{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Alt om tanken

Tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke er obligatorisk i Haderslev Kommune. Ordningen omfatter alle ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. Provas administrerer ordningerne, FKSSlamson står for tømning af bundfældningstanke, og Haderslev Slamsugerservice står for tømning af samletanke.

Alt om tanken

Se dine fakturaer, tankoplysninger og meget mere. Log på med tankkode. Koden står på din sms eller dit varslingskort. Du kan også få oplyst din kode ved Kundeservice på tlf. 73 520 520.

Regler for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regler for tømning af bundfældnings- og samletanke

 • Slamsugeren skal kunne parkere maksimum 50 meter fra tanken.
 • Sugeslangen skal kunne trækkes fra slamsugeren til tanken uden hindringer.
 • Dækslet på tanken skal være fritlagt og ført op i terrænhøjde. Fjern så vidt muligt jorden ca. 10 cm ned ad siden på tanken/brønden.
 • Dækslet må ikke veje mere end 25 kilo.
 • Har ejendommen en SPF-svinebesætning, skal du meddele det skriftligt til Provas, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler for at mindske smittefaren.
 • Vær opmærksom på at hvis forholdene ikke er i orden, og tanken ikke kan tømmes, kræver vi et gebyr for den forgæves kørsel.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, ring til Provas på tlf. 73 520 520.

Tilmeld SMS-service

Få en sms, når det er tid til at få tømt tanken.

Vejnavn og husnummer


Tømningsordninger

Bundfældningstanke

Alle bundfældningstanke (septiktanke og Trix-tanke) ved helårsboliger og sommerhuse skal tømmes én gang om året. Tanke på under 2.000 liter skal tømmes to gange om året. 
FKSSlamson sender varslingskort til grundejeren om tømningstidspunkt.
Tømning af bundfældningstanke afregnes aconto.
Info til bundfældningstank-typer.

Samletanke

Haderslev Slamsugerservice sender varslingskort om tømningstidspunkt. Skal samletanken kun tømmes én gang årligt, sker tømningen som regel i maj måned. Kontakt Haderslev Slagsugerservice, hvis der er behov for flere tømninger.
Grundejer får faktura efter tømningen. Der afregnes for den mængde, der er afhentet. Dertil kommer et servicetillæg. Se priserne her.
Info til samletank-typer

Kontakt

Spørgsmål til bundfældningstanke til FKSSlamson på tlf. 63 421 027. 
Spørgsmål til samletanke til Haderslev Slamsugerservice på tlf. 73 526 024.
Spørgsmål til tømningsordningen til Provas på tlf. 73 520 520.
Spørgsmål til regulativerne til Haderslev Kommune på tlf. 74 343 434.

Regler for tømning af bundfældnings- og samletanke

 • Slamsugeren skal kunne parkere maksimum 50 meter fra tanken.
 • Sugeslangen skal kunne trækkes fra slamsugeren til tanken uden hindringer.
 • Dækslet på tanken skal være fritlagt og ført op i terrænhøjde. Fjern så vidt muligt jorden ca. 10 cm ned ad siden på tanken/brønden.
 • Dækslet må ikke veje mere end 25 kilo.
 • Har ejendommen en SPF-svinebesætning, skal du meddele det skriftligt til Provas, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler for at mindske smittefaren.
 • Vær opmærksom på at hvis forholdene ikke er i orden, og tanken ikke kan tømmes, kræver vi et gebyr for den forgæves kørsel.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, ring til Provas på tlf. 73 520 520.