{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Kerneopgaver

Provas sørger for, at der kommer rent drikkevand ud af hanerne i Haderslev Kommune. Vi sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt ned på vores rensningsanlæg. Skraldet tager vi også, og så driver vi tre genbrugspladser, hvor vi hjælper vores kunder med at sortere affald, så det kan blive genbrugt.

Sådan arbejder vi

Forretningsgrundlag - Provas 2020

Provas 2020 er vores overordnede strategiplan, som skal vise os vejen frem til 2020. Se publikationen her

Mission

Vi sikrer vores kunder rent drikkevand, håndtering af affald og rensning af spildevand – både nu og i fremtiden.
Vi sikrer vores kunder, at deres drikkevand er rent, at deres affald bliver afhentet og håndteret, og at deres spildevand bortledes og renses, så det ikke er en bekymring i hverdagen. Samtidig sikrer vi balancen mellem miljø og økonomi, så den forsyningssikkerhed, vores kunder oplever i dag, også gælder fremtidige generationer.

Vision

Ansvarlig virksomhed

Provas skal være gennemsyret af ansvarlighed over for klima og miljø, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi foretrækker bæredygtige og langsigtede løsninger på alle områder.

En stærk partner

Provas skal være den oplagte partner i forpligtende samarbejder med andre selskaber i branchen. Her bidrager vi med tilfredse kunder, velfungerende løsninger, kompetente medarbejdere og en dokumenteret effektiv drift.

Videndeling

Provas skal være en ambitiøs vidensarbejdsplads, som medarbejderne er stolte af. Alle ansatte udvikler egne og virksomhedens kompetencer i interne og eksterne netværk.

Privatlivspolitik

Vi tager behandling af dine persondata alvorligt, og vil sikre rimelig og gennemsigtig databehandling, så vi vil forklare i denne procedure hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikre at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Se privatlivspolitikken

Kundepolitik

Kunden har altid ret - til en god betjening.

Kunderne er vores motor

 • Vi lever af vores kunder, og vi udvikler virksomheden ud fra kundernes ønsker og behov.

Kunderne fortjener respekt

 •  Vi lytter til kunderne og finder en løsning.
 •  Vi sætter os i kundens sted, både i det vi siger, og det vi gør.

Vi snakker med kunderne

 • Vi mødes med kunderne, som vi selv vil mødes som kunde.
 • Vi er til at få fat på og giver et klart og venligt svar.
 • Vi fortæller de gode historier om vores ydelser og service.
 • Vi smiler til kunderne og hinanden.

Kvalitetspolitik

Provas´ ydelser er vigtige for kunder og samfund. Derfor har vi stort fokus på at levere ydelser på det rigtige kvalitetsniveau ift. drikkevandssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Vi ønsker at levere bæredygtige løsninger til den rigtige pris, og vi fokuserer på at engagere vores medarbejdere i arbejdet med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, fordi vi hele tiden ønsker at forbedre os.

Vi vil:

 • Sikre tilfredse kunder og levere ydelser, der overholder kvalitetskravene.
 • Levere drikkevand fra vores boringer baseret på uforurenet grundvand, der kun er renset for naturligt forekommende stoffer.
 • Opbygge vandforsyningsnettet, så vandkvaliteten kan opretholdes under transporten ud til forbrugsstedet.
 • Agere professionelt over for kunder, myndigheder og samarbejdspartnere.
 • Overholde samfundets love og myndighedskrav.
 • Vejlede og give information om vores ydelser til gavn for kunder og samfund.
 • Arbejde for langsigtede bæredygtige løsninger, så vi minimerer miljøbelastningen
 • Udvikle og inddrage medarbejderne i arbejdet med kvalitet, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.
 • Arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for forebyggelse af uheld og arbejdsskader.
 • Løbende udvikle og forbedre vores ledelsessystem, så det understøtter vores strategi

Certifikater

Provas har fokus på at yde en professionel og effektiv service for vores kunder. For at sikre denne service har vi et ledelsessystem, der er certificeret i kvalitetsledelse og fødevaresikkerhed.

ISO9001 – kvalitetsledelse
Vi arbejder efter ISO9001 certificering for at sikre konstant kundefokus, kvaliteten af vores ydelser og at vi hele tiden arbejder med forbedringer.

ISO22000 – fødevaresikkerhed
Vi er certificeret for at vores indsatser med at sikre rent drikkevand konstant har et højt professionelt niveau. Vi blev certificeret i juni 2018.

EAN- og CVR-numre

Haderslev Forsyningsservice a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 76 79 66 
EAN: 579 800 522 5836

Haderslev Vand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 85 
EAN: 579 800 522 5843

Haderslev Affald a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 50 
EAN: 579 800 522 5867

Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 77 
EAN: 579 800 522 5850