{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering i det åbne land 2018 - Kestrup

Type:
Kloak
Hvor:
Billundvej, Selskærvej og Sønderløkke
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Kestrup er indtil videre udskudt til 2019.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Hjerndrup

Type:
Kloak
Hvor:
Gammel Egebjergvej, Hjerndrup Landevej, Hjerndrupvej og Jomfruled.
Hvad:
Kloakering i det åbne land 2018 i dette område er afsluttet.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Østerskovvej

Type:
Kloak
Hvor:
Fjelstrupvej, Ladegårdvej og Østerskovvej.
Hvad:
Kloakering i det åbne land er sat i bero indtil december 2018. Vi afventer politisk beslutning. Følg med på Kommunens hjemmeside, Udvalget for plan og Miljø.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Uldal

Type:
Kloak
Hvor:
Ribevej
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Uldal er indtil videre udsat til 2019.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering i det åbne land 2018 - Sommersted

Type:
Kloak
Hvor:
Gl. Kastvråvej, Mosevænget, Revsøgårdsvej, Slavgårdsvej, Sommerstedvej, Spangåvej og Tingbjergvej
Hvad:
Vi er i fuld gang med kloakering i det åbne land 2018, Sommersted. Gravearbejder er færdige.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Vonsbæk

Type:
Kloak
Hvor:
Aastrup Allé, Feldumvej, Keldetvej, Præsteskoven og Vonsbækvej
Hvad:
Kloakering i det åbne land 2018. Vi er i fuld gang med anlægsarbejderne i dette område.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Nustrup

Type:
Kloak
Hvor:
Tingvadvej
Hvad:
Kloakering i det åbne land er sat i bero indtil december 2018. Vi afventer politisk beslutning. Følg med på Kommunens hjemmeside, Udvalget for plan og Miljø.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Jenningvej

Type:
Kloak
Hvor:
Jenningvej
Hvad:
Kloakering i det åbne land 2018 i dette område er afsluttet.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. april 2017 - 31. december 2019

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er godt i gang på etape 2 og den nye pumpestation. Vi starter så småt op på Etape 3.Sidst på året kan etape 1 påbegynde omkobling.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

1. november 2018 - 31. december 2020

(Status: Projekteringsfase) Aarøsundvej og Sønderhaven

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aarøsundvej, Sønderhaven og Vandlingvej, Aarøsund landevej, Nyvej
Hvad:
Renovering og udskiftning af vand- og spildevandsledninger
Hvorfor:
De eksisterende system er udslidt og der er en del rotteproblemer. Spildevandsledninger udskiftes og enkelte steder opdimensioneres ledningsanlægget for at klimatilpasse. I samme ombæring udskiftes vandledningerne i området.
Hvem:
Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, spsv@provas.dk, 2462 1453 (projektleder) - Peter Burstynowitz, pebu@provas.dk, 2147 4958

1. september 2018 - 31. august 2019

Kloakering af Sandersvig

Type:
Kloak
Hvor:
Sandersvig
Hvad:
Arbejdet er afsluttet. Der er etableret offentlig kloak.
Hvorfor:
Skærpede rensekrav samt højere serviceniveau.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25

1. januar 2019 - 31. december 2019

Kloakseparering i Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Vedsted skal separeres helt eller delvist. Omfanget er endnu ukendt men forventes afklaret i efteråret 2018, projektet er under politisk behandling.
Hvorfor:
Vedsted står til planlæagt separatkloakeret i Haderslev Kommunes spildevandsplan.
Hvem:
Provas: Martine Hansen Martin, Telefon 73 520 520

1. september 2018 - 31. december 2018

Afskærende ledning fra Skovby til Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Skovbyvej, Lille Vedbølvej og Langdyssevej
Hvad:
Etablering af trykledning fra Skovby til Vedsted
Hvorfor:
Skovby er separeret og spildevand herfra skal pumpes til Vojens renseanlæg via Vedsted.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25 - Bække Entreprenørforretning: Thomas Larsen, thomas@baekke-ent.dk, 30 48 46 90

