{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

2. januar 2018 - 31. august 2018

Aastrupvej og Lindedal, Haderslev - Renovering af kloak og forsyningsledninger.

Type:
Kloak og vand
Hvor:
(Status:Afsluttet) Aastrupvej og Lindedal
Hvad:
Renovering af kloak og forsyningsledninger
Hvorfor:
Vedligeholdelse af kloak- og forsyningsledninger
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453; Provas tilsyn: Peter Burstynowitz; mail: pebu@provas.dk; tlf: 21474958

27. august 2017 - 31. juli 2018

(Status: Afsluttet) Digevej - udstykning af 14 nye grunde

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Digevej, Starup
Hvad:
Kloakering og forsyning af et nyt boligområde.
Hvorfor:
Haderslev Kommune har valgt at udstykke 14 nye grunde.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453; Provas tilsyn: Poul Erik Johanneson; mail: pejo@provas.dk; tlf: 21158557

10. oktober 2017 - 17. december 2017

Nordhavnsvej, Haderslev - Omlægning af ø1400 ledning

Type:
Kloak
Hvor:
(Status: Afsluttet) Nordhavnsvej, Haderslev
Hvad:
Omlægning af ø1400 ledning.
Hvorfor:
Haderslev Kommune har valgt at etablere en ny cykelsti. Provas har derfor valgt at omlægge en ø1400 ledning for at undgå at skulle grave cykelstien op igen om et års tid.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453; Provas tilsyn: Poul Erik Johanneson; mail: pejo@provas.dk; tlf: 211158557

1. november 2017 - 1. marts 2018

Nørre Vilstrup Bygade - Renovering af kloakledninger.

Type:
Kloak
Hvor:
(Status: Afsluttet) Nørre Vilstrup Bygade
Hvad:
Renovering af kloakledninger.
Hvorfor:
Vedligeholdelse af kloakledninger.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk; tlf: 24621453;

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering i det åbne land 2018 - Kestrup

Type:
Kloak
Hvor:
Billundvej, Selskærvej og Sønderløkke
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Kestrup er indtil videre udskudt til 2019.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Hjerndrup

Type:
Kloak
Hvor:
Gammel Egebjergvej, Hjerndrup Landevej, Hjerndrupvej og Jomfruled.
Hvad:
Kloakering i det åbne land 2018 i dette område er afsluttet.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Østerskovvej

Type:
Kloak
Hvor:
Fjelstrupvej, Ladegårdvej og Østerskovvej.
Hvad:
Kloakering i det åbne land er sat i bero indtil december 2018. Vi afventer politisk beslutning. Følg med på Kommunens hjemmeside, Udvalget for plan og Miljø.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Uldal

Type:
Kloak
Hvor:
Ribevej
Hvad:
Vi er i fuld gang med at planlægge kloakering i det åbne land 2018. Uldal er indtil videre udsat til 2019.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering i det åbne land 2018 - Sommersted

Type:
Kloak
Hvor:
Gl. Kastvråvej, Mosevænget, Revsøgårdsvej, Slavgårdsvej, Sommerstedvej, Spangåvej og Tingbjergvej
Hvad:
Vi er i fuld gang med kloakering i det åbne land 2018, Sommersted. Gravearbejder er færdige.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Vonsbæk

Type:
Kloak
Hvor:
Aastrup Allé, Feldumvej, Keldetvej, Præsteskoven og Vonsbækvej
Hvad:
Kloakering i det åbne land 2018. Vi er i fuld gang med anlægsarbejderne i dette område.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Nustrup

Type:
Kloak
Hvor:
Tingvadvej
Hvad:
Kloakering i det åbne land er sat i bero indtil december 2018. Vi afventer politisk beslutning. Følg med på Kommunens hjemmeside, Udvalget for plan og Miljø.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 31. december 2018

Kloakering af det åbne land 2018 - Jenningvej

Type:
Kloak
Hvor:
Jenningvej
Hvad:
Kloakering i det åbne land 2018 i dette område er afsluttet.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. april 2017 - 31. december 2019

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er godt i gang på etape 2 og den nye pumpestation. Vi starter så småt op på Etape 3.Sidst på året kan etape 1 påbegynde omkobling.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

1. november 2018 - 31. december 2020

(Status: Projekteringsfase) Aarøsundvej og Sønderhaven

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aarøsundvej, Sønderhaven og Vandlingvej, Aarøsund landevej, Nyvej
Hvad:
Renovering og udskiftning af vand- og spildevandsledninger
Hvorfor:
De eksisterende system er udslidt og der er en del rotteproblemer. Spildevandsledninger udskiftes og enkelte steder opdimensioneres ledningsanlægget for at klimatilpasse. I samme ombæring udskiftes vandledningerne i området.
Hvem:
Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, spsv@provas.dk, 2462 1453 (projektleder) - Peter Burstynowitz, pebu@provas.dk, 2147 4958

