Udfordringer i Bevtoft

I Bevtoft er der udfordringer med, at indtrængende regn- og grundvand overbelaster kloaksystemet. Det skal vi have gjort noget ved.

08.02.2024

Kamerainspektion i hovedkloakken i Bevtoft
Kamerainspektion i hovedkloakken i Bevtoft

Borgerne i Bevtoft oplever af og til spildevand, der presser sig ud omkring kloakdæksler.

Hos Provas er vi bekendt med problemet og arbejder på at finde ud af, hvordan det kan være.

Årsagen til de lækkende kloakdæksler er, at pumperne ikke hurtigt nok kan flytte den mængde vand, der er nede i rørene, videre til renseanlægget.

Nu tænker de fleste, helt logisk, at problemet ville være løst med kraftigere pumper.

Her er det dog blot vigtigt at huske på, at pumperne har præcis den helt rigtige størrelse i forhold til den mængde spildevand, der, både i teori og praksis, kan komme fra byen.

Med andre ord må den øgede vandmængde komme udefra.

Men i Bevtoft har vi separatkloakeret, altså adskilt regn- og grundvand fra spildevandet. Derfor burde det ikke have adgang til spildevandsledningen. 

Mulige årsager:

  • der er opstået skader på rørene, eller
  • der ledes regn- eller grundvand ind i spildevandsledningen.

Dette undersøger vi ved at sende et kamera ned og rundt i det offentlige kloaksystem.

Vi kan se, at alle kloakrør på offentligt areal er intakte og i rigtig god stand. Defekte rør er med andre ord ikke årsagen til det indtrængende vand.

Hvad vi derimod har opdaget er, at der flere steder fra privat grund alligevel fosser ind med rent vand i spildevandsledningen.

For et par uger siden sendte vi derfor et e-Boks brev til samtlige husstande i Bevtoft, hvor vi gav folk frit lejde til at henvende sig, hvis de har set sig nødsaget til denne løsning. Herved kunne vi sammen finde en holdbar løsning til at aflede regn- og grundvand.

Det tilbud står stadig ved magt februar måned ud.

Hos Haderslev Kommune er man også i fuld gang med at tage hånd om problemet. 

Du kan læse mere i deres pressemeddelelse ved at klikke her.