To fluer med ét smæk

Samarbejde med Haderslev Fjernvarme gør, at beboere og pendlere i Sydbyen kun generes af gravearbejde én gang.

1. juli 2024

kort over berørt område
Den røde stribe viser hvilke veje, der bliver berørt af gravearbejdet.

Det er aldrig rigtig belejligt, når veje skal graves op. 

Derfor har vi hos Provas og Haderslev Fjernvarme planlagt vores gravearbejde til at ligge samtidigt. 

Udover at vi dermed kan nøjes med at være til gene én gang, giver det også besparelse på CO2-udledningen og på omkostningerne i de to sideløbende projekter.

For vores vedkommende handler det om, at vi skal etablere en ny regnvandsledning, der skal fremtidssikre Sydbyen mod de større mængder regnvand, der forventes i fremtiden.

Haderslev Fjernvarme vil samtidig etablere ny transmissionsledning fra den kommende kollektive varmepumpe i Industri Langkær. Ledningen skal forsyne hele Haderslev med grøn varme baseret på udeluft og drevet af strøm, når prisen er bedst. Læs mere på haderslev-fjernvarme.dk

Fra 1. juli og frem til 11. august 2024 lukker vi krydset Kløvermarken / Vilstrupvej i Haderslev. 

Brombærvej, Hjortebrovej, Kløvermarken og Vilstrupvej lukkes helt eller delvist i perioder derefter. Beboerne kan naturligvis komme ud og ind.