{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

5. april 2020 - 1. september 2020

punkt renovering af kloakledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Haderslev NØ
Hvad:
renovering af kloakledninger
Hvorfor:
ødelagt ledninger
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

11. maj 2020 - 31. oktober 2020

Ledningsrenovering Vojens Nordvest

Type:
Kloak
Hvor:
Vojens Nordvest (område omkring Fuglehaven + område omkring Skjoldsvænge)
Hvad:
Renovering af kloakledninger
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand. Strømpefores så vi undgår at skulle grave. Entreprenøren udfører arbejdet i flere etaper
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen, tlf. 21419062 - Entreprenør Per Aarsleff A/S: Morten Schaal, tlf. 40442481

11. maj 2020 - 31. oktober 2020

Ledningsrenovering Favrdalen

Type:
Kloak
Hvor:
Favrdalen, 6100 Haderslev
Hvad:
Renovering af kloakledninger
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand. Strømpefores så vi undgår at skulle grave. Entreprenøren udfører arbejdet i flere etaper
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen, tlf. 21419062 - Entreprenør Per Aarsleff A/S: Morten Schaal, tlf. 40442481

11. maj 2020 - 31. oktober 2020

Ledningsrenovering Sdr. Vilstrup

Type:
Kloak
Hvor:
Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev
Hvad:
Renovering af kloakledninger
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand. Strømpefores så vi undgår at skulle grave. Entreprenøren udfører arbejdet i flere etaper.
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen, tlf. 21419062 - Entreprenør Per Aarsleff A/S: Morten Schaal, tlf. 40442481

11. maj 2020 - 31. oktober 2020

Ledningsrenovering Christian X's Vej

Type:
Kloak
Hvor:
Christian X's Vej, 6100 Haderslev
Hvad:
Renovering af kloakledninger
Hvorfor:
Ledningerne er i dårlig stand. Strømpefores så vi undgår at skulle grave. Entreprenøren udfører arbejdet i flere etaper.
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen, tlf. 21419062 - Entreprenør Per Aarsleff A/S: Morten Schaal, tlf. 40442481

4. maj 2020 - 11. december 2020

Sønder Otting Skole

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Sønder Otting Skole
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger til skolen.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
Provas: Per Bruun, 24 48 19 25

1. september 2020 - 1. april 2021

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

17. august 2020 - 1. november 2020

Fuglsøkvarteret

Type:
Vand
Hvor:
Fuglsøvej, Mågevej, Ternevej, Hejrevej, Ørnevej
Hvad:
Udskiftning af vandledning
Hvorfor:
ældre ledninger
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. september 2020 - 1. oktober 2020

Christiansfeldvej / Omkørselsvejen

Type:
Vand
Hvor:
Christiansfeldvej / Omkørselsvejen
Hvad:
renovering af vandtårnet
Hvorfor:
Vandtårnet står overfor en invendig renovering
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. november 2018 - 31. december 2020

(Status: Projekteringsfase) Aarøsundvej og Sønderhaven

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aarøsundvej, Sønderhaven og Vandlingvej, Aarøsund landevej, Nyvej
Hvad:
Renovering og udskiftning af vand- og spildevandsledninger
Hvorfor:
De eksisterende system er udslidt og der er en del rotteproblemer. Spildevandsledninger udskiftes og enkelte steder opdimensioneres ledningsanlægget for at klimatilpasse. I samme ombæring udskiftes vandledningerne i området.
Hvem:
Martine Martin, mahm@provas.dk, 23 48 59 83

1. januar 2018 - 31. december 2021

Kloakering af det åbne land 2018 - Uldal

Type:
Kloak
Hvor:
Ribevej
Hvad:
Kloakering af det åbne land i Uldal afventer nærmere afklaring vedrørende flyvestation Skrydstrup.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. september 2019 - 31. juli 2020

Afskærende ledning fra Skovby til Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Skovbyvej, Lille Vedbølvej og Langdyssevej
Hvad:
Etablering af trykledning fra Skovby til Vedsted
Hvorfor:
Skovby er separeret og spildevand herfra skal pumpes til Vojens renseanlæg via Vedsted.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25 - Bække Entreprenørforretning: Thomas Larsen, thomas@baekke-ent.dk, 30 48 46 90

1. april 2017 - 30. september 2020

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er godt i gang på etape 2 og den nye pumpestation. Vi starter så småt op på Etape 3.Sidst på året kan etape 1 påbegynde omkobling.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

1. marts 2021 - 1. juni 2021

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2020 - 1. november 2020

Stærevej og Fasanvej i Haderslev - Ledningsrenovering

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Stærevej samt Fasanvej ud for hus nr. 27-36.
Hvad:
Fornyelse af vandforsynings- og kloakledninger.
Hvorfor:
Lednngerne udskiftes pga. dårlig tilstand.
Hvem:
Provas: Sune Hald, tlf. 20 31 29 62, suha@provas.dk
Dokument:

1. september 2020 - 30. november 2020

Byggemodning Højgårdsparken

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Matrikel 400 Ladegård, Åstrup
Hvad:
Etablering af drikkevands-, regn- og spildevandsledninger
Hvorfor:
Privat byggemodning - Milton Huse
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24481925