Miljøstationer

Her kan du læse om, hvem der kan få en miljøstation og hvordan den skal placeres.

Miljøstationer

En miljøstation er et ubemandet fællesområde, hvor du som beboer kan komme af med dit daglige affald fra husholdningen. Løsningen er enten som fælles beholdere eller som en nedgravet løsning.

Det er i de fleste tilfælde muligt at komme af med de samme affaldsfraktioner i en miljøstation, som for den øvrige husstandsindsamling.

Det er som oftest i sommerhusområder, samt i tættere bebyggelser, der etableres sådanne fællesløsninger for indsamling af dagrenovation.

Miljøstationer er for dem, der er tilknyttet en fællesløsning

Det er kun de husholdninger, der er tilknyttet miljøstationen, der må benytte den. Til gengæld er de tilknyttede husholdninger forpligtiget til at anvende den fælles løsning.

Er der ikke plads til den fraktion, du skal aflevere, skal du tage kontakt til Provas, da vi så vil sørge for at beholderen bliver tømt hurtigst muligt.

Tømning sker med et fast interval, som du kan finde i tømmekalenderen.

Du kan læse mere om sortering og søge på dit affald i sorterings­vejledningen.

Du kan ligeledes finde printvenlige versioner på engelsk og tysk på siden "Sortering derhjemme", som du for eksempel kan have liggende i dit sommerhus.

Måske er du også interesseret i

Image added

Sorteringsvejledning

Er du i tvivl om, hvordan vi skal sortere vores affald og genbrug i Haderslev Kommune, så prøv vores digitale sorteringsvejledning.

Sorteringsvejledning
Image added

Sådan sorterer du derhjemme

Læs mere om hvordan du sorterer det affald, vi henter hjemme hos dig. Lige fra asbest til de 10 affaldsfraktioner.

Sådan sorterer du derhjemme
Image added

Dit affald - Alt hvad du skal vide

Find din tømmekalender eller læs om placering af beholdere, hvordan du får nye poser og meget mere.

Dit affald - Alt hvad du skal vide
Image added

Priser for affaldshåndtering

Her kan du læse om priserne for affaldshåndtering for både privatkunder og erhvervskunder.

Priser for affaldshåndtering