{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Forbrugsoversigt

Se dit forbrug, meld flytning, giv samtykke, aflæs din måler eller tilmeld PBS - mulighederne er mange
Klik her for at logge på vores selvbetjeningsløsning

Vejledning: Sådan opretter du dig som bruger på selvbetjeningsløsningen

Har du problemer så ring til Kundeservice på telefon 73 520 520 mandag til torsdag mellem kl. 9-15, og fredag mellem 9-12.

Betingelser

Handelsvilkår for automatisk kortbetaling

Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Provas A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling.

Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for aftagelse af ydelser fra Provas A/S, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. Provas A/S forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.provas.dk.

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling

En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af ydelser sker ved automatisk overførsel af det forfaldne beløb fra kundens betalingskort til Provas A/S. Det vil fremgå af din regning, at den betales via automatisk kortbetaling.

Sikker opbevaring af oplysninger

Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer kortudbyderen/DIBS de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Provas A/S. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på "Min regning".

Brugernavn og kodeord

Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen af automatisk kortbetaling, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af adresse, kortoplysninger m.v., er kunden forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på "Min regning". Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at aftale om automatisk kortbetaling ophører.
 Kunden har adgang til ”Min regning” med brug af NemID eller kundenummer i kombination med måler- eller fakturanummer.

Ophør af aftale om automatisk kortbetaling

Aftalen om automatisk kortbetaling fortsætter, indtil en af parterne ønsker at bringe den til ophør. Aftalen om automatisk kortbetaling ophører automatisk, hvis der sker mislighold fra kundens side, eller kunden fraflytter forbrugsadressen og derfor får en slutopgørelse for forbrugsadressen.

Behandling af personlige oplysninger

Provas A/S er forpligtet til at behandle de oplysninger, som medlemmet afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt.

Personoplysninger vil alene blive behandlet af Provas A/S i relation til kundeforholdet mellem kunden og Provas A/S. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke
fra kunden. De oplysninger, Provas A/S har registreret om kunden, vil være tilgængelige for kunden ved henvendelse til Provas A/S.


 

Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling

Indledning

Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Provas A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling.

Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for aftagelse af ydelser fra Provas A/S, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. Provas forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www. Provas.dk.

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling

Hos Provas betaler man for sit forbrug 4 gange om året: Når vi udsender årsafregning samt 1. aconto til betaling 1. marts, 2. aconto til betaling 1. maj, 3. aconto til betaling den 1. august, 4. aconto til betaling den 1. november.

I tilfælde af regninger uden for de fire årlige betalinger - eksempelvis i tilfælde af flytning mv. – kan du finde information om betalingsbetingelser og forfaldsdato på selve regningen/betalingsaftalen.