{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

1. april 2017 - 31. maj 2021

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er færdige med at kloakseparere i Over Jerstal. Myndighederne vil sende påbud ud om separering på privat grund snarest.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

1. august 2021 - 30. november 2021

Byggemodning Højgårdsparken

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Matrikel 401 Ladegård, Åstrup
Hvad:
Etablering af drikkevands-, regn- og spildevandsledninger
Hvorfor:
Privat byggemodning - Milton Huse
Hvem:
Provas: Tommy Schultz; tosc@provas.dk; 20630599

1. februar 2022 - 1. juni 2022

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Nils Brøndumbo; nibr@provas.dk; tlf.; 21770342

1. januar 2021 - 1. juni 2021

Vedsted - ingen separatkloakering

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Vedsted skal ikke separatkloakeres - fælleskloak bibeholdes
Hvorfor:
Jf. spildevandsplan 2021-2024
Hvem:
Provas: Per Bruun, 2448 1925

17. november 2020 - 1. december 2021

Resurse Center Haderslev

Type:
Affald
Hvor:
Knavvej 6
Hvad:
opførelsen af en ny genbrugsplads
Hvorfor:
Kapsitets problemer på den gamle
Hvem:
Kontakperson: Martine Hansen Martin, mahm@provas.dk
Dokument:

7. februar 2021 - 12. marts 2021

Udskiftning af spildevandsledning i Sdr. Vilstrup

Type:
Kloak
Hvor:
Sdr. Vilstrup
Hvad:
Hvorfor:
Udskiftning pga. dårlig stand
Hvem:
Projektingeniør Allan N. Kristiansen. ANKR@Provas.dk, 24903702

14. marts 2021 - 30. april 2021

Udskiftning af fællesledning fra Brændbjerg til Øsby

Type:
Kloak
Hvor:
Brændbjerg
Hvad:
Hvorfor:
Pga. tilstand
Hvem:
Provas: Allan N. Kristiansen; Øsby Entreprenørservice: Brian Anker

23. april 2021 - 31. december 2021

Simmersted - Udskiftning af ledninger mv.

Type:
Kloak
Hvor:
Der skal arbejdes forskellige steder i byen - se kortbilag
Hvad:
Der udskiftes ledninger ved opgravning ved 3 strækninger. Derudover skal der udføres strømpeforing af ledninger uden opgravning. Haderslev Kommunes Driftsafdeling udskifter samtidig nedløbsbrønde forskellige steder. Derudover skal der senere på året udføres en regnvandsledning og et nyt regnvandsbassin.
Hvorfor:
De eksisterende regnvandsledninger er nogle steder udtjent.
Hvem:
Tjalfe Helgesen, tlf. 7352 2519, mail tjhe@provas.dk
Dokument:

7. juni 2021 - 1. november 2021

Transmissionsledning Favrdal-Aastrupvej

Type:
Vand
Hvor:
H.A Brorsons Vej – Langstrengvej og Aastrupvej
Hvad:
Der lægges en ny transmissionsledning i Langstrengvej (fra H.A. Brorsons Vej til Aastrupvej) og i Aastrupvej lægges en ny forsyningsledning og nye stikledninger. Der kobles ikke stikledninger på transmissionsledningen. I Aastrupvej bliver de gamle vandstik skiftet fra forsyningsledningen og frem til skel. Arbejdet udføres primært som styret boring. Anlægsarbejderne er påbegyndt ved H.A. Brorsons Vej og der arbejdes videre ned mod Aastrupvej. I Aastrupvej påbegyndes til august.
Hvorfor:
Ledningerne i Aastrupvej er gamle støbejernsledninger fra 1910 og eternitledninger fra 1961 som er slidte.
Hvem:
Lone Bomberg Andersen, loba@provas.dk, tlf. 20316358

20. september 2021 - 1. oktober 2021

Strømpeforing sydlige del af Starup

Type:
Kloak
Hvor:
Thurøvej, Olufkærsvej og Hjortøvej
Hvad:
Strømpeforing af spildevandledning
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand
Hvem:
Entreprenør Per Aarsleff A/S- Kontaktperson ved Provas - Claus Nordbeck Andersen, Tlf. 21419062, cnan@provas.dk

20. september 2021 - 1. oktober 2021

Strømpeforing Aastrupvej 47-53

Type:
Kloak
Hvor:
Aastrupvej 47-53
Hvad:
Strømpeforing af regn- og spildevandsledninger
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand
Hvem:
Entreprenør Per Aarsleff A/S- Kontaktperson ved Provas - Claus Nordbeck Andersen, Tlf. 21419062, cnan@provas.dk

20. september 2021 - 1. oktober 2021

Strømpeforing Arnitlund

Type:
Kloak
Hvor:
Bregnhøjvej og Tøndervej, Arnitlund
Hvad:
Strømpeforing af regn- og spildevandsledninger
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand
Hvem:
Entreprenør Per Aarsleff A/S- Kontaktperson ved Provas - Claus Nordbeck Andersen, Tlf. 21419062, cnan@provas.dk

1. december 2021 - 17. december 2021

Strømpeforing Skovbølling

Type:
Kloak
Hvor:
Markerne mellem Kabdrupvej - Bjerning Hovedvej
Hvad:
Strømpeforing af regnvandsledninger
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand
Hvem:
Entreprenør Per Aarsleff A/S- Kontaktperson ved Provas - Claus Nordbeck Andersen, Tlf. 21419062, cnan@provas.dk

26. september 2021 - 31. marts 2022

Transportsystem fra Bevtoft til Vojens

Type:
Kloak
Hvor:
Bevtoft til Vojens Renseanlæg
Hvad:
Transport ledning
Hvorfor:
Bevtoft og Over Jerstal Renseanlæg skal nedlægges
Hvem:
Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold Provas/EnviDan 27153724 cars@provas.dk, Entreprenør Otto Chrestensen A/S, entrepriseleder Jan C Schmidt 20 75 39 30 jcs@ottochrestensen.dk,