{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Vandmåleren

Vandmåleren bliver brugt til at beregne vandforbrug og/eller afledning af spildevand. Provas kontrollerer løbende, at måleren fungerer, så beregningen bliver lavet med de korrekte oplysninger.

Provas ejer vandmåleren, og vi er ansvarlige for, at den måler korrekt. Forbrugeren skal selv sørge for, at vandinstallationer og ventiler er i orden. En misligholdt installation kan betyde, at vi ikke laver en ellers planlagt udskiftning, før en VVS-installatør har repareret installationen.

Fjernaflæste vandmålere

Har du fået ny fjernaflæst vandmåler, men mistet din betjeningsvejledning? Så kan du finde den her.
Du kan også finde en vejledningsvideo her.

Udskiftning af vandmåler

Vi kontrollerer løbende vandmålerne ude hos forbrugerne for at sikre, at de fungerer korrekt. Provas betaler for udskiftning af måler, hvis vi kan konstatere, at den er ved at være udtjent. Det gælder dog ikke, hvis måleren er frostsprængt. Så udskifter vi måleren på forbrugerens egen regning. Vandmålere udskiftes typisk hver 6.-9. år.

Hold øje med forbruget

Vi opfordrer forbrugerne til at aflæse vandmåleren månedligt. Erfaringer viser, at forbruget falder, når man holder øje med sit vandforbrug. Samtidig kan man nemmere opdage små afvigelser, som kan skyldes lækage eller unøjagtigheder i måleren:

  • Et utæt vandrør kan ses på vandmåleren, fordi det lille tandhjul i måleren kører rundt, selv om der ikke bliver brugt vand hos forbrugeren.
  • En utæthed på bare 1 mm kan give et tab på 2-4 gange et normalt husholdningsforbrug. En utæt toiletcisterne kan lække over 1000 l vand i døgnet.

Indberet din måleraflæsning eller se dit forbrug her.