{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

1. april 2017 - 31. maj 2021

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er færdige med at kloakseparere i Over Jerstal. Myndighederne vil sende påbud ud om separering på privat grund snarest.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

4. maj 2020 - 2. april 2021

Sønder Otting Skole

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Sønder Otting Skole
Hvad:
Forsyningsledninger til ny Sdr. Otting Skole
Hvorfor:
NB: Entreprenøren kommer på pladsen igen i uge 11 og retablerer rastepladsen på Omkørselsvejen. Vi beklager de gener det har medført.
Hvem:
Provas: Per Bruun, 24 48 19 25

1. september 2020 - 1. juni 2021

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Leder Martine Hansen Martin, mahm@provas.dk

5. april 2020 - 20. maj 2021

punkt renovering af kloakledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Haderslev NØ
Hvad:
renovering af kloakledninger
Hvorfor:
ødelagt ledninger
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2021 - 1. juni 2021

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. januar 2021 - 1. juni 2021

Vedsted - ingen separatkloakering

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Vedsted skal ikke separatkloakeres - fælleskloak bibeholdes
Hvorfor:
Jf. spildevandsplan 2021-2024
Hvem:
Provas: Per Bruun, 2448 1925

4. januar 2021 - 4. marts 2021

Spildevandstilslutning

Type:
Kloak
Hvor:
Knavvej Åbenrå Landevej
Hvad:
Ny spildevandsledning
Hvorfor:
Nye tilslutninger til offentlig kloak
Hvem:
Kontaktperson Martine Hansen Martin, mahm@provas.dk
Dokument:

17. november 2020 - 1. december 2021

Resurse Center Haderslev

Type:
Affald
Hvor:
Knavvej 6
Hvad:
opførelsen af en ny genbrugsplads
Hvorfor:
Kapsitets problemer på den gamle
Hvem:
Kontakperson: Martine Hansen Martin, mahm@provas.dk
Dokument:

7. februar 2021 - 12. marts 2021

Udskiftning af spildevandsledning i Sdr. Vilstrup

Type:
Kloak
Hvor:
Sdr. Vilstrup
Hvad:
Hvorfor:
Udskiftning pga. dårlig stand
Hvem:
Projektingeniør Allan N. Kristiansen. ANKR@Provas.dk, 24903702

14. marts 2021 - 30. april 2021

Udskiftning af fællesledning fra Brændbjerg til Øsby

Type:
Kloak
Hvor:
Brændbjerg
Hvad:
Hvorfor:
Pga. tilstand
Hvem:
Provas: Allan N. Kristiansen; Øsby Entreprenørservice: Brian Anker

25. april 2021 - 4. juni 2021

Flovt Renovering af kloakledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt By
Hvad:
Det omhandler udskiftning af en ledningsstrækning på 190m omkring Flovtvej nr. 58 samt 2 kritiske pkt. opgravninger ved Flovt Bygade nr. 8
Hvorfor:
I forbindelse med Provas’ saneringsstrategi er området omkring Flovt udpeget, da der har været flere brud på ledningerne. Fællessystemet i er fra 1963, hvor Provas erfaringsmæssigt oplever problemer med systemet. Provas oplever ikke driftsproblemer i området, men de hydrauliske beregninger foretaget af Provas indikere at der er kapacitetsproblemer.
Hvem:
Tjalfe Helgesen, tlf. 7352 2519, mail tjhe@provas.dk

23. april 2021 - 31. december 2021

Simmersted - Udskiftning af ledninger mv.

Type:
Kloak
Hvor:
Der skal arbejdes forskellige steder i byen - se kortbilag
Hvad:
Der udskiftes ledninger ved opgravning ved 3 strækninger. Derudover skal der udføres strømpeforing af ledninger uden opgravning. Haderslev Kommunes Driftsafdeling udskifter samtidig nedløbsbrønde forskellige steder. Derudover skal der senere på året udføres en regnvandsledning og et nyt regnvandsbassin.
Hvorfor:
De eksisterende regnvandsledninger er nogle steder udtjent.
Hvem:
Tjalfe Helgesen, tlf. 7352 2519, mail tjhe@provas.dk
Dokument:

7. juni 2021 - 1. november 2021

Transmissionsledning Favrdal-Aastrupvej

Type:
Vand
Hvor:
H.A Brorsons Vej – Langstrengvej og Aastrupvej
Hvad:
Der lægges en ny transmissionsledning i Langstrengvej (fra H.A. Brorsons Vej til Aastrupvej) og i Aastrupvej lægges en ny forsyningsledning og nye stikledninger. Der kobles ikke stikledninger på transmissionsledningen. I Aastrupvej bliver de gamle vandstik skiftet fra forsyningsledningen og frem til skel. Arbejdet udføres primært som styret boring. Anlægsarbejderne er påbegyndt ved H.A. Brorsons Vej og der arbejdes videre ned mod Aastrupvej. I Aastrupvej påbegyndes til august.
Hvorfor:
Ledningerne i Aastrupvej er gamle støbejernsledninger fra 1910 og eternitledninger fra 1961 som er slidte.
Hvem:
Lone Bomberg Andersen, loba@provas.dk, tlf. 20316358