1. september 2018 - 30. juni 2019

Kloakering af Sandersvig

Type:
Kloak
Hvor:
Sandersvig Strandvej (1-66), Kløften, Sandersvigvej, Egely, Mælkevejen, Søvej og Philipsborg.
Hvad:
Spildevandskloakering af 104 sommerhuse. Et samarbejde mellem Provas og 3 private ejere af stormatrikler.
Hvorfor:
Skærpede krav til rensning af spildevand samt et ønske fra Haderslev kommune om at forhøje serviceniveuaet.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25 (for nærmere info se: https://www.provas.dk/projekter/kloakering-af-sandersvig/)

1. januar 2019 - 31. december 2019

Kloakseparering i Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Vedsted skal separeres helt eller delvist. Omfanget er endnu ukendt men forventes afklaret i efteråret 2018, projektet er under politisk behandling.
Hvorfor:
Vedsted står til planlæagt separatkloakeret i Haderslev Kommunes spildevandsplan.
Hvem:
Provas: Martine Hansen Martin, Telefon 73 520 520

1. september 2018 - 31. december 2018

Afskærende ledning fra Skovby til Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Skovbyvej
Hvad:
Etablering af trykledning fra Skovby til Vedsted
Hvorfor:
Skovby er separeret og spildevand herfra skal pumpes til Vojens renseanlæg via Vedsted.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25

1. februar 2019 - 1. august 2019

Eskærhøj-Favrdal

Type:
Vand
Hvor:
Hans Tausens vej, Grundtvigsvej, Nederbyvænget, Fjelstrupvej, Fjordagervej, Fjordagerbakke, Hamlegårdsbæk, Aarøsund Landevej
Hvad:
Etablering af ny vandledning
Hvorfor:
Da Eskærhøj vandværk skal nedlægges føres råvandet fra boringerne til Favrdalvandværk
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk
Dokument:

1. maj 2019 - 1. juni 2019

Christiansfeldvej / Omkørselsvejen

Type:
Vand
Hvor:
Christiansfeldvej / Omkørselsvejen
Hvad:
renovering af vandtårnet
Hvorfor:
Vandtårnet står overfor en invendig renovering
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. december 2017 - 1. december 2018

Kalkovnsvej og Hertug Hans Gade

Type:
Kloak
Hvor:
Kalkovnsvej og Hertug Hans Gade
Hvad:
Separatkloakering
Hvorfor:
Omkoblinger på privat grund
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

19. januar 2017 - 1. august 2018

Tiset separatkloakering (omkobling)

Type:
Kloak
Hvor:
Tiset
Hvad:
Separatkloakering (omkobling)
Hvorfor:
Pt. afventer vi at alle private lodsejer får omkoblet på privat grund
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. april 2019 - 1. juli 2019

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

16. april 2018 - 31. oktober 2018

(Status: Igangværende) Erlevhøj byggemodning, Haderslev.

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Erlevvej
Hvad:
Udstykning af 39 grunde Privat byggemodner.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:

16. september 2018 - 31. marts 2019

Bygnaf; Renovering af forsyningsledninger og belægninger

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Bygnaf fra Teaterstien til Ny Allegade
Hvad:
Vi skal lægge nye ledninger i Bygnaf. Opgravning i vej og det nordlige fortorv. Bygnaf bliver spærret for gennemkørsel.
Hvorfor:
Både spildevands-, drikkevands- og fjernvarmeledninger bliver udskiftet pga. tilstand og kapacitet.
Hvem:
Kontaktperson hos Provas er Anne M. Pedersen tlf. 21 41 90 68. Rådgiver hos Cowi er Peer R. Vandsø tlf. 41 76 18 62

1. juli 2018 - 1. oktober 2018

Ny pumpestation

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Tiset; skovvej
Hvad:
Etablering af ny pumpestation
Hvorfor:
Den gamle pumpestation er ved at være nedslidt
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2019 - 1. juni 2019

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. juni 2018 - 1. oktober 2018

Ekstra pumpe i pumpestation

Type:
Kloak
Hvor:
Gasværksvej 15
Hvad:
Der etableres en ekstra pumpe og et muffinmonster
Hvorfor:
For ekstra kapacitet af fjordkrydsningen
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

8. oktober 2018 - 10. november 2018

Renovering af pumpestation ved Hejsager Strandvej

Type:
Kloak
Hvor:
(Status: Afsluttet) Hejsager Strandvej 217
Hvad:
Der foretages renovering af pumpestation.
Hvorfor:
Der er konstateret dårlig tilstand af pumpestationen og indmaden skal udskiftes. Arbejdet udføres som et særskilt projekt, end hvad der oprindelig er meldt ud omkring.
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran 24621453; Knud Kristian Friis: 21419067;
Dokument:

