Mød bestyrelsen

Som bestyrelse er det vores opgave at sikre den fortsatte strategiske udvikling af Provas Holding A/S og dets fire datterselskaber.

Bestyrelsen består af repræsentanter for henholdsvis ejeren Haderslev Kommune, forbrugere og medarbejdere.

Bestyrelsens valgperioden er 4 år og den nuværende bestyrelse tiltrådte 3. januar 2022.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen, er du velkommen til at ringe til administrerende direktør Esge Homilius på telefon 23 62 98 82. Så sørger han for at videreformidle din henvendelse.

 

Billede af Inga Lykke

Inga Lykke

Formand i alle selskaber

Billede af Benny Bonde

Benny Bonde

Næstformand i alle selskaber

Billede af Thies Mathiasen

Thies Mathiasen

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber

Billede af Lone Ravn

Lone Ravn

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber

Billede af Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann

Forbrugervalgt til Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S

Billede af Sune Hald

Sune Hald

Forbrugervalgt til Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S

Billede af Karina Holdt Filtenborg

Karina Holdt Filtenborg

Medarbejdervalgt til Provas Holding A/S & Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Billede af Tommy Schultz

Tommy Schultz

Medarbejdervalgt til Provas Holding A/S & Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Billede af Jannie Boysen Westergaard

Jannie Boysen Westergaard

Medarbejdervalgt til Provas Holding A/S

Forretningsorden

Efter selskabsloven skal bestyrelsen ved en forretningsorden aftale, hvordan den vil udføre sit hverv. Formålet er bl.a. at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår efter de gældende regler for selskabet og på en praktisk og hensigtsmæssig måde.

Forretningsordenen vedtages af og gælder kun for bestyrelsen og i et vist omfang også for direktionen.

Forretningsorden for bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber 2022-2025.

Bestyrelsessammensætning i Provas Holding A/S samt datterselskaber 

Bestyrelsen arbejder som en "enhedsbestyrelse" i bestyrelserne for Provas Holding A/S og datterselskaber.

At arbejde som enhedsbestyrelse indebærer, at forbruger- og medarbejderrepræsentanter, der ikke formelt indvælges i alle bestyrelserne, udpeges som observatører og tager del i alle bestyrelsesmøder, der afvikles som et samlet møde. 

Bestyrelsesmedlemmerne består af 4 generalforsamlingsvalgte, 2 forbrugervalgte og 3 medarbejdervalgte. 

Sammensætningen af bestyrelserne i Provas-Holding A/S samt datterselskaber.
Sammensætningen af bestyrelserne i Provas-Holding A/S samt datterselskaber.

Ramme- og ejerforhold

Hos Provas løser vi mange vigtige samfundsopgaver. Med disse opgaver følger klare krav og rammer.

Her beskrives de forskellige rammer, som Provas arbejder inden for.