten længere nede på denne side.

Refusionen ydes kun i den sidst afregnede periode og i perioden indtil skaden er opdaget. Det forudsættes dog, at skaden er udbedret af en autoriseret VVS-installatør, og at dokumentationen herfor vedlægges refusionsansøgningen sammen med beskrivelse af hændelsesforløbet.

Der er følgende refusionsregler:

Refusionsregler ved skjult rørskade

Ud over normalforbruget på vand er der en selvrisiko på 300 m³ vand, som skal betales af kunden.

Refusionsregler for vandafledning

Hvis det kan dokumenteres, at det unormalt store forbrug ikke er tilført kloak ejet af Provas-Haderslev Spildevand A/S, kan der ydes fuld refusion for vandafledningsforbruget ud over normalforbruget tillagt en selvrisiko på 50m3.

Alle henvendelser om refusion af vandspild, som følge af brud i skjulte installationer, skal foretages så hurtigt som muligt til Provas. Der ydes kun refusion efter skriftlig ansøgning.

Refusion ved vandspild følger refusionsreglerne ifølge Lov om afgift af ledningsført vand og DANVA’s vejledning nr. 22 om eftergivelse af vandafgift.

Ved refusion skelnes mellem skjulte og synlige installationer. Ved synlige installationer ydes ingen refusion. 

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion

 • Utæt toilet.
 • Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget.
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker, f.eks. magnetventiler, rørafbrydelser m.v.
 • Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt.
 • Utæt sikkerhedsventil.
 • Hvor ejeren lader vandet løbe i længere tid, efter at Provas har meddelt et overforbrug.
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt.
 • Swimmingpools m.m.

Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion

 • Rør under gulve uden adgang.
 • Rør indmuret i gulve og vægge.
 • Rør i jord mellem bygninger.

Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage fra en skjult vandinstallation, så har du mulighed for at få en del refunderet.

Ansøg om refusion

Ønsker du at ansøge om refusion af forbrugsafgifter i forbindelse med vandspild, skal du udfylde og indsende en blanket. Du finder blanketten ved at klikke på linket i den blå boks.

Åben blanketten 'Refusionsansøgning på vand' (pdf)

Vejledning i at udfylde blanketten

Måske er du også interesseret i

Image added

Dit vand

Læs om vandets hårdhed og hvor du får vand fra. Se også seneste analyserapport fra vandværkerne.

Dit vand
Image added

Priser på vand

Se de gældende priser på vand for både private og for erhverv. Prøv også vores prisberegner.

Priser på vand
Image added

Vandmåleren

Læs om din vandmåler eller din vandinstallation samt hvis du har brud på din vandledning eller din installation.

Vandmåleren
Image added

Bestil vandstik

Skal du bygge nyt hus eller renovere, husk at anmelde vandinstallationen til Provas før installationsarbejdet påbegyndes.

Bestil vandstik
Image added

Ekstra vandmåler - erhverv

Vilkår og regler for opsætning af ekstra måler på erhvervsejendomme samt ansøgning om reduceret vandafledningsbidrag.

Ekstra vandmåler - erhverv