{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

2. januar 2018 - 31. august 2018

Aastrupvej og Lindedal, Haderslev - Renovering af kloak og forsyningsledninger.

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aastrupvej og Lindedal
Hvad:
Renovering af kloak og forsyningsledninger
Hvorfor:
Vedligeholdelse af kloak- og forsyningsledninger
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453; Provas tilsyn: Peter Burstynowitz; mail: pebu@provas.dk; tlf: 21474958

27. august 2017 - 31. juli 2018

Digevej - udstykning af 14 nye grunde

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Digevej, Starup
Hvad:
Kloakering og forsyning af et nyt boligområde.
Hvorfor:
Haderslev Kommune har valgt at udstykke 14 nye grunde.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453; Provas tilsyn: Poul Erik Johanneson; mail: pejo@provas.dk; tlf: 21158557

10. oktober 2017 - 17. december 2017

Nordhavnsvej, Haderslev - Omlægning af ø1400 ledning

Type:
Kloak
Hvor:
Nordhavnsvej, Haderslev
Hvad:
Omlægning af ø1400 ledning.
Hvorfor:
Haderslev Kommune har valgt at etablere en ny cykelsti. Provas har derfor valgt at omlægge en ø1400 ledning for at undgå at skulle grave cykelstien op igen om et års tid.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453; Provas tilsyn: Poul Erik Johanneson; mail: pejo@provas.dk; tlf: 211158557

1. november 2017 - 1. marts 2018

Nørre Vilstrup Bygade - Renovering af kloakledninger.

Type:
Kloak
Hvor:
Nørre Vilstrup Bygade
Hvad:
Renovering af kloakledninger.
Hvorfor:
Vedligeholdelse af kloakledninger.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453;

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering i det åbne land 2018 - Kestrup

Type:
Kloak
Hvor:
Billundvej, Selskærvej og Sønderløkke
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Kestrup er indtil videre udskudt til 2019.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Hjerndrup

Type:
Kloak
Hvor:
Gammel Egebjergvej, Hjerndrup Landevej, Hjerndrupvej og Jomfruled.
Hvad:
Vi er i fuld gang med at udføre kloakering i det åbne land 2018 i dette område.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Østerskovvej

Type:
Kloak
Hvor:
Fjelstrupvej, Ladegårdvej og Østerskovvej.
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Arbejdet bliver tidligst udført i efteråret.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Uldal

Type:
Kloak
Hvor:
Ribevej
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Uldal er indtil videre udsat til 2019.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering i det åbne land 2018 - Sommersted

Type:
Kloak
Hvor:
Gl. Kastvråvej, Mosevænget, Revsøgårdsvej, Slavgårdsvej, Sommerstedvej, Spangåvej og Tingbjergvej
Hvad:
Vi er i fuld gang med kloakering i det åbne land 2018, Sommersted. Gravearbejder er færdige.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Vonsbæk

Type:
Kloak
Hvor:
Aastrup Allé, Feldumvej, Keldetvej, Præsteskoven og Vonsbækvej
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Nustrup

Type:
Kloak
Hvor:
Tingvadvej
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Jenningvej

Type:
Kloak
Hvor:
Jenningvej
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. april 2017 - 31. december 2019

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er godt i gang på etape 2 og påbegynder efter sommeferien at lave den nye pumpestation. Sidst på året kan etape 1 påbegynde omkobling.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

10. september 2018 - 31. december 2018

Aarøsundvej og Sønderhaven

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aarøsundvej, Sønderhaven og Vandlingvej
Hvad:
Renovering og udskiftning af vand- og spildevandsledninger
Hvorfor:
De eksisterende system er udslidt og der er en del rotteproblemer. Spildevandsledninger udskiftes og enkelte steder opdimensioneres for at klimasikre. I samme ombæring udskiftes vandledningerne i området.
Hvem:
Per Bruun, pebr@provas.dk, 2448 1925 (projektleder) - Peter Burstynowitz, pebu@provas.dk, 2147 4958

1. september 2018 - 30. juni 2019

Kloakering af Sandersvig

Type:
Kloak
Hvor:
Sandersvig Strandvej (1-66), Kløften, Sandersvigvej, Egely, Mælkevejen, Søvej og Philipsborg.
Hvad:
Spildevandskloakering af 104 sommerhuse. Et samarbejde mellem Provas og 3 private ejere af stormatrikler.
Hvorfor:
Skærpede krav til rensning af spildevand samt et ønske fra Haderslev kommune om at forhøje serviceniveuaet.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25 (for nærmere info se: https://www.provas.dk/projekter/kloakering-af-sandersvig/)

