Sammen er vi bedst

Efter et langt, men godt, forløb, kunne vi endelig indvie Hoptrups nye udeområde - lige ovenpå vores regnvandsbassin.

24. august 2023

Bestyrelsesformand Inga Lykke
Bestyrelsesformand hos Provas, Inga Lykke

Sidste weekend indviede Hoptrup deres udendørs fitnessområde.

Et rekreativt område, som kun var blevet til, fordi der var et bredt ønske om at tage bedst muligt hensyn til de mange interesser i området.

I Hoptrup er vandet separatkloakeret. Det betyder, at spildevand ledes i ét rør, mens regnvand ledes i et andet. Hvor spildevandet pumpes til renseanlægget, ledes regnvandet til vandløbet og videre ud i Slivsøen.

Men inden regnvandet når så langt, skal vi sikre os, at det er fri for miljøforurenende stoffer.

Normalt foregår dette ved, at vandet først passerer igennem et regnvandsbassin.

Hvis vi skulle have nøjedes med at gøre som normalt her, ville det imidlertid kræve et bassin, der fyldte hele plænen.

Derfor valgte vi at gå med en lidt anden løsning …

Vi etablerede et mindre regnvandsbassin langs vejen. Men derudover etablerede vi også 4 større ledningsstræk med en lille smule bagfald, et såkaldt sedipipe system. Sammen med et meget specielt ristesystem holder det de miljøfarlige stoffer tilbage.

Ligesom det traditionelle bassin skal dette renses op med jævne mellemrum. Til gengæld blev det med rørsystemet muligt at bruge plænen til aktiviteter, der ikke kræver vaders.

På vegne af Provas havde vi sendt vores bestyrelsesformand Inga Lykke i byen, for at takke for samarbejdet med Hoptrup og vandmyndigheden.

Vi ønsker alle i Hoptrup - tobenede såvel som de nul-, fire- seks- og ottebenede indbyggere - tillykke med jeres fine nye anlæg.