Renovering af spilde- og regnvand i Hoptrup.

Renovering af ledningsstræk og punktreparationer flere steder i Hoptrup.

Periode: 01.12.2023 - 28.02.2025
Type: Kloak
Adresse: Hoptrup Kirkeby 2- 23, mm.
Kontaktperson

Kontaktperson: Camilla Schrold

Tlf.: 27153724

 

Provas – Haderslev Spildevand skal i den kommende periode renovere kloaksystemet i Hoptrup.

I den forbindelse er der lavet undersøgelser af de eksisterende kloakledninger, for at fastlægge hvilke ledninger der skal renoveres.

På baggrund af undersøgelserne, er det vurderet, at flere ledningsstrækninger skal renoveres ved udskiftning af ledninger eller punktrenoveringer.

Arbejdet omkring renovering og udskiftning af kloakken vil medføre, at flere veje i Hoptrup periodevist vil være spærret for gennemkørsel. I disse perioder vil der være skiltet med omkørsel af alternative ruter.

Der vil så vidt muligt være mulighed for at passere gravearbejdet som gående. 

Kloakrenoveringen strækker sig fra ultimo 2023 til primo 2025.

Hoptrup Kirkeby 2- 23, mm., Plan
Skovbyvej mm., Plan
Diernæsvej, Plan
Egedal, Plan