Vandmåleren

Alle vores vandmålere er digitale, fjernaflæste målere. Det er dog stadig en god idé at følge med i dit forbrug løbende hen over året.

Med en digital, fjernaflæst vandmålere behøver du ikke aflæse din vandmåler fast én gang om året. Vi anbefaler dog stadig, at du kigger på den med jævne mellemrum.

Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god idé at aflæse din vandmåler månedligt.

Erfaringer viser, at forbruget falder, når man holder øje med sit vandforbrug. Årsagen til dette er, at du nemmere opdager små afvigelser, som kan skyldes utætheder i din vandinstallation. Tjek for eksempel om der er forbrug i løbet af natten, eller på andre tider hvor du ved, I ikke bruger vand.

Se dit forbrug her

Sådan tjekker du, om toilettet løber

Et toilet der løber, kan være en dyr fornøjelse. Løber toilettet blot en lille smule, spilder det omkring 275 liter vand pr. døgn. Det svarer til mere end 6.000 kr. om året.

Det kan være vanskeligt at se om toilettet løber. Et godt trick er at sætte et stykke papir på indersiden af kummen og holde øje med det et stykke tid. Er det gledet ned eller blevet vådt, løber dit toilet.

Dit ansvar og vores ansvar

Som husejer ejer du installationen og de vandrør, også kaldet jordledninger, der ligger på din grund. Det betyder, at du har ansvaret for at vedligeholde installation og jordledning.

Provas har ansvaret for selve vandmåleren i dit hus, da vi ejer den. Provas har også ansvaret for den offentlige del af vandsystemet og det vand, der leveres ved skel.

Motioner ventilerne årligt

Det er en god ide at ”motionere” afspærringsventilerne et par gange om året. Det vil sige dreje på ventilerne (håndtagene) for at teste, at du kan lukke for vandet. Hvis du opdager, at afspærringsventilerne ikke virker, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør.

Tegnet illustration af installation.
Principtegning over ansvar for vedligehold af installationen.

Vandbrud

Hvis der er brud på din jordledning eller vandinstallation

Opdager du et brud på din jordledning eller i din vandinstallation, skal du få en autoriseret VVS-installatør til at reparere bruddet. Du har selv ansvaret for, at jordledningen og vandinstallationen på din grund er tæt og vedligeholdt, ligesom det er dig som grundejer, der skal betale for dette vedligehold.

Hvis du har haft et skjult brud i din vandinstallation, kan du søge om refusion for vandspildet. Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. 

Se her hvordan du søger om refusion ved vandspild

Hvis der er brud på stikledning på offentligt areal

Opdager du et brud på en vandledning uden for din grund, skal du kontakte Provas.

Andre spørgsmål om vandmåleren

Regulativ for vand

Regulativet for drikkevand indeholder retningslinjer for ret og pligt indenfor vandforsyningen.

Klik her for at se Regulativ drikkevand 2023

Måske er du også interesseret i

Image added

Dit vand

Læs om vandets hårdhed og hvor du får vand fra. Se også seneste analyserapport fra vandværkerne.

Dit vand
Image added

Priser på vand

Se de gældende priser på vand for både private og for erhverv. Prøv også vores prisberegner.

Priser på vand
Image added

Bestil vandstik

Skal du bygge nyt hus eller renovere, husk at anmelde vandinstallationen til Provas før installationsarbejdet påbegyndes.

Bestil vandstik
Image added

Ekstra vandmåler - erhverv

Vilkår og regler for opsætning af ekstra måler på erhvervsejendomme samt ansøgning om reduceret vandafledningsbidrag.

Ekstra vandmåler - erhverv
Image added

Refusion ved vandspild

Læs her om hvilke betingelser og regler der skal være opfyldt for, at du kan modtage refusion ved vandspild.

Refusion ved vandspild