Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er vigtig at kende, når du skal indstille doseringen af opvaskemaskinens salt og afspændingsmiddel. Også når du doserer vaskepulver i vaskemaskinen er det vigtigt, fordi hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Vandets hårdhed varierer meget i vores forsyningsområde. I Haderslev-området er vandet temmelig hård, mens det i Vojens er blødt.

  • Haderslev 14-15 °dH: Temmelig hårdt vand
  • Vojens 6-7 °dH: Blødt vand
  • Styding 14-15 °dH: Temmelig hårdt vand
  • Flovt 15-16 °dH: Temmelig hårdt vand

Hårdheden måles i Danmark i °dH (grad Deutsche Härte), og bestemmes ud fra hvor meget kalk og magnesium der er i vandet.

Andre spørgsmål om vand

Når vand gør folk syge

Pige hoster

Postevand er den bedste væske, du kan tilbyde din krop. 

Det slukker din tørst uden at være vanddrivende. Og så indeholder det hverken sukker, alkohol eller fedt. Til gengæld er postevand rig på livsnødvendige mineraler, så som calcium og magnesium.

Men en sjælden gang imellem sker det, at vi bliver syge af vandet. Enten ved direkte indtag eller indirekte via indånding. 

Det er dog ikke vandet i sig selv, man bliver syg af, men derimod indtrængende bakterier, vira eller kemikalier i vandet.

I Provas holder vi skarpt øje med mikroorganismer og miljøfarlige stoffer i det vand, vi leverer til vores kunder.

Men vidste du, at der også ligger en vigtig opgave hos dig?

Tilmeld dig vores SMS-service og få hurtig besked ved forstyrrelser på dit drikkevand.
  


Vandværkerne fjerner uønskede stoffer fra vandet

På vores tre vandværker Favrdal, Eskærhøj og Vojens vandværker behandles vandet med to simple processer, nemlig iltning og filtrering.

Sandfilter

Formålet med disse processer er at reducere eller fjerne indholdet af bl.a. metan, svovlbrinte, jern og mangan, der naturligt findes i grundvandet.

På Vojens Vandværk fjernes også aggressivt kuldioxid fra vandet. Aggressiv kuldioxid kan tære på rør og installationer, men det er ikke sundhedsskadeligt.

Bliv van(d)vittigt klog på drikkevandet

Vil du vide mere om grundvand og vandbehandling, kan du få mere viden på vandetsvej.dk. Det er en hjemmeside udarbejdet af en række store danske forsyningsselskaber.

Link til Vandetsvej.dk

Sådan kontrollerer vi drikkevandet

Vi kontrollerer vandkvaliteten igennem hele processen, lige fra grundvandet, der pumpes op af jorden, til det leveres ude hos dig. Kontrollen foregår ved, at vi udtager prøver ved boringerne, vandværkerne og ved hanen hos udvalgte forbrugere.

Laborant undersøger vandet

De lovpligtige kontroller tages med følgende frekvens:

  • A-prøver: 20 prøver sammenlagt ved udvalgte forbrugere fordelt i forsyningsområderne.
  • B-prøver: 4 prøver sammenlagt ved udvalgte forbrugere fordelt i forsyningsområderne.
  • Boringskontroller: Hver boring kontrolleres minimum hvert 4. år.

Herudover foretager vi løbende driftskontroller, hvor vi blandt andet holder øje med bakterieniveauet i vandet.

Analyserapporter

Har du lyst til at dykke mere ned i analyseresultaterne, kan du åbne dem som pdf'er fordelt på hvert af de tre vandværker. Analyse­rapporterne opdateres én gang om året.

Regulativ for vand

Regulativet for drikkevand indeholder retningslinjer for ret og pligt indenfor vandforsyningen.

Klik her for at se Regulativ drikkevand 2023

Måske er du også interesseret i

Image added

Priser på vand

Se de gældende priser på vand for både private og for erhverv. Prøv også vores prisberegner.

Priser på vand
Image added

Vandmåleren

Læs om din vandmåler eller din vandinstallation samt hvis du har brud på din vandledning eller din installation.

Vandmåleren
Image added

Bestil vandstik

Skal du bygge nyt hus eller renovere, husk at anmelde vandinstallationen til Provas før installationsarbejdet påbegyndes.

Bestil vandstik
Image added

Ekstra vandmåler - erhverv

Vilkår og regler for opsætning af ekstra måler på erhvervsejendomme samt ansøgning om reduceret vandafledningsbidrag.

Ekstra vandmåler - erhverv
Image added

Refusion ved vandspild

Læs her om hvilke betingelser og regler der skal være opfyldt for, at du kan modtage refusion ved vandspild.

Refusion ved vandspild