1. januar 2019 - 31. december 2019

Kloakseparering i Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Vedsted skal separeres helt eller delvist. Omfanget er endnu ukendt men forventes afklaret i efteråret 2018.
Hvorfor:
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25

1. september 2018 - 31. december 2018

Afskærende ledning fra Skovby til Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Skovbyvej
Hvad:
Etablering af trykledning fra Skovby til Vedsted
Hvorfor:
Skovby er separeret og spildevand herfra skal pumpes til Vojens renseanlæg via Vedsted.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25

2. april 2018 - 1. august 2019

Eskærhøj-Favrdal

Type:
Vand
Hvor:
Hans Tausens vej, Grundtvigsvej, Nederbyvænget, Fjelstrupvej, Fjordagervej, Fjordagerbakke, Hamlegårdsbæk, Aarøsund Landevej
Hvad:
Etablering af ny vandledning
Hvorfor:
Da Eskærhøj vandværk skal nedlægges føres råvandet fra boringerne til Favrdalvandværk
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. august 2018 - 1. oktober 2018

Christiansfeldvej / Omkørselsvejen

Type:
Vand
Hvor:
Christiansfeldvej / Omkørselsvejen
Hvad:
renovering af vandtårnet
Hvorfor:
Vandtårnet står overfor en invendig renovering
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. december 2017 - 1. december 2018

Kalkovnsvej og Hertug Hans Gade

Type:
Kloak
Hvor:
Kalkovnsvej og Hertug Hans Gade
Hvad:
Separatkloakering
Hvorfor:
Omkoblinger på privat grund
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

19. januar 2017 - 1. august 2018

Tiset separatkloakering (omkobling)

Type:
Kloak
Hvor:
Tiset
Hvad:
Separatkloakering (omkobling)
Hvorfor:
Pt. afventer vi at alle private lodsejer får omkoblet på privat grund
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. september 2017 - 1. januar 2019

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

16. april 2018 - 31. oktober 2018

Erlevhøj byggemodning, Haderslev.

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Erlevvej
Hvad:
Udstykning af 39 grunde Privat byggemodner.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:

18. juni 2018 - 10. september 2018

Spul og TV i Kelstrup og Hejsager Strand

Type:
Kloak
Hvor:
Kelstrup og Hejsager
Hvad:
Spuling og efterfølgende kørsel af TV
Hvorfor:
For at undersøge kloakernes tilstand
Hvem:
Susanne Dall Jørgensen - Email: sdjo@provas.dk - Tlf.: 21419022

2. januar 2019 - 28. februar 2019

Erlevvej 38-92

Type:
Kloak
Hvor:
I vejen og fortovet
Hvad:
Renovering af eksisterende fællesledning
Hvorfor:
Ledningen er for lille til hændtering af fremtidig regnhændelser
Hvem:
Camilla R Schrold, telefon 2936 90 63, email cars@provas.dk

7. august 2018 - 30. september 2018

Ny Erlevvej

Type:
Kloak
Hvor:
I det grønne areal og vejen
Hvad:
Den eksisterende fællesledningen skal renoveres da den er i dårlig tilstand
Hvorfor:
Ledningen er i stykker
Hvem:
Camilla R Schrold, Telefon 2936 9063, email cars@provas.dk

6. august 2018 - 31. oktober 2018

Chr. X's vej/Ved Havnen

Type:
Kloak
Hvor:
Chr. X's vej og Ved Havnen i vejarealet
Hvad:
Renovering af den eksisterende ledninge og etablering af en ny ledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der skal etableres et nyt stik
Hvem:
Cmailla R. Schrold, telefon 2936 9063, email cars@provas.dk

16. september 2018 - 31. marts 2019

Bygnaf

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Bygnaf fra Teaterstien til Ny Allegade
Hvad:
Vi skal lægge nye ledninger i Bygnaf. Opgravning i vej og det nordlige fortorv. Bygnaf bliver spærret for gennemkørsel.
Hvorfor:
Både spildevands-, drikkevands- og fjernvarmeledninger bliver udskiftet pga. tilstand og kapacitet.
Hvem:
Kontaktperson hos Provas er Anne M. Pedersen tlf. 21 41 90 68. Rådgiver hos Cowi er Peer R. Vandsø tlf. 41 76 18 62

1. juli 2018 - 1. oktober 2018

Ny pumpestation

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Tiset; skovvej
Hvad:
Etablering af ny pumpestation
Hvorfor:
Den gamle pumpestation er ved at være nedslidt
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2019 - 1. juni 2019

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. juni 2018 - 1. oktober 2018

Ekstra pumpe i pumpestation

Type:
Kloak
Hvor:
Gasværksvej 15
Hvad:
Der etableres en ekstra pumpe og et muffinmonster
Hvorfor:
For ekstra kapacitet af fjordkrydsningen
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk