Tømmekalender og andet om dit affald

På selvbetjeningen for affald kan du se, hvornår din beholder bliver tømt næste gang. Du kan også se din tømmekalender for hele året og tilmelde dig SMS-service for husstandsindsamlingen.

Se hvornår vi tømmer dine beholdere

For at se hvornår vi tømmer dine beholdere, skal du klikke på den grønne boks.

Indtast derpå din adresse og selvbetjeningen åbner i et nyt vindue.

Nu har du mulighed for at se din tømmekalender. Og hvis du sidder ved en PC, kan du også printe den ud.

Vær dog opmærksom på, at der kan forekomme justeringer af tømmedagene. En opfordring er, at du tilmelder dig vores SMS-service, så du får direkte besked, hvis det sker.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Sådan skal beholderne placeres

Vi skal skåne vores renovations­medarbejdere for tunge løft. Derfor er der krav til, hvordan affalds- og genbrugsbeholderen skal stå for at blive tømt.

Hvis adgangsforhold eller placering ikke opfylder kravene, skal beholderen stilles frem til skel på tømmedagen. Her skal den stå klar ved vejen på tømnings­dagen inden kl. 6.

I sommerhusområder er det ikke muligt at få hentet beholdere på standplads. Beholderne skal stilles ud til nærmeste farbare vej.

Miljøstationer

En miljøstation er et ubemandet fællesområde, hvor du som beboer kan komme af med dit daglige affald fra husholdningen. Løsningen er enten som fælles beholdere eller som en nedgravet løsning.

Det er i de fleste tilfælde muligt at komme af med de samme affaldsfraktioner i en miljøstation, som for den øvrige husstandsindsamling.

Det er som oftest i sommerhusområder, samt i tættere bebyggelser, der etableres sådanne fællesløsninger for indsamling af dagrenovation.

Miljøstationer

Miljøstationer er for dem, der er tilknyttet en fællesløsning

Det er kun de husholdninger, der er tilknyttet miljøstationen, der må benytte den. Til gengæld er de tilknyttede husholdninger forpligtiget til at anvende den fælles løsning.

Er der ikke plads til den fraktion, du skal aflevere, skal du tage affaldet med hjem igen og vente på, at miljøstationen er blevet tømt. Ellers tiltrækker det rotter og måger.

Du kan læse mere om sortering og søge på dit affald i sorterings­vejledningen.

Du kan ligeledes finde printvenlige versioner på engelsk og tysk på siden "Sortering derhjemme", som du for eksempel kan have liggende i dit sommerhus.

Regulativ for affald

På Haderslev Kommunes hjemmeside finder du de gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Regulativerne fastsætter reglerne for håndtering af affaldet.

Link til Regulativ for husholdningsaffald

Link til Regulativ for erhvervsaffald  

Måske er du også interesseret i

Image added

Priser for affaldshåndtering

Her kan du læse om priserne for affaldshåndtering for både privatkunder og erhvervskunder.

Priser for affaldshåndtering
Image added

Sorteringsvejledning

Er du i tvivl om, hvordan vi skal sortere vores affald og genbrug i Haderslev Kommune, så prøv vores digitale sorteringsvejledning.

Sorteringsvejledning
Image added

Sådan sorterer du derhjemme

Læs mere om hvordan du sorterer det affald, vi henter hjemme hos dig. Lige fra asbest til de 10 affaldsfraktioner.

Sådan sorterer du derhjemme
Image added

Åbningstid på genbrugspladsen

Se hvornår genbrugspladserne i Haderslev, Vojens og Gram er åbne. Se også hvor vi tilbyder døgnåbent med Provas 24/7.

Åbningstid på genbrugspladsen
Image added

Provas 24/7

Kom af med haveaffald og gamle byggematerialer 24 timer i døgnet i Haderslev og Vojens.

Provas 24/7
Image added

Erhvervsaffald på genbrugspladsen

Erhvervskunder er velkomne på vores genbrugspladser.

Erhvervsaffald på genbrugspladsen