{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal sikre, at Provas og datterselskaber ledes på en tilfredsstillende måde, og bidrage til virksomhedens fortsatte strategiske udvikling. Valgperioden er 4 år. Den nuværende bestyrelse tiltrådte 1. januar 2018.
Se koncernstruktur.  

Bestyrelsen består af repræsentanter for hhv. ejeren Haderslev Kommune, forbrugere og medarbejdere:

For alle selskaber

Thies Mathiasen, formand, ejerens repræsentant
Benny Bonde, ejerens repræsentant
Søren Rishøj Jakobsen, ejerens repræsentant
Ole Bang Jensen, ejerens repræsentant

For Haderslev Vand a/s & Haderslev Spildevand
Henrik Rømer Bro, forbrugernes repræsentant
Gunnar Asmussen, forbrugernes repræsentant

For Provas Holding & Haderslev Forsyningsservice
Martine H. Martin, medarbejdernes repræsentant
Jannie B. Westergaard, medarbejdernes repræsentant

For Provas Holding
Henrik Bech, medarbejdernes repræsentant

Bestyrelseshonorar
Ejeren fastsætter bestyrelsesmedlemmernes honorar og reguleres årligt pr. januar måned. 

Bestyrelseshonoraret er et årligt honorar og pr. januar 2021 er honoraret sat til: 

  • Formand: kr. 128.711,28
  • Næstformand: kr. 53.629,68
  • Resten: kr. 26.815,44

Nederst på siden findes forretningsorden for bestyrelsen, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og information fra seneste generalforsamling.

Ønsker du kontakt til bestyrelsen, kan du henvende dig til administrerende direktør Esge Homilius, esge@provas.dk, der vil videreformidle din henvendelse.

Thies Mathiasen, DF profilbillede

Thies Mathiasen, DF

Formand for bestyrelsen i alle selskaber


Benny Bonde, NB profilbillede

Benny Bonde, NB

Næstformand for bestyrelsen i alle selskaber


Søren Rishøj Jakobsen, A profilbillede

Søren Rishøj Jakobsen, A

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber


Ole Bang Jensen, V profilbillede

Ole Bang Jensen, V

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber


Gunnar Asmussen profilbillede

Gunnar Asmussen

Bestyrelsesmedlem og forbrugerrepræsentant i Haderslev Vand a/s & Haderslev Spildevand


Henrik Rømer Bro profilbillede

Henrik Rømer Bro

Bestyrelsesmedlem og forbrugerrepræsentant i Haderslev Vand a/s & Haderslev Spildevand


Martine H. Martin profilbillede

Martine H. Martin

Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant i Provas Holding & Haderslev Forsyningsservice


Henrik Bech profilbillede

Henrik Bech

Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant i Provas Holding


Jannie Boysen Westergaard profilbillede

Jannie Boysen Westergaard

Bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant i Provas Holding & Haderslev Forsyningsservice


Forretningsorden og vedtægter

Koncernstruktur

Ejerstrategi

Forretningsorden for bestyrelsen

Redegørelse for god selskabsledelse