{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Genbrugspladserne genåbner 31. marts kl. 10. Sådan er Provas påvirket af Corona-virus

Læs mere
Luk

Her arbejder vi

Her er vi allerede i gang eller har planer om det.

1. januar 2018 - 31. december 2021

Kloakering af det åbne land 2018 - Uldal

Type:
Kloak
Hvor:
Ribevej
Hvad:
Kloakering af det åbne land i Uldal afventer nærmere afklaring vedrørende flyvestation Skrydstrup.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. januar 2018 - 29. februar 2020

Kloakering af det åbne land 2018 - Nustrup

Type:
Kloak
Hvor:
Tingvadvej
Hvad:
Kloakering pågår. Vi forventer at afslutte i 1. kvartal i 2020.
Hvorfor:
Ejendomme der er udpeget i Haderslev Kommunes spildevandsplan vil blive direkte kontaktet.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649

1. april 2017 - 30. april 2020

Kloakseparering i Over Jerstal

Type:
Kloak
Hvor:
Vi er godt i gang på etape 2 og den nye pumpestation. Vi starter så småt op på Etape 3.Sidst på året kan etape 1 påbegynde omkobling.
Hvad:
Hvorfor:
Kloaksystemet i Over Jerstal skal ændres til separatsystem, hvor regn- og spildevand fremover afledes i hver sin ledning.
Hvem:
Projektingeniør Martine Hansen Martin - Email: mahm@provas.dk - Tlf.: 76 648 649. Sweco, rådgiver Tjalfe Helgesen - Email: tjalfe.helgesen@sweco.dk - Tlf.: 2723 1540. Entreprenør Arkil - Projektleder Helgi Snæbjørnsson tlf. 4187 0561 - Formand Hans Erik Degn tlf. 2165 1509

1. november 2018 - 31. december 2020

(Status: Projekteringsfase) Aarøsundvej og Sønderhaven

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Aarøsundvej, Sønderhaven og Vandlingvej, Aarøsund landevej, Nyvej
Hvad:
Renovering og udskiftning af vand- og spildevandsledninger
Hvorfor:
De eksisterende system er udslidt og der er en del rotteproblemer. Spildevandsledninger udskiftes og enkelte steder opdimensioneres ledningsanlægget for at klimatilpasse. I samme ombæring udskiftes vandledningerne i området.
Hvem:
Martine Martin, mahm@provas.dk, 23 48 59 83

1. januar 2020 - 31. december 2020

(Planlægningsfase) Kloakering i Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Vedsted
Hvad:
Kloakeringsform i Vedsted er ikke endelig afklaret. Der forventes en udmelding, når den nye spildevandsplan foreligger i 2020.
Hvorfor:
Udbedring af kloakeringsforhold.
Hvem:
Provas: Martine Hansen Martin, Telefon 73 520 520

1. september 2019 - 30. april 2020

Afskærende ledning fra Skovby til Vedsted

Type:
Kloak
Hvor:
Skovbyvej, Lille Vedbølvej og Langdyssevej
Hvad:
Etablering af trykledning fra Skovby til Vedsted
Hvorfor:
Skovby er separeret og spildevand herfra skal pumpes til Vojens renseanlæg via Vedsted.
Hvem:
Provas: Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25 - Bække Entreprenørforretning: Thomas Larsen, thomas@baekke-ent.dk, 30 48 46 90

1. maj 2020 - 1. oktober 2020

Christiansfeldvej / Omkørselsvejen

Type:
Vand
Hvor:
Christiansfeldvej / Omkørselsvejen
Hvad:
renovering af vandtårnet
Hvorfor:
Vandtårnet står overfor en invendig renovering
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. marts 2020 - 1. juni 2020

Kongevej, renovering af regnvandsledning (planlægning)

Type:
Kloak
Hvor:
Kongevej
Hvad:
Renovering af Regnvandsledning
Hvorfor:
Ledningen er i dårlig stand og der opleves kapacitet problemer i området
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz, tlf.:20630599 mail: tosc@provas.dk

