Møllevænget/Vendekobbel, kloaksanering og separering.

Eksisterende kloakledninger er udtjente og har brug for at blive skiftet. På nuværende tidspunkt er området fælleskloakeret men vil fremadrettet blive separatkloakeret.

Periode: 06.11.2023 - 31.01.2024
Type: Kloak
Adresse: Møllevænget/Vendekobbel
Kontaktperson

Kontaktperson: Sophie Brodersen

Tlf. nr.: 2051 0031

Møllevænget/Vendekobbel, Plan