{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

1. april 2017 - 31. maj 2021

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er færdige med at kloakseparere i Over Jerstal. Myndighederne vil sende påbud ud om separering på privat grund snarest.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

1. januar 2018 - 31. december 2021

Kloakering af det åbne land 2018 - Uldal

Type:
Kloak
Hvor:
Ribevej
Hvad:
Kloakering af det åbne land i Uldal afventer nærmere afklaring vedrørende flyvestation Skrydstrup.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. november 2018 - 31. december 2021

(Status: Projekteringsfase) Aarøsundvej og Sønderhaven

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aarøsundvej, Sønderhaven og Vandlingvej, Aarøsund landevej, Nyvej
Hvad:
Renovering og udskiftning af vand- og spildevandsledninger
Hvorfor:
De eksisterende system er udslidt og der er en del rotteproblemer. Spildevandsledninger udskiftes og enkelte steder opdimensioneres ledningsanlægget for at klimatilpasse. I samme ombæring udskiftes vandledningerne i området.
Hvem:
Martine Martin, mahm@provas.dk, 23 48 59 83

4. maj 2020 - 13. februar 2021

Sønder Otting Skole

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Sønder Otting Skole
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger til skolen.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
Provas: Per Bruun, 24 48 19 25

1. september 2020 - 1. april 2021

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

17. august 2020 - 31. januar 2021

Fuglsøkvarteret

Type:
Vand
Hvor:
Fuglsøvej, Mågevej, Ternevej, Hejrevej, Ørnevej
Hvad:
Udskiftning af vandledning
Hvorfor:
ældre ledninger
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

5. april 2020 - 20. maj 2021

punkt renovering af kloakledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Haderslev NØ
Hvad:
renovering af kloakledninger
Hvorfor:
ødelagt ledninger
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2021 - 1. juni 2021

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. januar 2021 - 28. februar 2021

Vedsted - ingen separatkloakering

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Vedsted skal ikke separatkloakeres - fælleskloak bibeholdes
Hvorfor:
Jf. spildevandsplan 2021-2024
Hvem:
Provas: Per Bruun, 2448 1925

1. august 2019 - 31. marts 2020

Kelstrup og Hejsager Strand - Renovering af spildevandsledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Kelstrup og Hejsager Strand
Hvad:
Renovering af spildevandsledninger i området.
Hvorfor:
Forundersøgelser anviser at tilstanden af spildevandsledningerne er ringe
Hvem:
Provas: Allan Kristiansen, ankr@provas.dk, Entreprenør Svend B. Thomsen: Jakob Rasch, 23 26 07 30

4. januar 2021 - 4. marts 2021

Spildevandstilslutning

Type:
Kloak
Hvor:
Knavvej Åbenrå Landevej
Hvad:
Ny spildevandsledning
Hvorfor:
Nye tilslutninger til offentlig kloak
Hvem:
Kontaktperson Tommy Schultz: tosc@provas.dk:20630599
Dokument:

17. november 2020 - 1. december 2021

Resurse Center Haderslev

Type:
Affald
Hvor:
Knavvej 6
Hvad:
opførelsen af en ny genbrugsplads
Hvorfor:
Kapsitets problemer på den gamle
Hvem:
Kontakperson: Tommy Schultz: tosc@provas.dk: 20630599
Dokument:

7. februar 2021 - 12. marts 2021

Udskiftning af spildevandsledning i Sdr. Vilstrup

Type:
Kloak
Hvor:
Sdr. Vilstrup
Hvad:
Hvorfor:
Udskiftning pga. dårlig stand
Hvem:
Projektingeniør Allan N. Kristiansen. ANKR@Provas.dk, 24903702