25. oktober 2018 - 1. november 2019

Jomfrustien; Renovering af forsyningsledninger og belægninger

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Den indre del af Jomfrustien
Hvad:
Projektet er et af de første projekter i forbindelse med klimasikringen af Jomfrustien. Renoveringen af gaden sker i tråd med den vedtagne masterplan.
Hvorfor:
http://jomfrustien-haderslev.dk/
Hvem:
PROVAS; Tommy Schultz, 20630599, tosc@provas.dk Haderslev kommune: Maiken Henningsenm, 74342331, maik@haderslev.dk
Dokument:

1. september 2018 - 30. november 2018

Ejsbølhøj byggemodning, Haderslev

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Ejsbølvej
Hvad:
Udstykning af 32 grunde - Privat byggemodner.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
Allan N. Kristiansen, Susanne Dall Jørgensen

5. februar 2019 - 30. september 2019

Gyvelhøj Byggemodning

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Gyvelhøj, Haderslev
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger
Hvorfor:
Grundet ny udstykning.
Hvem:
Status: Projektering. Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk;

5. februar 2019 - 30. juni 2020

Sønder Otting Skole

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Sønder Otting Skole
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger til skolen.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
(Status: Projektering) Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran; mail: spsv@provas.dk;

5. februar 2019 - 30. april 2019

Knud, Fjelstrup

Type:
Kloak
Hvor:
Knud Skovvej 8-18, Langagervej 1-8 og Tapagervej 2-4
Hvad:
Udskiftning af spildevandsledninger
Hvorfor:
Ledningerne ligger med lunker
Hvem:
Provas: Per Bruun (24 48 19 25 - pebr@provas.dk) og Peter Burstynowitz (21 47 49 58)

8. april 2019 - 1. oktober 2019

Over Jerstal - Vojens - Transportledning

Type:
Kloak
Hvor:
Over Jerstal - Vojens
Hvad:
I forbindelse med ny cykelsti anlægges ny trykledning
Hvorfor:
Over Jerstal renseanlæg planlægges at blive nedlagt, derfor skal vi have en ny trykledning
Hvem:
Projektleder: Carsten Søndergaard

1. august 2019 - 31. marts 2020

Kelstrup og Hejsager Strand Kelstrupvej bliver spærret mandag d. 26.08.19

Type:
Kloak
Hvor:
Status: Kelstrupvej bliver spærret mandag d. 26 i uge 35 og frem til 39 (foreløbig). Hejsager Strandby (langs stranden) nordlige kørebane bliver spærret. Sydlig kørebane friholdes for trafik.
Hvad:
Renovering af spildevandsledninger i området.
Hvorfor:
Forundersøgelser anviser at tilstanden af spildevandsledningerne er ringe
Hvem:
Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, tlf: 2462 1453. Entreprenør: Der er endnu ikke fundet en entreprenør.

14. maj 2019 - 8. juni 2019

Hjortebrovej - Renovering af fællesledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Hjortebrovej
Hvad:
Renovering af fællesledninger ved Hjortebrovej.
Hvorfor:
Tilstanden af ledningsanlægget er ringe og kræver en renovering.
Hvem:
Entreprenør: Øsby Entreprenør- & Kloakservice. Provas: Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran tlf: 2462 1453

1. juli 2019 - 1. november 2019

Hele Haderslev by - Udskiftning af vandmålere

Type:
Vand
Hvor:
Hele Haderslev By
Hvad:
Udskiftning af analoge vandmålere til digitale fjernaflæste vandmålere
Hvorfor:
Fjernaflæsning af vandmålere
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen; tlf: 21419062; Provas tilsyn: Claus Krab; tlf: 21192063

26. maj 2019 - 16. december 2019

Vester Lindet

Type:
Kloak
Hvor:
Vester Lindet
Hvad:
Renoveringen af eksisterende spildevandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand
Hvem:
Nørgaard Anlæg A/S er entreprenør, ved kontakt til Bygherre Provas - Camilla R Schrold 27153724

2. september 2019 - 1. november 2019

Hele Vojens by - Udskiftning af vandmålere

Type:
Vand
Hvor:
Hele Vojens by
Hvad:
Udskiftning af analoge vandmålere til digitale fjernaflæste vandmålere
Hvorfor:
Fjernaflæsning af vandmålere
Hvem:
Provas: Claus Nordbeck Andersen; tlf.: 21419062, Provas tilsyn: Claus Krab; tlf.: 21192063