Regulativ for vand

Regulativ drikkevand 2023

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er vigtig at kende, når du skal indstille doseringen af opvaskemaskinens salt og afspændingsmiddel. Også når du doserer vaskepulver i vaskemaskinen er det vigtigt, fordi hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Vandets hårdhed varierer meget i vores forsyningsområde. I Haderslev-området er vandet temmelig hård, mens det i Vojens er blødt.

  • Haderslev 14-15 °dH - Temmelig hårdt vand

  • Vojens 6-7 °dH – Blødt vand

Hårdheden måles i Danmark i °dH (grad Deutsche Härte), og bestemmes ud fra hvor meget kalk og magnesium der er i vandet.

Flere spørgsmål om vand

Sådan kontrollerer vi drikkevandet

Vi kontrollerer vandkvaliteten igennem hele processen, lige fra grundvandet, der pumpes op af jorden, til det leveres ude hos dig. Kontrollen foregår ved, at vi udtager prøver ved boringerne, vandværkerne og ved hanen hos udvalgte forbrugere.

De lovpligtige kontroller tages med følgende frekvens:

  • A-prøver – 20 prøver ved udvalgte forbrugere fordelt i forsyningsområderne.
  • B-prøver – 4 prøver ved udvalgte forbrugere fordelt i forsyningsområderne.
  • Boringskontroller – hver boring kontrolleres minimum hvert 4. år.

Herudover foretager vi løbende driftskontroller, hvor vi blandt andet holder øje med bakterieniveauet i vandet.

Laborant undersøger vandet

Analyserapporter

Hvor kommer vandet fra?

Provas forsyner områderne i og omkring Haderslev og Vojens, samt i Flovt og Styding.

Bor du i Haderslev Kommune, men er i tvivl om hvor du får dit vand fra, kan du finde oplysninger om forsyningsområderne på 

Haderslev Kommunes hjemmeside

Får du vand fra et privat vandværk, men regningen fra Provas, skal du kontakte dit private vandværk i forbindelse med spørgsmål.

Vores vandværker

Vandet kommer fra vores 3 vandværker: Favrdal, Eskærhøj og Vojens vandværker. Her behandles vandet med to simple processer: iltning og filtrering. Formålet med disse processer er at reducere eller fjerne indholdet af bl.a. metan, svovlbrinte, jern og mangan, der naturligt findes i grundvandet.

På Vojens Vandværk fjerne også aggressivt kuldioxid fra vandet. Aggressiv kuldioxid kan tære på rør og installationer, men det er ikke sundhedsskadeligt.

Vil du vide mere om grundvand og vandbehandling, kan du få mere viden på

Vandets Vej

Måske er du også interesseret i

Image added

Priser på vand

Se de gældende priser på vand for både private og for erhverv. Prøv også vores prisberegner.

Priser på vand
Image added

Vandmåleren

Læs om din vandmåler eller din vandinstallation samt hvis du har brud på din vandledning eller din installation.

Vandmåleren
Image added

Bestil vandstik

Skal du bygge nyt hus eller renovere, husk at anmelde vandinstallationen til Provas før installationsarbejdet påbegyndes.

Bestil vandstik
Image added

Ekstra vandmåler - erhverv

Vilkår og regler for opsætning af ekstra måler på erhvervsejendomme samt ansøgning om reduceret vandafledningsbidrag.

Ekstra vandmåler - erhverv
Image added

Refusion ved vandspild

Læs her om hvilke betingelser og regler der skal være opfyldt for, at du kan modtage refusion ved vandspild.

Refusion ved vandspild