1. oktober 2019 - 1. december 2019

Christiansfeldvej / Omkørselsvejen

Type:
Vand
Hvor:
Christiansfeldvej / Omkørselsvejen
Hvad:
renovering af vandtårnet
Hvorfor:
Vandtårnet står overfor en invendig renovering
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

19. januar 2017 - 26. september 2019

Tiset separatkloakering (omkobling)

Type:
Kloak
Hvor:
Tiset
Hvad:
Separatkloakering (omkobling)
Hvorfor:
Pt. afventer vi at alle private lodsejer får omkoblet på privat grund
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2020 - 1. juni 2020

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

16. september 2018 - 31. marts 2019

Bygnaf; Renovering af forsyningsledninger og belægninger

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Bygnaf fra Teaterstien til Ny Allegade
Hvad:
Vi skal lægge nye ledninger i Bygnaf. Opgravning i vej og det nordlige fortorv. Bygnaf bliver spærret for gennemkørsel.
Hvorfor:
Både spildevands-, drikkevands- og fjernvarmeledninger bliver udskiftet pga. tilstand og kapacitet.
Hvem:
Kontaktperson hos Provas er Anne M. Pedersen tlf. 21 41 90 68. Rådgiver hos Cowi er Peer R. Vandsø tlf. 41 76 18 62

1. oktober 2019 - 1. december 2019

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

25. oktober 2018 - 1. november 2019

Jomfrustien; Renovering af forsyningsledninger og belægninger

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Den indre del af Jomfrustien
Hvad:
Projektet er et af de første projekter i forbindelse med klimasikringen af Jomfrustien. Renoveringen af gaden sker i tråd med den vedtagne masterplan.
Hvorfor:
http://jomfrustien-haderslev.dk/
Hvem:
PROVAS; Tommy Schultz, 20630599, tosc@provas.dk Haderslev kommune: Maiken Henningsenm, 74342331, maik@haderslev.dk
Dokument:

1. september 2018 - 30. november 2018

Ejsbølhøj byggemodning, Haderslev

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Ejsbølvej
Hvad:
Udstykning af 32 grunde - Privat byggemodner.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
Allan N. Kristiansen, Susanne Dall Jørgensen

5. februar 2019 - 30. september 2019

Gyvelhøj Byggemodning

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Gyvelhøj, Haderslev
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger
Hvorfor:
Grundet ny udstykning.
Hvem:
Status: Projektering. Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk;

5. februar 2019 - 30. juni 2020

Sønder Otting Skole

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Sønder Otting Skole
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger til skolen.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
(Status: Projektering) Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk;

5. februar 2019 - 30. april 2019

Knud, Fjelstrup

Type:
Kloak
Hvor:
Knud Skovvej 8-18, Langagervej 1-8 og Tapagervej 2-4
Hvad:
Udskiftning af spildevandsledninger
Hvorfor:
Ledningerne ligger med lunker
Hvem:
Provas: Per Bruun (24 48 19 25 - pebr@provas.dk) og Peter Burstynowitz (21 47 49 58)

8. april 2019 - 1. oktober 2019

Over Jerstal - Vojens - Transportledning

Type:
Kloak
Hvor:
Over Jerstal - Vojens
Hvad:
I forbindelse med ny cykelsti anlægges ny trykledning
Hvorfor:
Over Jerstal renseanlæg planlægges at blive nedlagt, derfor skal vi have en ny trykledning
Hvem:
Projektleder: Carsten Søndergaard

1. august 2019 - 31. marts 2020

Kelstrup og Hejsager Strand - Renovering af spildevandsledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Kelstrup og Hejsager Strand
Hvad:
Renovering af spildevandsledninger i området.
Hvorfor:
Forundersøgelser anviser at tilstanden af spildevandsledningerne er ringe
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, tlf: 2462 1453. Entreprenør: Der er endnu ikke fundet en entreprenør.

