Vandmåleren

Vi har udskiftet alle vores vandmålere til digitale fjernaflæste målere. Det er dog stadig en god idé at følge med i dit forbrug løbende hen over året.

Med overgangen til digitale fjernaflæste vandmålere betyder det, at du ikke længere skal aflæse din vandmåler fast én gang om året.

Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god idé at aflæse din vandmåler månedligt. Erfaringer viser, at forbruget falder, når man holder øje med sit vandforbrug. Årsagen til dette er, at du nemmere opdager små afvigelser, som kan skyldes utætheder i din vandinstallation. Tjek for eksempel om der er forbrug i løbet af natten, eller på andre tider hvor du ved, I ikke bruger vand.

Et toilet der løber, kan være en dyr fornøjelse. Et toilet der løber en lille smule, spilder omkring 275 liter vand pr. døgn. Det svarer til mere end 6.000 kr. om året. 

Se dit forbrug her

Dit ansvar og vores ansvar

Som husejer ejer du installationen og vandrørene, der ligger på din grund, også kaldet jordledninger. Det betyder, at du har ansvaret for at vedligeholde installationen og jordledningen.

Provas har dog ansvaret for vandmåleren i dit hus, da vi ejer vandmåleren. Provas har også ansvaret for den offentlige del af vandsystemet og det vand der leveres ved skel.

Det er en god ide at ”motionere” afspærringsventilerne et par gange om året, det vil sige dreje på ventilerne for at teste, at du kan lukke for vandet. Hvis du deraf opdager, at afspærringsventilerne ikke virker, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør.

Tegnet illustration af vandmåler.
Principtegning over ansvar for vedligehold af vandmåler.

Vandbrud

Der er brud på min jordledning eller i min vandinstallation

Opdager du et brud på din jordledning eller i din vandinstallation, skal du få en autoriseret VVS-installatør til at reparere bruddet. Du har selv ansvaret for, at jordledningen og vandinstallationen på din grund er tæt og vedligeholdt, ligesom det er dig som grundejer, der skal betale for dette vedligehold.

Hvis du har haft et skjult brud i din vandinstallation, kan du søge om refusion for vandspild. Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. 

Søg om refusion for vandspild

Der er brud på stikledning på offentligt areal

Opdager du et brud på en vandledning uden for din grund, skal du kontakte Provas.

Flere spørgsmål om vandmåleren og din vandinstallation