{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ingen tømning af beholdere på Aarø mellem den 20. og 31. marts.

Læs mere
Luk

Få regningen sendt til din lejer

Provas tilbyder under visse forudsætninger individuel afregning med lejere/bruger i andelsboligforeninger, udlejningsejendomme samt almennyttige boligforeninger.  

Ansøg om individuel afregning

Søg om individuel afregning.
Ansøgningsskemaet mailes til info@provas.dk eller sendes til Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev.

Forudsætninger 

Ejendommen skal få vand fra Provas. Får man vand fra et privat vandværk, kan vi ikke sende regningen til lejeren.

Målgruppen er udlejere af en ejendomsenheder som er en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre.
Derudover skal følgende forudsætninger være opfyldt:  

 • den enkelte enheds samlede vandforbrug kan måles med én måler  
 • den enkelte enhed skal være forsynet med en selvstændig vandledning  
 • vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at vandforsyningen har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden  
 • alle enheder på matriklen skal være omfattet og indgå en frivillig aftale mellem lejer/bruger og udlejer 
 • den frivillige skriftlige aftale skal være underskrevet af både lejer/bruger og udlejer og sendes til Provas.  

Ordningen omfatter ikke direkte afregning med lejeren/brugeren, hvis der på en ejendom alene er en udlejningsenhed, f.eks. ved enfamilieshuse  

Flytning  

Ejendommens ejer skal indsende en ny aftale med den nye lejer/bruger ved overtagelse af enheden. Hvis ejeren af en ejendom gentagende gange undlader at meddele oplysninger om en ny lejer/brugers overtagelse af udlejningsenheden mv. kan ejeren tillægges et gebyr på 180 kr. inkl. moms.  

Målere  

Målerne skal stilles til rådighed af Provas og forblive Provas´ejendom.  

Betalingsbetingelser  

 • Individuel afregning – vand  
  Når der er indgået en skriftlig aftale om en individuel afregning på vand, kan der ikke længere foretages pant i ejendommen ved manglende betaling. I stedet henvises der til at lukke for vandtilførslen til enheden, hvis afregningen udebliver. Ejeren hæfter ikke i forbindelse med manglende afregning på vand (driftsbidrag).  
 • Individuel afregning – vand og spildevand
  Når der er indgået en skriftlig aftale om en frivillig individuel afregning på vand og spildevand hæfter ejeren i forbindelse med manglende afregning på vandafledningsbidrag for spildevand.  

Ved anden rykkerskrivelse sendes der besked til ejeren, om at lejeren mangler at afregne.  

Senest fem måneder efter modtagelse af en skriftlig underretning om beslutningen af individuel afregning, skal ejendommens ejer og de enkelte lejere/brugere underrettes om tidspunktet for overgang til individuel afregning.  

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt og man ønsker individuel afregning skal skemaet  

Ordningen koster 100,- kr. inkl. moms i oprettelsesgebyr pr. lejer, samt et årligt gebyr på 150,- kr. inkl. moms pr. lejer.