{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ejer- og rammeforhold

Ejerforhold

Provas består af i alt fem aktieselskaber: Provas Holding A/S samt datterselskaberne Haderslev Forsyningsservice A/S, Haderslev Vand A/S, Haderslev Affald A/S og Haderslev Spildevand A/S.

Alle selskaber er 100% ejet af Haderslev Kommune.

Forretningsorden for bestyrelsen
Vedtægter for Provas Holding A/S
Vedtægter for Haderslev Forsyningsservice A/S
Vedtægter for Haderslev Vand A/S
Vedtægter for Haderslev Affald A/S
Vedtægter for Haderslev Spildevand A/S

Rammeforhold

Miljøministeriet udformer love og bekendtgørelser inden for vandsektoren, vandkvalitet, spildevandskvalitet og affald. Inden for disse love og bekendtgørelser, udarbejder Haderslev Kommune planer for vand, affald og spildevand.

Det er Provas’ opgave at omsætte planerne i form af udbygning af vandledninger, renovering af spildevandsledninger, sikring af vandkvalitet, rensning af spildevand, dagrenovationsordning, tømning af bundfældningstanke og drift af genbrugspladser.