{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Ingen tømning af beholdere på Aarø mellem den 20. og 31. marts.

Læs mere
Luk

Kerneopgaver

Provas sørger for, at der kommer rent drikkevand ud af hanerne i Haderslev Kommune. Vi sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt ned på vores rensningsanlæg. Skraldet tager vi også, og så driver vi tre genbrugspladser, hvor vi hjælper vores kunder med at sortere affald, så det kan blive genbrugt.

Sådan arbejder vi

Mission

Vi har fokus på cirkulær økonomi.

Vores vand, spildevand og affald indgår i kredsløb.

Vi arbejder sammen for at forbedre kredsløbene og passe på de fælles ressourcer.

Vision

Vejviser

Vi vil inspirere, guide og gøre bæredygtig brug af vores fælles ressourcer let – ved nysgerrigt og ydmygt at bringe vores kompetencer i spil.

Fælles

Vi går på tværs og arbejder i stærke fællesskaber med fokus på, at vi er en del af det store samfundsfællesskab, hvor de fælles løsninger, vi skaber sammen, giver den største værdi.
Vi tager ansvar og går gerne foran.

Vi tør, vi gør det og vi bliver klogere sammen

Privatlivspolitik

Vi tager behandling af dine persondata alvorligt, og vil sikre rimelig og gennemsigtig databehandling, så vi vil forklare i denne procedure hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikre at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Se privatlivspolitikken

Kundepolitik

Kunden har altid ret - til en god betjening.

Kunderne er vores motor

 • Vi lever af vores kunder, og vi udvikler virksomheden ud fra kundernes ønsker og behov.

Kunderne fortjener respekt

 •  Vi lytter til kunderne og finder en løsning.
 •  Vi sætter os i kundens sted, både i det vi siger, og det vi gør.

Vi snakker med kunderne

 • Vi mødes med kunderne, som vi selv vil mødes som kunde.
 • Vi er til at få fat på og giver et klart og venligt svar.
 • Vi fortæller de gode historier om vores ydelser og service.
 • Vi smiler til kunderne og hinanden.

Kvalitetspolitik

Provas´ ydelser er vigtige for kunder og samfund. Derfor har vi stort fokus på at levere ydelser på det rigtige kvalitetsniveau ift. drikkevandssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Vi ønsker at levere bæredygtige løsninger til den rigtige pris, og vi fokuserer på at engagere vores medarbejdere i arbejdet med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, fordi vi hele tiden ønsker at forbedre os.

Vi vil:

 • Sikre tilfredse kunder og levere ydelser, der overholder kvalitetskravene.
 • Levere drikkevand fra vores boringer baseret på uforurenet grundvand, der kun er renset for naturligt forekommende stoffer.
 • Opbygge vandforsyningsnettet, så vandkvaliteten kan opretholdes under transporten ud til forbrugsstedet.
 • Agere professionelt over for kunder, myndigheder og samarbejdspartnere.
 • Overholde samfundets love og myndighedskrav.
 • Vejlede og give information om vores ydelser til gavn for kunder og samfund.
 • Arbejde for langsigtede bæredygtige løsninger, så vi minimerer miljøbelastningen
 • Udvikle og inddrage medarbejderne i arbejdet med kvalitet, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.
 • Arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for forebyggelse af uheld og arbejdsskader.
 • Løbende udvikle og forbedre vores ledelsessystem, så det understøtter vores strategi

EAN- og CVR-numre

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 76 79 66 
EAN: 579 800 522 5836

Provas-Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 85 
EAN: 579 800 522 5843

Provas-Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 50 
EAN: 579 800 522 5867

Provas-Haderslev Spildevand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32 88 22 77 
EAN: 579 800 522 5850