Mød bestyrelsen

Som bestyrelse er det vores opgave at sikre den fortsatte strategiske udvikling af Provas Holding A/S og dets fire datterselskaber.

Bestyrelsen består af repræsentanter for henholdsvis ejeren Haderslev Kommune, forbrugere og medarbejdere.

Bestyrelsens valgperioden er 4 år og den nuværende bestyrelse tiltrådte 3. januar 2022.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen, er du velkommen til at ringe til administrerende direktør Esge Homilius på telefon 23 62 98 82. Så sørger han for at videreformidle din henvendelse.

 

Billede af Inga Lykke

Inga Lykke

Formand i alle selskaber
Billede af Benny Bonde

Benny Bonde

Næstformand i alle selskaber
Billede af Thies Mathiasen

Thies Mathiasen

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber
Billede af Lone Ravn

Lone Ravn

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber
Billede af Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann

Forbrugervalgt til
Provas-Haderslev Vand A/S &
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Billede af Sune Hald

Sune Hald

Forbrugervalgt til
Provas-Haderslev Vand A/S &
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Billede af Karina Holdt Filtenborg

Karina Holdt Filtenborg

Medarbejdervalgt til
Provas Holding A/S &
Forsyningsservice A/S

Billede af Tommy Schultz

Tommy Schultz

Medarbejdervalgt til
Provas Holding A/S &
Forsyningsservice A/S

Billede af Jannie Boysen Westergaard

Jannie Boysen Westergaard

Medarbejdervalgt til
Provas Holding A/S

Forretningsorden

Efter selskabsloven skal bestyrelsen ved en forretningsorden aftale, hvordan den vil udføre sit hverv. Formålet er bl.a. at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår efter de gældende regler for selskabet og på en praktisk og hensigtsmæssig måde.

Forretningsordenen vedtages af og gælder kun for bestyrelsen og i et vist omfang også for direktionen.

Du kan læse vores forretningsorden som pdf ved at kikke på den blå boks.

Forretningsorden for bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber 2022-2025.

Bestyrelsens sammensætning i Provas Holding A/S samt datterselskaber 

Bestyrelsen arbejder som en "enhedsbestyrelse" i bestyrelserne for Provas Holding A/S og datterselskaber.

At arbejde som enhedsbestyrelse indebærer, at forbruger- og medarbejder­repræsentanter, der ikke formelt indvælges i alle bestyrelserne, udpeges som observatører og tager del i alle bestyrelsesmøder, der afvikles som et samlet møde. 

Bestyrelsesmedlemmerne består af 4 generalforsamlingsvalgte, 2 forbruger­valgte og 3 medarbejdervalgte. 

Sammensætningen af bestyrelserne i Provas-Holding A/S samt datterselskaber.
Sammensætningen af bestyrelserne i Provas-Holding A/S samt datterselskaber.

Dagsordner og referater 

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra Provas Forsyningsselskab. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@provas.dk.

Møderække

Følgende møder er planlagt for 2024:

  • Bestyrelsesmøde i alle selskaber den 25. januar kl. 15:00
  • Bestyrelsesmøde i alle selskaber den 22. april kl. 15:00
  • Bestyrelsesmøde i alle selskaber den 29. august kl. 15:00
  • Bestyrelsesmøde i alle selskaber den 3. oktober kl. 9:00
  • Bestyrelsesmøde i alle selskaber den 9. december kl. 15:00

Bestyrelsen mødes også til den årlige generalforsamling.

Møderne er ikke offentlige, men du kan læse om drøftelser og beslutninger i referaterne.

Ramme- og ejerforhold

Hos Provas løser vi mange vigtige samfundsopgaver. Med disse opgaver følger klare krav og rammer.

Her beskrives de forskellige rammer, som Provas arbejder inden for.