1. september 2020 - 1. april 2021

Kloakering af toiletbygning

Type:
Kloak
Hvor:
Flovt strand 56
Hvad:
Kloakering af den offenlige toiletbygning
Hvorfor:
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. april 2020 - 30. oktober 2020

Sønder Otting Skole

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Sønder Otting Skole
Hvad:
Fremføring af forsyningsledninger til skolen.
Hvorfor:
Provas skal håndtere afledning af spildevand og forsyne området med drikkevand.
Hvem:
Provas: Finn Egholm, 27 24 22 84

1. august 2019 - 31. marts 2020

Kelstrup og Hejsager Strand - Renovering af spildevandsledninger

Type:
Kloak
Hvor:
Kelstrup og Hejsager Strand
Hvad:
Renovering af spildevandsledninger i området.
Hvorfor:
Forundersøgelser anviser at tilstanden af spildevandsledningerne er ringe
Hvem:
Provas: Allan Kristiansen, ankr@provas.dk, Entreprenør Svend B. Thomsen: Jakob Rasch, 23 26 07 30

26. maj 2019 - 30. april 2020

Vester Lindet

Type:
Kloak
Hvor:
Vester Lindet
Hvad:
Renoveringen af eksisterende spildevandsledning
Hvorfor:
Asfalt: Grundet jordbundsforholdene er den ny udlagte asfalt ikke blevet god. Det har været Provas beslutning, at der skulle udlægges asfalt nu, så vejen kunne genåbnes. Der bliver fortaget en opretning af asfalten i marts/april 2020. Der er i mellemtiden opsat skilte om ujævn vej.
Hvem:
Nørgaard Anlæg A/S er entreprenør, ved kontakt til Bygherre Provas - Camilla R Schrold 27153724

1. marts 2020 - 30. juni 2020

Stærevej og Fasanvej i Haderslev - Ledningsrenovering

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Stærevej samt Fasanvej ud for hus nr. 27-36.
Hvad:
Fornyelse af vandforsynings- og kloakledninger.
Hvorfor:
Lednngerne udskiftes pga. dårlig tilstand.
Hvem:
Provas: Sune Hald, tlf. 20 31 29 62, suha@provas.dk
Dokument:

17. november 2019 - 30. april 2020

Renovering af kloakledninger i Digterkvarteret

Type:
Kloak
Hvor:
Området omkring H. C. Andersensvej
Hvad:
Punktreparationer af regn- og spildevandsledninger
Hvorfor:
Skader på ledningsnettet
Hvem:
Sune Hald, tlf.: 20 31 29 62 , Email: suha@provas.dk

1. marts 2020 - 30. juni 2020

Ledningssanering

Type:
Kloak
Hvor:
Starup omkring Lyøvej og Aarøsund Landevej
Hvad:
Sanering af kloakledninger
Hvorfor:
Dårlig tilstand af ledninger
Hvem:
Sune Hald, tlf. 20 31 29 62, Email: suha@provas.dk

23. marts 2020 - 3. april 2020

Højgårdvej/Ladegårdvej

Type:
Kloak og vand
Hvor:
Højgårdvej og Ladegårdvej
Hvad:
Etablering af ny tilslutning for vand og spildevand
Hvorfor:
Ny matrikel skal tilsluttes
Hvem:
Provas: Peter Burstynowitz (pebu@provas.dk - 21 47 49 58)

5. april 2020 - 17. maj 2020

Udskiftning af regnvandsledning

Type:
Kloak
Hvor:
Spejderskoven
Hvad:
renovering af regnvandsledning
Hvorfor:
ødelagt ledning
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk

1. maj 2020 - 1. oktober 2020

Fuglsøkvarteret

Type:
Vand
Hvor:
Fuglsøvej, Mågevej, Ternevej, Hejrevej, Ørnevej
Hvad:
Udskiftning af vandledning
Hvorfor:
ældre ledninger
Hvem:
Projektingeniør: Tommy Schultz tlf. 20630599 mail: tosc@provas.dk