Priser på vand

Se de gældende priser på vand, for både private og erhverv, og beregn din forventede udgift til vand.

Priser for private

For private kunder er alle priser inklusiv moms, medmindre andet er nævnt.

Prisberegner for private

Beregn udgift til vand og spildevand


Bemærk, vandforbruget skal være i hele tal og minimum 1 m³. 

Målertypen henviser til, hvor mange m³ der løber gennem måleren.

Private boliger har typisk en Qn 2,5m³-måler. 

Målertypen står printet på måleren og starter med Qn.

Vand pr. m³15,3 kr.
Statsafgift pr. m³7,96 kr.
Drikkevandsafgift pr. m³0 kr.
Fast bidrag pr. måler
Spildevand pr. m³58,63 kr.
Fast spildevandsbidrag946 kr.

Hvad er et 'normalt' vandforbrug?

Vandforbruget i din husstand afhænger af dine forbrugsvaner og installationer, og kan være vidt forskellig for to husstande med det samme antal personer. Nogle tager lange bade og vasker bil, mens andre har installeret vandsparer og udnytter regnvandet til havevanding.

Normalt er vandforbruget lavere pr. person i en husstand med flere personer end hos en person, der bor alene. Det skyldes f.eks., at en husstand med flere personer er bedre til at fylde vaskemaskinen, og at det kræver den samme mængde vand at vaske en gryde op, uanset hvor mange der har brugt den.

Hos Provas er tommelfingerreglen, at en voksen/teenager bruger ca. 40-50 m³ og børn ca. 25 m³.

Et normalt vandforbrug hos en familie på 4 personer vil typisk ligge imellem 150-180 m³.


DANVA vurderer, at i en gennemsnitsfamilie bruges næsten halvdelen af vandforbruget i forbindelse med bad og vask.

Du kan altså spare mange penge på at skære ned på de daglige brusebade eller få en sparebruser eller bruser med vandbegrænser.

Toiletskyl står for 29 procent af det samlede vandforbrug i hjemmet. Så det kan betale sig at få et wc med lille toiletskyl, hvis du ikke allerede har det, eller skylle ud færre gange.

Priser for erhverv

For erhvervskunder er alle priser eks. moms, medmindre andet er nævnt.

Prisberegner for erhverv

Beregn udgift til vand og spildevand


Indtast vandforbrug, og vælg målertype.

Bemærk, vandforbruget skal være i hele tal og minimum 1 m³.

Målertypen henviser til, hvor mange m³ der løber gennem måleren.

Målertypen står printet på måleren og starter med Qn.

Vand pr. m³12,24 kr.
Statsafgift pr. m³6,37 kr.
Drikkevandsafgift pr. m³0 kr.
Fast bidrag pr. måler
Spildevand pr. m³46,9 kr.
Fast spildevandsbidrag757 kr.

Det samlede takstblad

Priserne er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune og gælder fra 1. januar 2024.

Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser.

Opkrævning af vandafgifter sker efter måleraflæsning pr. 31.12.2023.

Besøg siden 'Priser' under Selvbetjening, for at få et samlet takstblad inklusive en oversigt over administrationsgebyr.

Link til siden 'Priser'

Måske er du også interesseret i

Image added

Dit vand

Læs om vandets hårdhed og hvor du får vand fra. Se også seneste analyserapport fra vandværkerne.

Dit vand
Image added

Vandmåleren

Læs om din vandmåler eller din vandinstallation samt hvis du har brud på din vandledning eller din installation.

Vandmåleren
Image added

Bestil vandstik

Skal du bygge nyt hus eller renovere, husk at anmelde vandinstallationen til Provas før installationsarbejdet påbegyndes.

Bestil vandstik
Image added

Ekstra vandmåler - erhverv

Vilkår og regler for opsætning af ekstra måler på erhvervsejendomme samt ansøgning om reduceret vandafledningsbidrag.

Ekstra vandmåler - erhverv
Image added

Refusion ved vandspild

Læs her om hvilke betingelser og regler der skal være opfyldt for, at du kan modtage refusion ved vandspild.

Refusion ved vandspild