Vi skyller ledningsnettet efter bakteriefund

Vi skyller vandledninger i hele forsyningsområdet tilknyttet Vojens Vandværk.

25. juli 2023

Ledning på brandhane

Efter vi tog vandværkets ældste vandtank ud af drift, fik vi ugen efter et nyt fund af bakterien intestinale enterokokker.

Derfor blev næste skridt at skylle hele ledningsnettet igennem, for dermed hurtigere at få udskiftet det vand der er i vandledningerne.

Derfor har borgerne i Vojens og omegn siden mandag den 24. kunne se åbne brandhaner i gadebilledet.

At vi ikke lagde ud med at skylle ledningerne, har to årsager.

Dels kan en gennemskylning af ledningsnettet forårsage andre problemer for vandkvaliteten.

Men helt underordnet, så var fokus i starten - lige som med anden førstehjælp – at standse ulykken; altså stoppe forureningen. 

Med gennemskylningen er vi nu i gang med udbedring af skaden, ved at sikre, at det vand vi har i ledningerne er blevet helt udskiftet.

Dertil har vi fundet en lille mængde coliforme bakterier i tankens vand, hvilket kun bestyrker vores mistanke til tanken. Det har en dykker bl.a. været med til at undersøge nærmere.

Vandet i den anden tank, samt i ledningsnettet, opnåede derimod to på hinanden rene vandprøver.