Du bor oven på drikkevandet

Hvert år udpeger Miljøstyrelsen områder, der er særligt sårbare overfor stoffer, der kan forurene drikkevandet. Disse områder kaldes boringsnære beskyttelsesområder, eller i daglig tale blot BNBO.

Dekorativ
Vandets Dag i FN 22. marts.
Illustration af drikkevandets cyklus.
Illustration af drikkevandets cyklus, hvor de gule prikker er forurening fra sprøjtegift.

Der er ikke den plet i Danmark, hvor det aldrig hverken sner eller regner.

Hver gang der falder nedbør, vil det trænge ned gennem jordlagene. Er der forurenende stoffer i luften eller på jordoverfladen, vil nedbøren tage forureningen med ned.

Nogle af de forurenende stoffer sies fra i jordlagene, men meget når helt ned til grundvandet. Herfra pumpes det op af vandværket, som kontrollerer det inden vandet ledes videre til forbrugerne.

Beskyt grundvandet for at beskytte drikkevandet

Grundvand er det vand vi pumper op dybt nede fra jorden og sender ud til dig som drikkevand.

Bare så du ved det, kan cirka én dråbe aktiv sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Det svarer til omkring 100 familiers totale vandforbrug i et helt år. Så det er altså ikke småting, vi taler om.

Selv om vand trænger ned i jorden overalt i vores lille land, er det kun på særlige steder, hvor vi kan få det op igen. Dette afgøres blandt andet af jordlagene og af de aktiviteter der er på jordoverfladen oven over.

De boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Når vi finder et egnet sted med vand i undergrunden, er vi naturligvis meget interesserede i at beskytte vandet rundt om vores boring.

Selv om vi kalder området rundt om boringen for 'boringsnært', så kan der faktisk være tale om et ganske stort område omfattet af mange matrikler.

Du finder de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, i en radius omkring alle drikkevandsboringer i Danmark. Afstanden afhænger af forhold ved den enkelte boring og vandværkets indvinding.

Hvorfor er det boringsnære område særligt udsat?

Rundt om selve boringen opstår en såkaldt tragteffekt, der hvor vandet pumpes op. Det gør at forurenende stoffer "suges" med op. Afgrænsningen af BNBO når ud til hvor grundvandsspejlet står højest.

Illustration af BNBO
Illustration af BNBO.

En kamp mod tiden - og fortiden

Vi tester al grundvand for mulige forureningskilder, inden vi sender det ud til forbrugerne. Finder vi forurening i vandet forårsaget af pesticider og lignende, kan det være nødvendigt at lukke for boringen.

Undgå at bruge sprøjtegift i haven, brug knofedt. Det kan desværre ikke siges nok.

Desværre finder vi flere og flere uvelkomne stoffer i grundvandet. Ikke kun i Haderslev Kommune, men i hele Danmark. Mange skyldes en mere lemfældig omgang med giftige stoffer fra tidligere tider. Men nogle har vi stadig ikke lagt helt på hylden. Endnu.

Desværre kan vi stadig ikke effektivt fjerne pesticider og andre kemikalier fra grundvandet, så den bedste anbefaling er helt at undgå at benytte dem.

Strikse regler indenfor BNBO

Vores drikkevand er særligt følsomt overfor gødning og pesticider. Bor du indenfor BNBO, skal du derfor være ekstra påpasselig med hvilke stoffer du anvender i din have eller på din mark.

Det skyldes dels den korte afstand til boringen, hvilket gør at vandværket kan have vanskeligt ved at nå at fange forureningen i tide. Men også fordi vi endnu ikke kan teste eller rense for alle stoffer.

Derfor er der også mere strikse regler for hvad du må indenfor BNBO. For eksempel kan kommunen nedlægge et §24-forbud efter Miljøbeskyttelsesloven. Uanset om du er landbrug, erhverv eller parcelhusejer.

Danmarks Miljøportal kan du på kort se de udpegede BNBO.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om BNBO og om hvordan du skal forholde dig.

Værd at vide om vand

Video om hvordan vi leder efter drikkevand.

Se hvordan vi leder efter drikkevand.

Måske er du også interesseret i

Image added

Når bakterier finder vej til drikkevandet

På vandværkerne fjerner vi uønskede stoffer fra vandet. Men du kan selv gøre en del for at undgå at blive syg af bakterier.

Når bakterier finder vej til drikkevandet
Image added

Sådan kontrollerer vi drikkevandet

Vi kontrollerer vandkvaliteten løbende ved stikprøver. Her tester vi det under hele processen fra råvand til drikkevand.

Sådan kontrollerer vi drikkevandet
Image added

Regulativ for Haderslev Vand

Se gældende regulativ for nuværende og fremtidige forsyningsområder under Haderslev Vand.

Regulativ for Haderslev Vand