{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ingen tømning af beholdere på Aarø mellem den 20. og 31. marts.

Læs mere
Luk

Forstå din regning

Forstå din regning

1. Kundenummer

Alle kunder har eget kundenummer. Med det kan vi lettere finde oplysningerne om netop din regning og dine betalinger.

Hav derfor gerne dit kundenummer parat inden du kontakter os.

2. Aflæsninger

Provas henter automatisk dit forbrug via din fjernaflæste måler. I de tilfælde hvor vi ikke kan fjernaflæse, sender vi én gang om året et aflæsningskort.

Afregning af vand og spildevand baserer vi på aflæsningen af din vandmåler.

Målernummeret er unikt. Du finder det også på din vandmåler. 

3. Opgørelsen for perioden

Du modtager en regning fra Provas fire gange om året. Regningerne kaldes henholdsvis:

  • 1. aconto
  • 2. aconto
  • 3. aconto
  • 4. aconto

Sammen med den 1. aconto modtager du også afregningen fra det foregående år. Dette forbrug fremgår som det første i årsopgørelsen. I vores eksempel er det punkterne 4, 5 og 6.

4. Haderslev Vand (2022)

Vandforbrug
Du betaler vand efter dit forbrug. Provas henter automatisk dit forbrug via din fjernaflæste måler. I de tilfælde hvor vi ikke kan fjernaflæse, sender vi én gang om året et aflæsningskort.
I det viste eksempel er der brugt 42,537 m³.

Fast bidrag (2,5-5 m³)
Du betaler et fast bidrag i forhold til din målerstørrelse.
Beløbet er uafhængigt af, hvor meget vand du bruger.

Statsafgift vand
Du betaler en grøn afgift til Staten, for hver kubikmeter vand du bruger.

5. Haderslev Spildevand (2022)

Vandafledningsbidrag
Du betaler for afledning af dit spildevand i forhold dit leverede vandforbrug.
Provas henter automatisk dit forbrug via din fjernaflæste måler. I de tilfælde hvor vi ikke kan fjernaflæse,
sender vi én gang om året et aflæsningskort.

Beløbet dækker udgifter til kloaksystem og renseanlæg.

Fast bidrag
Du betaler et fast bidrag for at være tilsluttet kloaknettet.
Beløbet er uafhængigt af, hvor meget spildevand du udleder.

Har du bundfældningstank?
I det tilfælde vil der være opkrævning for tømning af bundfældningstank.
Afhængig at tanktypen opkræves der en spildevandsafgift pr. m³ afledt vand. Dette er en afgift, der indbetales til Staten.

6. Haderslev Affald (2022)

Da vi har fået ny ordning for affaldssortering fra 1. maj 2022, vil du på din opgørelse kunne se to forskellige linjer og priser for dit rest- og madaffald. Har du derudover selv skiftet beholderstørrelse efter 1. maj, kan du opleve, at der er tre linjer på din opgørelse.

190 L beholder (før 1. maj 2022)
Her er der tale om prisen for affaldstømning inden 1. maj 2022.
Du betaler et gebyr for tømning af din affaldsbeholder, alt efter den størrelse du har valgt.
Gebyret dækker indsamling og behandling af det affald, du har lagt i beholderen.

240 L to-delt mad/rest beholder (efter 1. maj 2022)
Her er der tale om prisen for affaldstømning efter 1. maj 2022.
Du betaler et gebyr for tømning af din affaldsbeholder, alt efter den størrelse du har valgt.
Gebyret dækker indsamling og behandling af det affald, du har lagt i beholderen.

Grundgebyr pr. boligenhed
Grundgebyr pr. boligenhed er en fast pris. Gebyret betales pr. boligenhed.
Grundgebyret dækker over tømning af dine genbrugsbeholdere, madaffald og miljøkasse.
Ud over tømning af genbrugsbeholdere dækker grundgebyret udgifter til genbrugspladser, håndtering af medicinrester fra apoteket og administration af genbrugsordningen.

Grundgebyr for sommerhuse
Hvis du har et sommerhus oplever du også to forskellige linjer på din årsopgørelse.
I perioden indtil 1. maj betaler du for et fritidsgrundgebyr og fra 1. maj betaler du et helårsgrundgebyr.

Genbrugsbeholder
Du betaler ikke særskilt for selve genbrugsbeholderen, da den er en del af grundgebyret.

7. Udregning af 1. aconto

1. aconto er den første ud af fire årlige betalinger til Provas.

Aconto-betalingen dækker det forventede forbrug i første kvartal.

Vi baserer det forventede forbrug ud fra seneste afregning.
I det viste eksempel er dette sat til 11 m³.

Din 1. aconto - samt 2., 3. og 4. aconto - modregnes det reelle forbrug ved afregningen til næste år.

Ved du at dit forbrug kommer til at ændre sig, kan vi justere din aconto. Kontakt Kundeservice på telefon 73 520 520.

8. Haderslev Vand (2023)

Vandforbrug
Du afregnes ud fra dit forventede vandforbrug i første kvartal.
Alle fire aconto-betalinger modregnes det reelle forbrug ved afregningen til næste år.

Fast bidrag (2,5-5 m³)

Du betaler et fast bidrag i forhold til din målerstørrelse.
Beløbet er uafhængigt af, hvor meget vand du bruger.

Statsafgift vand
Du betaler en grøn afgift til Staten, for hver kubikmeter vand du bruger.

9. Haderslev Spildevand (2023)

Vandafledningsbidrag
Du afregnes ud fra dit forventede spildevandforbrug i første kvartal. Dette baseres på dit forventede vandforbrug. Alle fire aconto-betalinger modregnes det reelle forbrug ved afregningen til næste år.

Fast bidrag
Du betaler et fast bidrag for at være tilsluttet kloaknettet. Beløbet er uafhængigt af, hvor meget spildevand du udleder.

Har du bundfældningstank?
I det tilfælde vil der være opkrævning for tømning af bundfældningstank.
Afhængig af tanktypen opkræves der en spildevandsafgift pr. m³ afledt vand. Dette er en afgift, der indbetales til Staten.

10. Haderslev Affald (2023)

240 L to-delt mad/rest beholder
Du betaler et gebyr for tømning af din affaldsbeholder, alt efter den størrelse du har valgt.
Gebyret dækker indsamling og behandling af det restaffald, du har lagt i beholderen.
Omkostningerne til håndtering af dit madaffald indgår i grundgebyret.

Grundgebyr pr. boligenhed
Grundgebyr pr. boligenhed er en fast pris. Gebyret betales pr. boligenhed.
Grundgebyret dækker over tømning af dine genbrugsbeholdere, madaffald og miljøkasse.
Ud over tømning af genbrugsbeholdere dækker grundgebyret udgifter til genbrugspladser, håndtering medicinrester fra apoteket og administration af genbrugsordningen.

Der sker løbende ændringer på affaldsområdet. Ændringerne gælder hele Danmark og er reguleret af Staten.
Haderslev Kommune har benyttet sig af muligheden for at foretage enkelte justeringer. Blandt andet besluttede Haderslevs kommunalbestyrelse i 2022, at den fra 1. januar 2023 ville ændre modellen for beregning af grundgebyr og tømningsgebyr.

11. Acontorate

Dette er din samlede regning for vand, spildevand og affald, samt eventuel tanktømning, for første kvartal.

Forstå din regning
Forstå din regning