Forsøg med indsamling af tekstilaffald i Hammelev

Fra august, og resten af 2023, afprøver vi forskellige måder at indsamle tekstilaffald på. I Hammelev tester vi klare poser.

10. august 2023

Tøj i klare poser

Lige nu kan du kun aflevere dit tekstilaffald på genbrugspladsen.

Men fra torsdag den 10. august, begynder vi den første forsøgsordning med indsamling af tekstilaffald hjemme hos kunderne i udvalgte villakvarterer.

Den første type forsøg vi sætter i gang, vil forgå i Hammelev. Forsøget skal foreløbig køre resten af 2023.

Klare poser

I den kommende tid vil alle i Hammelev opleve at få udleveret klare poser. Det slidte tøj skal smides i posen.

Når posen er fuld, bindes der knude på den, så tøjet ikke bliver vådt. Posen skal nemlig placeres ovenpå beholderen til pap og papir. Så tager renovatøren posen med, når han tømmer beholderen.

Flere forsøg på vej

Når de sidste aftaler er i hus, vil vi udvide forsøgene til udvalget beboerforeninger og lejlighedskomplekser.

Her vil vi teste forskellige ordninger med miljøstationer.

Meld ind med ris og ros

Alle berørte får besked om forsøget i e-Boks.

Hos Provas håber vi naturligvis, at så mange som muligt vil deltage i forsøget - og gerne melde ind til os, hvad de tænker om måden det forgår på hos netop dem.

Først når vi er kommet frem til den bedste løsning, ruller vi den ud i hele kommunen. 

Hvad er tekstilaffald?

Tekstilaffald er:

  • Hullet tøj, stofrester, slidte viskestykker og klude, den enlige sok mv.
  • Rent, tørt og fri for kemikalierester. 

Dine brugbare tekstiler skal du altså fortsat aflevere hos de velgørende organisationer.

Kommer du i tvivl, så prøv med beslutningstræet

Læs mere om sortering under 'Sortering derhjemme'.