Oversvømmelse og stormflod

Sådan skal du forholde dig, når du er ramt af oversvømmelse eller bevæger dig rundt i de oversvømmede områder.

Status på kloaksystemet i de ramte områder

23. oktober 2023 - opdatering 24. oktober

De ramte pumper er endnu ikke fuldt oppe at køre. Vi anmoder derfor stadig om, at du sparer på vandforbruget i de pågældende områder.

Ansvar ved oversvømmelser

Provas har ansvar for afledning af regn- og spildevand på terræn op til serviceniveauet i fælleskloakerede og separatkloakerede områder jf. spildevandsplanen.

Provas har ikke ansvaret for vand i kældre. Det gælder såvel spildevand som regnvand.

Private ejendomsejere er selv ansvarlige for vandhåndtering på egen grund, som for eksempel bortpumpning af vand fra kældre, lavninger mv.

Læs mere på Haderslev Kommunes hjemmeside.

Oversvømmet pumpe

Weekendens stormflod har været hård kost for mange grundejere og forretningsdrivende i vores skønne del af landet.

Det samme gælder mange spildevandspumper og el-tavler, hvilket har medført strømafbrydelser og driftsforstyrrelse på pumperne.

Disse steder vil du stadig opleve, at pumper er ude af drift:

  • Sønderballe
  • Diernæs / Vilstrup Strand
  • Sandersvig
  • Kelstrup / Hejsager Strand

Det kan være en hjælp, hvis du holder lidt igen med bad, tøj- og opvask.

Vi arbejder på højtryk med at få gang i pumperne, så spildevandet kan blive ledt til renseanlægget igen. Også selv om det ikke umiddelbart ser sådan ud. Tingene skal nemlig ske i den rigtige rækkefølge.

Druknede pumper

Nogle af vores pumper er standset fordi de slet og ret er druknet. Andre er stoppet, fordi strømmen i området er gået. Ofte skyldes dette, at der er kommet vand i el-tavlerne.

Før strømmen kan komme op at køre igen, skal el-selskaberne rense el-skabene for saltvand. Men det kræver, at de kan komme ud til dem.

Oversvømmede og ødelagte adgangsveje

Mange steder er veje blevet slemt ødelagte og andre steder står der stadig vand, selv om havet har trukket sig tilbage. Vand rundt om installationer skal først pumpes væk, før man kan oprense området. Når det er gjort, vil vi kunne komme ud til pumper og el-skabe for at undersøg skadesomfanget og reparere.

Kontakt dit forsikringsselskab

Selv om Naturskadenævnet i weekenden har konstateret stormflod i vores kystområder, skal du kontakte dit forsikringsselskab. 

Oprydning på din grund eller i din forretning

Der er åbent på genbrugspladserne for genstande, der har været oversømmet. Selv om der har været risiko for blanding af havvand og kloakvand, skal du sortere som normalt.

Der kan komme tryk på Ressourcecenter Haderslev disse dage. Overvej derfor i stedet at køre til Gram eller Vojens.

Hold øje med din sundhed

HUSK at følge de særlige hygiejniske forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen.


Efter weekendens farlige vejr

Sådan skal du forholde dig, når du har været ramt af oversvømmelse eller bevæget dig rundt i de oversvømmede områder.

21. oktober 2023

Oversvømmelse

Færdsel i de oversvømmede områder

Det kan være farligt at færdes i de oversvømmede områder. Du kan risikere, at du ikke kan se havnekanten eller at brønddæksler er forsvundet, så du kan ryge i en brønd.

Følg altid politi og andre myndigheders anvisninger i de berørte områder.

Fare for din sundhed

Oversvømmelse fra regnskyl eller havvand er generelt ikke en større sundhedsfare. Men hvis du har bevæget dig rundt i de oversvømmede områder, eller du har fået oversvømmelse i hus eller have, er det vigtigt at tage særlige hygiejniske forholdsregler.

Disse forholdsregler drejer sig for eksempel om håndteringen af det tøj du har haft på og de ting der har været oversvømmet.

Læs de særlige hygiejniske forholdsregler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du bliver syg

Har du været i kontakt med vandet fra oversvømmelserne, skal du kontakte din læge, hvis du indenfor de efterfølgende 30 dage får influenza-lignende symptomer. 

Det er vigtigt, at du husker at fortælle lægen, at du har været i kontakt med kloakvand.

Anmeld skaden til dit forsikringsselskab

Bliver din bolig eller dit indbo skadet på grund af oversvømmelse, har du mulighed for at få erstatning efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Kontakt dit forsikringsselskab og læs om dine muligheder for erstatning på forbrug.dk

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab inden du begynder en eventuel oprydning, da nogle selskaber har særlige procedurer herfor.

Hold dig opdateret

Følg udviklingen her samt på kommunens hjemmeside haderslev.dk.