1. juli 2019 - 31. december 2019

Hele Haderslev by - Udskiftning af vandmålere

Type:
Vand
Hvor:
Hele Haderslev By
Hvad:
Udskiftning af analoge vandmålere til digitale fjernaflæste vandmålere
Hvorfor:
Fjernaflæsning af vandmålere
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen; tlf: 21419062; Provas tilsyn: Claus Krab; tlf: 21192063

26. maj 2019 - 16. december 2019

Vester Lindet

Type:
Kloak
Hvor:
Vester Lindet
Hvad:
Renoveringen af eksisterende spildevandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand
Hvem:
Nørgaard Anlæg A/S er entreprenør, ved kontakt til Bygherre Provas - Camilla R Schrold 27153724

2. september 2019 - 31. december 2019

Hele Vojens by - Udskiftning af vandmålere

Type:
Vand
Hvor:
Hele Vojens by
Hvad:
Udskiftning af analoge vandmålere til digitale fjernaflæste vandmålere
Hvorfor:
Fjernaflæsning af vandmålere
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen; tlf.: 21419062, Provas tilsyn: Claus Krab; tlf.: 21192063

1. marts 2020 - 30. juni 2020

Stærevej og Fasanvej i Haderslev - Ledningsrenovering

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Stærevej samt Fasanvej ud for hus nr. 27-36.
Hvad:
Fornyelse af vandforsynings- og kloakledninger.
Hvorfor:
Lednngerne udskiftes pga. dårlig tilstand.
Hvem:
Provas: Sune Hald, tlf. 20 31 29 62, suha@provas.dk
Dokument:

22. september 2019 - 11. oktober 2019

Ledningsrenovering

Type:
Kloak
Hvor:
Hoptrup Hovedgade 13
Hvad:
Renovering af spildevand og regnvandsledning
Hvorfor:
Skader på ledningsnettet
Hvem:
Sune Hald, tlf: 20 31 29 62 , E-mail: suha@provas.dk

17. november 2019 - 30. april 2020

Renovering af kloakledninger i Digterkvarteret

Type:
Kloak
Hvor:
Området omkring H. C. Andersensvej
Hvad:
Punktreparationer af regn- og spildevandsledninger
Hvorfor:
Skader på ledningsnettet
Hvem:
Sune Hald, tlf.: 20 31 29 62 , Email: suha@provas.dk

1. marts 2020 - 30. juni 2020

Ledningssanering

Type:
Kloak
Hvor:
Starup omkring Lyøvej og Aarøsund Landevej
Hvad:
Sanering af kloakledninger
Hvorfor:
Dårlig tilstand af ledninger
Hvem:
Sune Hald, tlf. 20 31 29 62, Email: suha@provas.dk

1. oktober 2019 - 29. november 2019

Kloakrenovering

Type:
Kloak
Hvor:
stien ved Nederbyvænget
Hvad:
renovering af spildevandsledningen
Hvorfor:
dårlig stand af ledninger
Hvem:
Øsby kloakservice

30. september 2019 - 21. oktober 2019

Ændring af Regnvandsledning

Type:
Kloak
Hvor:
Erlevvej-Odinsvej
Hvad:
Ny regnvandsledning
Hvorfor:
udbedring af opstuvning til terræn
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

3. februar 2020 - 20. marts 2020

renovering af kloakledning

Type:
Kloak
Hvor:
Marstrup kalmargaardvej
Hvad:
renovering af kloakledning
Hvorfor:
dårlig stand
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

17. september 2019 - 4. oktober 2019

Ny vandledning

Type:
Vand
Hvor:
Nørregade Vojens
Hvad:
udskiftning af vandledning
Hvorfor:
eksist. vandledning er defekt
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk