{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ejer- og rammeforhold

Ejerstrategi

Ejerforhold og vedtægter

Provas består af i alt fem aktieselskaber: Provas Holding A/S samt datterselskaberne Haderslev Forsyningsservice A/S, Haderslev Vand A/S, Haderslev Affald A/S og Haderslev Spildevand A/S.

Haderslev Kommune ejer Provas Holding A/S.
Provas Holding A/S ejer de øvrige selskaber i koncernen.

Forretningsorden for bestyrelsen
Vedtægter for Provas Holding A/S
Vedtægter for Haderslev Forsyningsservice A/S
Vedtægter for Haderslev Vand A/S
Vedtægter for Haderslev Affald A/S
Vedtægter for Haderslev Spildevand A/S

Rammeforhold

Miljøministeriet udformer love og bekendtgørelser inden for vandsektoren, vandkvalitet, spildevandskvalitet og affald. Inden for disse love og bekendtgørelser, udarbejder Haderslev Kommune planer for vand, affald og spildevand.

Det er Provas’ opgave at omsætte planerne i form af udbygning af vandledninger, renovering af spildevandsledninger, sikring af vandkvalitet, rensning af spildevand, dagrenovationsordning, tømning af bundfældningstanke og drift af genbrugspladser.

EAN- og CVR-numre

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 76 79 66 
EAN: 579 800 522 5836

Provas-Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 85 
EAN: 579 800 522 5843

Provas-Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 50 
EAN: 579 800 522 5867

Provas-Haderslev Spildevand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 77 
EAN: 579 800 522 5850